Kaisa Haugen

Kaisa Haugen

Kaisa (18) fra Hell i Stjørdal kommune. Hun går på Bybroen videregående skole i Trondheim. Kaisa er opptatt av menneskerettigheter, og har generelt stor interesse for politikk og samfunn.

Foto: sonofabike.
Foto: sonofabike.

Kjære president Trump,

 

Det å sette barn i bur er ikke akseptabelt, barnemishandling er uakseptabelt. Dette er noe man skulle trodd var en allmenn sannhet, noe som alle med bare en skygge av et moralsk kompass visste var feil. Men dette er bare et eksempel på den umenneskelige måten du behandler immigranter og minoritetsgrupper. Dette er rasisme og fremmedfrykt på sitt groveste. Dette er selve eksemplet på hvorfor rasisme er så farlig, fordi det umenneskeliggjør folk, på bakgrunn av noe så trivielt som at de kommer fra der og vi kommer fra her.

Men Trump, dette er sikkert ikke noe du tenker over. Hvilket signal du sender ut, det bryr du deg lite om, det veit vi fra før. Men dette er fullstendig uakseptabelt. Du er leder av et land som har en lang og komplisert historie med rasisme og fremmedfrykt. Det kan faktisk ikke sees bort ifra. Du leder et land som faktisk ikke kun består av hvite, eller kristne, eller menn, du leder et land med minoriteter, med afroamerikanere, latinamerikanere, kvinner, muslimer, hinduer, homofile, immigranter og alt det andre du kan tenke deg, og du leder også et land som har hatt slavehandel, segregering og Jim Crow, og som uten grunn fengslet amerikanere med japansk bakgrunn under 2. verdenskrig.

 

Du har drevet en kampanje bygget på fremmedfrykt og rasisme i dette landet, som en elefant i en glassbutikk har du stormet inn og skapt fullstendig kaos.

 

Uten hensyn til noe av dette har du nå skapt enda et mørkt kapittel i landets historie. Du har skapt en grobunn for rasistiske holdninger. Dette har vi sett gjennom hele presidentskapet ditt. Helt til det har blitt normen, vi reagerer ikke lenger, vi tenker ikke over hvor farlig og fullstendig uakseptabelt dette er. Men vi må huske at dette er ikke normalt. Dette kan vi ikke akseptere.

 

Vi kan ikke akseptere at du, som er president og leder av en av verdens mektigste land, tar barn fra sine foreldre. Uten noen rettslig prosess og kun fordi de kommer fra den andre siden av grensen. Dette er ondskapens banalitet. Så jeg sier igjen, kjære president Trump, vi kan ikke akseptere dette. Dette er ikke greit. Handlinger som dette gjenspeiler noe av det verste som finnes i mennesker, dette burde du skjønne, og dette burde vi skjønne. Vi amerikanere som har deg som president (uansett om vi stemte på deg eller ikke) kan ikke la dette bli normen. Vi er ved et vendepunkt der vi enten kan si til oss selv at det er sånn det har blitt og nå er det ikke noe mer å gjøre, eller vi kan faktisk ta oss sammen og si at vi vil ikke være et slikt land som aksepterer at vi tar barn fra foreldrene sine og fengsler dem.

 

Så kjære president Trump, hør på dine borgere som du ikke vil høre på. Vi som roper ”No Trump, No KKK, No fascist USA!”. La oss være det moralske kompasset som du og din administrasjon tilsynelatende mangler.

 

Vil du bidra i diskusjonen?

OM FORFATTEREN
Kaisa Haugen

Kaisa Haugen

Kaisa (18) fra Hell i Stjørdal kommune. Hun går på Bybroen videregående skole i Trondheim. Kaisa er opptatt av menneskerettigheter, og har generelt stor interesse for politikk og samfunn.