En ny undersøkelse viser at andelen barn som dør før de fyller fem år har falt med 60 prosent siden 1970. I år vil 7,7 millioner barn under fem år dø, mens tallet i 1970 var 11,9.

Selv om tallet på barnedødsfall har falt, går utviklingen likevel alt for sakte til at man kan ha håp om å nå FNs tusenårsmål om å kutte barnedødeligheten med 66 prosent fra 1990 til 2015.

[vg.no]

Hva kan man si om dette? Det at barnedødeligheten er på vei nedover er jo kjempebra! Likevel er det som et skår i gleden at FNs tusenårsmål ikke kommer til å bli nådd i denne farten. Hva mener dere?

Vil du bidra i diskusjonen?

OM FORFATTEREN

admin

    Kommentar (1)

  1. Anonymous

    ()

    fn driver dårlig arbeid, bestemora mi greier det bedre enn dere.. send noe mat til dem, og under betalte legeer så ordner det seg!!