Mehmet Inan

Den rette styreform. Målet vårt med en verden, hvor alle land er demokrati. Hvor vi velger personer som skal styre for oss, hvor vi er med på å bestemme.

Det høres flott, ut gjør det ikke? Den 15. september er FNs internasjonale dag for demokrati.

600-500 år før Kristus ble det oppfunnet. Solon, som blir regnet som demokratiets oppfinner; var den geniale mannen bak det flotte systemet. Systemet baserer seg på at beslutninger blir tatt direkte opp av folket, som kan vise til folkeavstemninger i dagens system.

Demokratiet vi lever på moderne tid baserer seg på form for ytringsfrihet, politisk frihet, likestilling og eiendomsrett. Det er disse grunnleggende rettighetene vi får i et demokratisk system og at vi stemmer inn representanter i en riksforsamling.

Det er et slikt samfunn vi ønsker, hvor alle bidrar til fellesskapet.

Stortinget har lovgivende makt, et tegn på demokrati. http://www.eidsvoll1814.no/arch/_img/w797/9068204.jpg

Valget 2013 i Norge var et godt eksempel på hvordan et demokrati skal være. Velgerne stemte på et parti og Oslos befolkning kunne stemme på om de ville ha OL i sin hjemby.

Litt over halvparten av befolkningen stemte ja til OL, noe de fleste av oss ikke kunne se for oss. Demokrati kan gi oss resultater vi ikke kan tenke oss til, men det er ofte flertallet som bestemmer.

I et demokrati er det viktig å tenke på mindretallet, for det er også mennesker som har behov og deres meninger må bli hørt.

I år er det 100 år siden kvinner fikk stemmerett på lik linje med menn. Kvinner som levde for over 100 år siden jobbet dag og natt for kvinnelig stemmerett. Kvinner var nedprioritert i datidens samfunn.

Det er en seier at vi har klart å få stemmerett, og det er veldig bra at vi har klart å oppbevare den tradisjonen. Kvinnelig stemmerett er et nærmere skritt det demokratiet vi ønsker.

Norge var en av de første landene i verden som innførte allmenn stemmerett for både kvinner og menn.

De kvinnene vi kan takke for allmenn stemmerett er blant annet Camilla Collett, Fredrikke Marie Qvam, Gina Krog og Fernanda Nissen. Disse kvinnene kunne ofret livet sitt for kvinnelig stemmerett.

Fire kvinner som jobbet for allmenn stemmerett for både menn og kvinner. http://g.api.no/obscura/API/image/r1/escenic/978x1200r/1352220702/archive/04584/kvinnesak1_4584342a.jpg

I valget 2013 deltok 70 prosent av de som er myndige, det er veldig lav valgdeltakelse sammenliknet med stortingsvalg for over 30 år siden.

I verden i dag så dør folk for å få stemmerett, mens i Norge så sitter folk hjemme og velger å ikke stemme. Det er et dårlig tegn på demokrati.

Det er viktig at alle bruker sin stemmerett for å kunne påvirke samfunnet de lever i. Man kan ikke klage etter valget på hvor dårlig samfunnet er, hvis man ikke har brukt stemmeretten sin.

 

Vil du bidra i diskusjonen?


OM FORFATTEREN

Mehmet Inan