Fawzi Warsame

Fawzi Warsame

Jeg er 15 år gammel og går på Bjølsen skole i Oslo. Mine hjertesaker er å øke bistanden, innføre solidariske handelsavtaler og gi fattige land mer innflytelse. Miljøpolitikken må satses mer på. Andre ting jeg interesserer meg for er sjakk, amerikansk politikk og engelsk fotball.

Etter at statsbudsjettet ble lagt fram har vi fått en pekepinn på hvor mye vår kjære statsminister vil prioritere klima og miljø. Klimaendringene har mange konsekvenser, ikke bare her i Norge, men over alt i verden. Og aller mest rammer de verdens fattige.

Det er verdens fattigste som i størst grad vil rammes av klimaendringene. Land rundt om i verden med dårlig økonomi og infrastruktur vil ikke klare å beskytte seg mot de endringene vi ser. De vil oppleve noen av de mest alvorlige naturkatastrofene som kommer som følge av den rike verdens enorme CO2-utslipp og materialistiske forbruk.

Et eksempel på det dette, er Bangladesh. Et lavtliggende land som vil bli det nye Atlantis om havnivået stiger med et par meter. Det finnes andre land som er i samme situasjon, men i motsetning til dem har ikke Bangladesh ressursene til å gjøre noe med det. Nederland er et eksempel på et land som også vil kunne rammes av et økende havnivå. Men det kan opprettholdes ved hjelp av landets mange diker, kanaler, pumper og avanserte slusesystemer.

I Bangladesh er man ikke like godt rustet mot det økende havnivået. Bangladesh har ikke ressurser til å bygge diker, kanaler andre krevende systemer. Dette viser bare hvordan en stigning i havnivået vil treffe de som allerede er dårligere stilt.

Menneskeskapte klimaendringer vil gjøre at tørre områder blir tørrere og at våte områder blir våtere. Områder som allerede sliter med tørke vil oppleve en mer og kraftigere tørkeperiode. Tilgangen på ferskvann vil sannsynligvis bli enda dårligere.  Dette er svært bekymringsfullt og ekstremt urettferdig. I store deler av Afrika vil steder, som inntil nå har egnet seg for jordbruk, bli tørre og mye mindre egnet. Man vil oppleve en kortere vekstsesong og redusert utbytte.

Menneskeskapte klimaendringer vil gjøre at tørre områder blir tørrere og at våte områder våtere. Områder som allerede sliter med tørke vil oppleve en mer og kraftigere tørkeperiode. Tilgangen på ferskvann vil sannsynligvis bli enda dårligere.  Dette er svært bekymringsfullt og ekstremt urettferdig. I store deler av Afrika vil steder, som inntil nå har egnet seg for jordbruk, bli tørre og mye mindre egnet. Man vil oppleve en kortere vekstsesong og redusert utbytte.

Vi som lever i Norge og i resten av vesten har et ansvar overfor dem som rammes hardest av klimaendringene. Den globale oppvarmingens konsekvenser reiser et spørsmål om vårt forbrukssamfunn; ikke bare lar vi folk sulte og lide under klimaendringene, vi er faktisk ansvarlige for den situasjonen de har havnet i.

Fattige land har ikke muligheten til å tilpasse seg endringer i klimaet på samme måten som rike land.

Det vi må gjøre er å sette i gang og bruke teknologien vi har til å kutte utslippene nå og bruke ressursene våre på fornybare løsninger. Jorden er det eneste stedet mennesker kan leve, men fortsetter vi sånn vil vi gjøre den ulevelig. Derfor må vi ta oss sammen og skape en god klimapolitikk som er til fordel for alle. En god klimapolitikk er den beste formen bistand!

Vil du bidra i diskusjonen?


OM FORFATTEREN
Fawzi Warsame

Fawzi Warsame

Jeg er 15 år gammel og går på Bjølsen skole i Oslo. Mine hjertesaker er å øke bistanden, innføre solidariske handelsavtaler og gi fattige land mer innflytelse. Miljøpolitikken må satses mer på. Andre ting jeg interesserer meg for er sjakk, amerikansk politikk og engelsk fotball.