Sophia Adampour

Sophia Adampour

Oslojente født samme år som Google ble stiftet i en garasje. Kjærligheten til realfagene er betydelig, men minst like stor er interessen for samfunnsrelaterte spørsmål, spesielt kvinner og barns rettigheter.

Bærekraftig utvikling
Marie Curie var den første kvinnelige nobelprisvinner, og den første som fikk Nobelprisen to ganger (i  fysikk 1903, i kjemi 1911).     - Foto: motherboard.vice.com/tag/marie+curie
Marie Curie var den første kvinnelige nobelprisvinner, og den første som fikk Nobelprisen to ganger (i fysikk 1903, i kjemi 1911). - Foto: motherboard.vice.com/tag/marie+curie

Søndag den 14. februar er det valentinsdag, men en annen dag vil fra og med i år feires i forkant, nemlig den: «Internasjonale dagen for kvinner og jenter innen forskning». Siden dette er en dag som er mindre kjent enn Valentines, men kanskje viktigere, vil jeg belyse noen få poeng om hvorfor markering av dagen for kvinner og jenter innen forskning er viktig. 

For dagens ungdom, og spesielt norsk ungdom som har flere alternativer enn mange andre, er det viktig med stolte forbilder, og kvinner, som formidler at det er mange fag vi er ønsket til. Som vi kan prøve ut, kanskje skjuler det seg talenter blant oss. En erfaring Norge også gjør seg fra utlandet, er at flerkompetanse og kjennskap til ulike fagfelt blir mer attraktivt. Fra England er praksisen stor med  ha en utdannelse innen historie og for eksempel jobbe i bank, eller være utdannet kjemiker og jobbe med klima og miljø.

Tall fra 2014 viste at kvinner kun utgjør 16 prosent av alle uteksaminerte studenter i realfag og teknologi i Norge. 16 prosentpoeng selv om vi utgjør halve befolkningen. 

Men, hvorfor er det slik? Fordommer skaper barrierer. Ifølge en artikkel fra forskning.no «tror [folk] kvinnelige arbeidssøkere vil gjøre en dårligere jobb enn mannlige, selv på områder hvor vi vet at kjønnene er like gode». Videre viste et eksperiment fra Columbia University at «dersom arbeidsgiverne ikke hadde noen annen informasjon enn utseende, valgte de mannen dobbelt så ofte. De vurderte feilaktig kvinnene som mindre kompetente enn mennene».

Stereotypiske forestillinger om at kvinner hører hjemme i helsesektoren og menn i det mannsdominerte akademia kan kun utfordres ved at vi jenter kaster oss ut i det, utfordrer etablerte strukturer og velger fag som ikke er typiske for kvinner.

En av de viktigste personene bak oppdagelsen av gravitasjonsbølger er en pakistansk kvinnelig professor ved MIT: Dr. Nergis Mavalvala – Foto: John D. and Catherine T. MacArthur Foundation

 

I de kommende avsnittene vil du få lese Twitter-bruker @Daurmith sine tankevekkende og morsomme tweets der skribenten har gjort et poeng ut av den klassiske fremstillingen av kvinner, men gjort om objektet til en mannlig, i stedet for kvinnelig, forsker.

Les, og bli inspirerte til å velge forskning. For vi er mer enn stereotypiske.

«Pierre Curie, gift og stolt far til to, fant tid til kjærlighet og familie gjennom sin korte vitenskapelige karriere».

«Som en dedikert ektefelle og far, balanserte Darwin sine familieplikter med studiene av arter han brakte hjem fra sine turer».

«Hans seriøse personlighet gjorde at alle trodde han aldri kom til gifte seg. Men, Schrödinger fikk en kone og en Nobelpris».

«Han hadde kroppen til en atlet, og ansiktet til en superstjerne. Men Oliver Sacks valgte vitenskap over glamour»

Vil du bidra i diskusjonen?

OM FORFATTEREN
Sophia Adampour

Sophia Adampour

Oslojente født samme år som Google ble stiftet i en garasje. Kjærligheten til realfagene er betydelig, men minst like stor er interessen for samfunnsrelaterte spørsmål, spesielt kvinner og barns rettigheter.