Verdens korrupsjonsindeks anno 2009. Jo mørkere rødfarge, jo mer korrupt; jo mørkere grønnfarge, jo mindre korrupt.

Et av verdens store problemer, og et av verdens store problemer som nærmest går ubemerket, er korrupsjon. Korrupsjon kommer i mange former – alt fra at en mann i Hellas som skal skilles sørger for at dommeren i skilsmissesaken er en venn av hans familie, til at diktatorer samler milliarder av dollar til personlig bruk.

I 2003 vedtok FN en konvensjon imot politisk korrupsjon. Denne konvensjonen fulgte opp konvensjoner som var blitt laget på 90-tallet i EU, Organisasjonen av amerikanske stater og den afrikanske union. Dessverre har ikke denne konvensjonen hatt sin ønskede effekt. Noen av de største korrupsjonsbombene; Kina, Russland og Brasil, har alle gjennomgått en eksplosiv økonomisk vekst det siste tiåret. Tilsvarende har korrupsjonen i disse landene forblitt på et stabilt nivå eller blitt verre. På skalaen Corruption Perceptions Index (CPI) – som riktignok ikke skal tas bokstavelig, ettersom korrupsjon er vanskelig å måle, har ni land rykket fra nest verste grad (gul) til verste (oransje) i løpet av det siste året. Tilsvarende har bare fem gått motsatt vei.

Korrupsjon rammer dessverre på mange områder. Det mest vanlige her i Europa er ulovlige utbetalinger til politiske partier, dommere, politikere etc – dette skjer også i Norge. I f.eks Russland og Ukraina er det også vanlig at politifolk er helt åpenlyst korrupte. Trafikkpolitiet i Moskva kalles ”Europas mest korrupte institusjon”. Den korrupsjonen det blir satt mest fokus på, foregår derimot i Afrika og Asia. U-hjelp ender gjerne i feil hender – det trenger ikke være diktatoren, det kan godt bare være den lokale ordføreren, eller han som skal bokføre u-hjelpen. Dessuten rammer det lokalbefolkningen ved at ressurser blir feil fordelt. Ekvatorial-Guinea, et land med noen av verdens høyeste oljeforekomster, lever 70% av befolkningen på mindre enn to dollar om dagen.

Verdensøkonomien, spesielt i utviklingsland mener jeg hadde vært i en vesentlig bedre tilstand dersom færre penger, mindre u-hjelp og mindre ressurser brukes til å smøre de nødvendige personene. Demokratisk innsyn er en viktig del av dette – stater burde tvinges til å avsløre større deler av sine budsjetter, det må bli lettere å få innsyn i offentlige tjenestemenns lønn. Selv om dette problemet først og fremst rammer Afrika, Latin-Amerika og Asia er det også å finne i f.eks Norge. Det var faktisk kun i 2003 at korrupsjon som begrep kom med i den norske straffeloven, og så seint som i 1996 kunne norske selskaper trekke fra smøring av utenlandske kunder i bokføringen. Vannverksaken på Romerike er et godt eksempel. Mens oljebobla Norge er i vokser, burde vi også være på vakt for at politikere mottar ”kreative” pengegaver.

Vil du bidra i diskusjonen?


OM FORFATTEREN

admin

  Kommentarer (4)

 1. Anonymous

  ()

  er det ikke en selvfølge at folk er korrupt? Det er jo sinnsykt kult og smart. Hvorfor vil noen gjøre noe som helst uten at de selv tjener på det?

 2. Anonymous

  ()

  korrupsjon er det verste verden har klart å møtt på Hitler prøvde å ta verden i andre verdenskrig.
  Hva er egentlig meningen med å være korrupt?

 3. Anonymous

  ()

  "Korrupsjon skjer når en person i en betrodd stilling eller verv, privat eller offentlig, setter ansvaret og forpliktelsene som er knyttet til stillingen eller vervet til side og misbruker makten som ligger i stillingen eller vervet, og ved dette oppnår enten en privat fordel eller belønning, eller urettmessig tilstreber en fordel til egen organisasjon eller firma." fra wikipedia :p