Sierra Leone er et av verdens minst økonomisk utviklede land, barnedødeligheten er blant de høyeste i verden, landet har vært styrt av korrupte ledere i flere år og 11 år med borgerkrig har ødelagt en allerede nedbrutt og lite utviklet nasjon. Borgerkrigen i Sierra Leone fra 1991 til 2002 er av FN karakterisert som en av de verste krigene opp gjennom historien. Krigens bakgrunn var et opprør mot den sittende presidenten og hans korrupte styre.

Opprøret, ledet av den bevæpnede gruppen RUF, resulterte i 6000 ødelagte landsbyer, grovt misbruk av voksne og barn som fikk kuttet av ulike kroppsdeler og 2 millioner mennesker på flukt. I 1999 underskrev de to partene en fredsavtale og i 2001 hadde Sierra Leone verdens største fredsbevarende styrke utsendt av FN for å sikre fred og stabilitet i landet. I etterkant av krigen opprettet FN en egen domstol som skulle dømme krigsforbrytelser og ofrene for de brutale hendelsene fikk medisinsk hjelp. Det arbeides i dag med å opprette et stabilt demokrati i landet, men til tross for endt krig, tilgang på ressurser og hjelp fra mange av verdens land, er det langt igjen for Sierra Leone.

I forbindelse med dette innlegget vil jeg trekke frem viktigheten av å fokusere på land det ikke snakkes så mye om, slik som for eksempel Sierra Leone. Det er land som er en del av vår verden, men som vi knapt kjenner til. De trenger vår hjelp, og det er vi som i fremtiden skal gi dem den hjelpen. Vi har muligheter til å forandre verden og gjøre den til et bedre sted, men mangel på kunnskap svekker oss i arbeidet. For hvordan skal vi forandre, hvis vi ikke kjenner til problemene og konfliktene som finnes der ute?

 

Vil du bidra i diskusjonen?


OM FORFATTEREN

admin