FN FB

Regjeringen foreslår å kutte støtten til FN-sambandet. Dette er en ekstremt dårlig idé, særlig i tiden vi går inn i nå.

Hovedoppgaven til FN-sambandet er å jobbe med folkeopplysning og informasjonstiltak som skal fremme kunnskap, engasjement og debatt om FN og internasjonale spørsmål. Dette arbeidet er i dag hovedsakelig rettet mot skolene her i Norge.

Regjeringen foreslår nå å fullstendig kutte informasjonsstøtten, og dette vil føre til en fullstendig avvikling av FN-sambandet. Dette er ikke en god idé. Ikke bare på grunn av at alle, til alle tider bør ha tilgang på kvalitetssikret informasjon om FN, og hvor viktig FN er, som jeg har skrevet om tidligere. Det er også utrolig viktig i den tiden vi går inn i nå.

I en tid med store flyktningestrømmer, høy terrortrussel, og vekst av ekstremisme og propaganda er det essensielt at folket har tilgang på informasjon om verdenssamfunnet. Dette gjelder spesielt barn og unge, som er veldig lettpåvirkelige, og som FN-sambandet hovedsakelig retter seg mot.

Hvis FN-sambandet blir avviklet vil:

  • 80 000 elever miste direkte informasjon fra FN-sambandets ansatte.
  • 2 000 000 mennesker miste tilgang på informasjon fra FN-sambandets nettsider, deriblant Globalis.
  • Media miste en viktig informasjonskilde.
  • Norsk oppfølging av FNs bærekraftmål svekkes betraktelig

Derfor vil jeg på vegne av kunnskapstørste barn og unge si: Ikke ta fra oss muligheten til essensiell informasjon!

Vil du bidra i diskusjonen?

OM FORFATTEREN

Martine Roberts