For 51 år siden på denne dagen, altså i 1960 ble 69 mennesker drept i Sharpville i Sør-Afrika. De ble drept i sammenhengen at befolkningen med fredelige midler demonstrerte mot apartheid. Apartheid er navnet på den regjeringsinitierte rasistiske politikken som ble praktisert i Sør-Afrika fra 1948-1994. Befolkingen ble da delt inn i fire “rasekategorier”. Av de fire “kategoriene”, var det bare den “kategorien” der de hvite var, som fikk lov til å stemme og som ikke ble diskriminert. Alle de andre “kategoriene” ble diskriminert på den ene eller den andre måten, men hovedsakelig pga. den hudfargen de hadde.

I 1966 bestemte generalforsamlingen at denne dagen skulle rette fokus mot kampen om å bekjempe all rasediskriminering. Og siden da har vi kommet langt i kampen men ikke langt nok!

I år er det 42 år siden den Internasjonale konvensjonen mot rasediskriminering ble vedtatt. Det var den første menneskerettighetskonvensjonen som ble vedtatt av FN. Men selv om det er så lenge siden dette ble vedtatt er det fortsatt rasediskriminering rundt omkring i verden. Det er heldigvis ikke sånn at folk med annen hudfarge må sitte bakerst i bussene eller stå. Eller at de ikke kan ha samme jobb som de hvite. Men de blir fortsatt diskriminert. Dette er ikke bra! Folk må begynne å fatte at selv om folk ser forskjellige ut så er de fremdeles mennesker, og alle mennesker bør ha de samme rettighetene. Rasediskriminering er like dumt som å skille svarte og hvite labradorer, eller svarte og oransje gullfisker. Og du må være enig med meg, det er bare teit!

Dette året er den internasjonale dagen for avskaffelse av rasediskriminering viet til å bekjempe diskriminering som personer med afrikansk avstamning møter. Det betyr at folk som er fra Afrika, eller har foreldre, eller besteforeldre fra Afrika skal få slutte å bli diskriminert bare fordi de er fra Afrika.

Så hvis du vil hjelpe dette “prosjektet” trenger du ikke gjøre mer enn å spre dette videre. Sammen kan vi skape et bedre samfunn for alle J

Vil du bidra i diskusjonen?


OM FORFATTEREN

admin