Mina Hennum Mohseni

Etter at stortingsrepresentant og leder i Oslo FrP, Christian Tybring-Gjedde, skrev kronikken «Drøm fra Disneyland» i fjor, ble han invitert av redaktøren av den islamkritiske nettsiden Document.no, Hans Rustad, til å holde et foredrag i foreningen Documents Venner. I kronikken «Drøm fra Disneyland» rakker Tybring-Gjedde ned på Arbeiderpartiet og de flerkulturelle sidene ved Norge, og uttrykker bekymring med tanke på at Norge blir mer og mer flerkulturelt, og at vi derfor vil risikere å miste vår egen, norske kultur til fordel for den nye «flerkulturen», som han kaller det.

I foredraget sitt hos Documents Venner kom Tybring-Gjedde med flere veldig drøye uttalelser, blant annet at regjeringen undergraver norsk kulturarv med sin innvandringspolitikk. I tillegg påsto han at innvandringen til Norge og Europa er enorm, og at kampen mot trusselen mot den norske kulturararven, det vil si kampen mot islam, er verre enn situasjonen på 30-tallet! Tybring-Gjedde sammenlikner altså islam med nazismen!

Hva er det som feiler denne mannen? På hvilket grunnlag er det han har uttalt seg? Hvor mange muslimer kjenner han? Vet han hva islam er? Eller hva nazisme er? Det går ikke an å si noe sånt! Og hvorfor i all verden skulle Arbeiderpartiet eller norske muslimer, eller noen i det hele tatt, ønske å ødelegge norsk kulturarv? Det er en helt vanvittig uttalelse! Det skal litt til å ødelegge et samfunns kulturarv – kulturarven er en naturlig del av samfunnet og folks liv. Men alle kulturer forandrer seg med tiden, og man kan ikke desperat forsøke å holde på det gamle dersom det ikke er naturlig for folk. Det er også helt utrolig sprøtt å tenke at muslimer eller andre innvandrere kommer til Norge med den hensikten å ødelegge kulturarven vår!

Hva er det Tybring-Gjedde vil når han kommer med slike uttalelser? Hvorfor kaster han bort ytringsfriheten sin på å komme med rasistiske uttalelser og skape splid og unødvendig frykt? Og hvorfor kaster nordmenn bort stemmeretten sin på å velge et menneske med slike rasistiske holdninger? Vil man virkelig at han og hans meningsfeller skal få spre sitt hat?

Er det ikke litt skummelt at det eksisterer et forum som Document.no og Documents Venner, som gir islamkritikere og høyreekstreme en mulighet til å oppmuntre hverandre og gi hverandre støtte for sine fordreide syn? Jeg forstår ikke hva de er så redde for – jeg synes det faktum at slike fora eksisterer er mye skumlere enn det disse menneskene frykter så veldig – nemlig et flerkultrelt samfunn. At det eksisterer mennesker i Norge med forskjellig bakgrunn og kultur er jo så positivt på så mange måter!

Folk som Christian Tybring-Gjedde og Hans Rustad gjør meg kvalm! De bidrar ikke med noe positivt – de bidrar ikke til en seriøs debatt om norsk innvandringspolitikk – det eneste de bidrar med er å skape helt unødvendig og ubegrunnet splid og hat.

Christian Tybring-Gjedde, Hans Rustad og deres meningsfeller gjør meg så sint! Hvorfor rotter de seg sammen på den måten uten å forsøke å se ting i perspektiv? Dette skjer i Norge i dag! Det går jo ikke an! Tror de virkelig at muslimene prøver å «ta over» landet? Det er tåpelig! Nå må de slutte å snakke om ting de ikke vet noe om – for det er åpenbart at de ikke kjenner mange muslimer når de kan mene det de gjør. Og norske velgere må ikke la rasister få komme til makta! Det er vi som bestemmer hvem som skal styre, så nå må vi bruke stemmeretten vår til noe positivt!

 

Vil du bidra i diskusjonen?


OM FORFATTEREN

Mina Hennum Mohseni