Leon Bafondoko

Leon Bafondoko

Samfunnsengasjert og er glad i å bruke ytringsfriheten. Mine hjertesaker innenfor internasjonal politikk er å stoppe voldtekt i krig som et krigsvåpen, kampen for barns rettigheter,kampen mot ulikhet, likestilling, og utviklingsland må få mer innflytelse i det internasjonale samfunnet.

3546871210_f46eec9ae3_z

Vi må få et forbud mot at barn i Norge får gifte seg – og vi må få det nå!

FN-dagen er en påminnelseom Norges forpliktelse til FNs bærekraftsmål som innebærer å avskaffe barneekteskap innen 2030. Ifølge norsk lov kan 16- og 17-åringer gifte seg med samtykke fra foreldre og tillatelse fra Fylkesmannen. Barneekteskap må bli forbudt i alle land, også her hjemme i Norge.

Hvert år blir 15 millioner jenter giftet bort som barn. Det tilsvarer 40.000 barneekteskap hver dag. Når barn føder barn skjer det ofte komplikasjoner under graviditeten, og fødsel er den vanligste dødsårsaken blant jenter mellom 15 og 19 år i utviklingsland. Barnebruder mister skolegang, de har dårligere helse, økt risiko for å dø og de er mer utsatt for vold og overgrep. Land som tillater barneekteskap begår et grovt brudd på FNs barnekonvensjon. Over hele verden lever 700 millioner jenter og kvinner som ble gift som barn. De har blitt frarøvet sin barndom.

I Norge har vi et svakt lovverk som tillater barneekteskap. I Afrika skjer det positiv endring i lovverket. Malawi og Sierra Leone har innført forbud mot barneekteskap. Om ikke altfor lenge blir det også et forbud i Zimbabwe og Mosambik. Norge bør følge etter. Tiden er inne for at det 162. storting vedtar en absolutt 18-årsgrense for å gifte seg i Norge. Vi kan ikke kreve noe annet i andre land enn det vi krever av oss selv. Norge må, gjennom FN, være en internasjonal pådriver i kampen mot barneekteskap.

I høst har ungdommer fra Plan International Norge levert 9000 underskrifter til fylkesmenn over hele landet. I en underskriftskampanje har de protestert mot at Norge tillater barn å inngå ekteskap. Ungdommene ønsker seg en lovendring, og nå venter de på at Ap-nestleder Hadia Tajik skal holde det hun lovet da hun sa at Arbeiderpartiet vil ta initiativ til å fjerne unntaksordningen.

Et forbud sender et tydelig signal til asylsøkere som kommer til Norge. Det kom 61 mindreårige barn som var gift da de kom til Norge som asylsøkere i fjor. Ifølge UDI og Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet var den yngste jenta 11 år. Barn under 18 år er i fare for å bli utsatt for tvangsekteskap, seksuelle overgrep og vold. Alle jentene under 16 år ble flyttet fra ektemannen. Med et forbud blir det innført nulltoleranse mot at eldre menn gifter seg med barn. Ekteskapsloven må endres slik at vi ikke aksepterer barneekteskap selv om giftermålet er gjennomført utenfor Norge. Fattigdom, kultur, tradisjon og religion kan ikke forsvare barneekteskap.

I et flerkulturelt samfunn som Norge bør ekteskapsloven rustes opp og forholde seg til at det finnes barnebruder også her i landet. Stortinget bør arbeide for at det samfunnet vi overlater til våre barn har et bærekraftig og styrket lovverk. Det krever at stortingspolitikerne bruker enhver anledning til å ta opp barns rettigheter, og at flere hever stemmen mot barneekteskap.

Vil du bidra i diskusjonen?

OM FORFATTEREN
Leon Bafondoko

Leon Bafondoko

Samfunnsengasjert og er glad i å bruke ytringsfriheten. Mine hjertesaker innenfor internasjonal politikk er å stoppe voldtekt i krig som et krigsvåpen, kampen for barns rettigheter,kampen mot ulikhet, likestilling, og utviklingsland må få mer innflytelse i det internasjonale samfunnet.