Sidra Yousaf

Sidra Yousaf

18 år gammel oslojente, med et stort engasjementet og interesse for menneskerettighetene, rettferdighet og likestilling. Ellers går meste av fritiden ut på venner og prokrastinering av skolearbeid.

I enkelte land blir det sett på som en forbrytelse for jenter å skaffe seg utdanning. Foto: Flickr.com/unicefpakistan
I enkelte land blir det sett på som en forbrytelse for jenter å skaffe seg utdanning. Foto: Flickr.com/unicefpakistan

I et land som Norge har en person det meste en kan ønske seg. Vi har en stat som tar vare på våre verdier og sikrer alle rett til utdanning. Inkludert jenter. I land som Afghanistan, Pakistan og Nigeria skjer det jevnlige angrep mot kvinner og jenter som ønsker seg utdanning. Det blir sett på som en forbrytelse. For noen måneder siden var #bringbackourgirls-kampanjen svært populær over hele kloden. Det er skummelt å tenke på at ting som dette, etter en stund blir gammelt nytt, fordi det blir en vane å høre om slik undertrykking. Men er dette noe man skal venne seg til? Hvorfor bry seg når det ikke angår en selv?

I dag vet man at kvinner med utdanning oppnår flere rettigheter og større valgfrihet, når det gjelder flere ulike arenaer i samfunnet. Utdanning i seg selv er en svært stor rettighet. Utdanning gir en person evnen til å tenke selvstendig, kritisk og nytt. Tanker vi trenger mer og mer av i fremtiden. Tallene fra SSB, forteller at i Oslo har annenhver person på 16 år høyere utdanning. Det vil si utdanning etter grunnskole. På den andre siden har vi innvandrere fra Afrika, hvor 41 prosent av befolkningen som er 16 år eller mer, har grunnskole som høyeste fullførte utdanningsnivå. Dette gjelder spesielt kvinner fra land som Somalia, Eritrea og Afghanistan. Ser dere forskjellen?

Det er kanskje en del av menneskets natur å ikke bry seg om andre, så lenge en selv har det bra. Eller kanskje man bryr seg en liten periode, før det blir til en vanesak å la være. I Peshawar i Pakistan har skoleangrep alltid vært til stede. De siste årene har over 400 skoler blitt angrepet, men verst var det 16.desember 2014. Minst 126 personer på en skole ble drept. Mye av grunnen til at foreldre i disse landene ikke sender barna sine på skoler, er fordi de er bekymret over barnas sikkerhet. «Hvorfor skal vi bry oss?» spør du. Angrepet i Pakistan er bare et av mange angrep som skjer jevnlig mot utdanning, og da spesielt mot jenter.

I følge en rapport av CARE, skjer over 40% av alle skoleangrep i Afghanistan på jenteskolene.

«Hvorfor skal vi bry oss?» spør du. April 2014 var en mørk og sterk måned for mange. Over 200 jenter ble kidnappet av terrorgruppen Boko Haram i Nigeria. Etterfulgt av angrepet ble kampanjen #bringbackourgirls populær over hele kloden, og til og med kjendiser frontet kampanjen. Det er gått noen måneder siden kampanjen. Hører vi noe snakk om det nå? De er blitt glemt, i samme bunke som mange andre skolejenter som søker utdanning.

5613321125_2cd9dcff03_n

Vi må ikke glemme å kjempe for alle kvinners rett til utdanning. Foto: flickr.com/UNphotos

«Hvorfor skal vi bry oss?» spør du. Vi skal bry oss, fordi det kunne vært du eller jeg som opplever slik undertrykking hver dag. Vi skal bry oss, fordi det kunne vært mine eller dine søstre. Vi skal bry oss, fordi vi er medmennesker og har mulighet til å hjelpe. «Men hvordan kan vi hjelpe?» spør du. Vi kan hjelpe ved å komme sammen og gjøre stemmene våre sterkere. Vi kan representere den lille syv år gamle jenta i Afghanistan, som vil gå på skole, men ikke har lov til det.

Vi må lære å verdsette mulighetene et land som Norge gir, og vi må bruke denne muligheten til å hjelpe andre, som ikke har det. Vi må slutte å gå til angrep på hverandre, og ikke bare tenke på oss selv. Det er blitt sendt langt flere våpen til slike undertrykkende land, i stedet for det de egentlig trenger. Slik som Malala har sagt;

«Instead of sending weapons, instead of sending tanks to Afghanistan and all these countries which are suffering from terrorism, send books. Instead of sending tanks, send pens. Instead of sending soldiers, send teachers.»

Hvis det ikke blir tatt hånd om dette problemet, betyr det at Malalas fredspris ikke betyr noe. Hvis det ikke blir tatt hånd om dette problemet, betyr det at folk som Nelson Mandela og Gandhi, som begge kjempet for likestilling døde forgjeves. Det er på tide at resten av verden tar et ordentlig oppgjør mot ekstremisme og undertrykkelse av kvinners rett til utdanning. Likestilling og rettferdighet for jenter nå!

Vil du bidra i diskusjonen?

OM FORFATTEREN
Sidra Yousaf

Sidra Yousaf

18 år gammel oslojente, med et stort engasjementet og interesse for menneskerettighetene, rettferdighet og likestilling. Ellers går meste av fritiden ut på venner og prokrastinering av skolearbeid.