Anita Skarpås

Vår nye regjering har denne uken introdusert det nye faget KRLE, «Kristendom, religion, livssyn og etikk», faget må inneholde minst 55 prosent kristendom.

Det som er interessant i denne saken er at i 2007 ble Norge innkalt til Den europeiske menneskerettighetsdomstolen fordi faget var i strid med menneskerettighetene og FNs konvensjon for sivile og politiske rettigheter. Grunnen til dette var at faget var forkynnende.

Spørsmålet jeg sitter igjen med nå er hvorfor går vi imot FNs menneskerettigheter og tilbake i tid? 

 

Jeg likte RLE veldig godt og jeg syntes det absolutt er viktig for kulturforståelse og vår globaliserte verden. Det jeg ikke syntes er riktig er at en religion skal favoriseres med å gis mer plass i pensum. Grunnen til dette er at skolen burde være en institusjon der det oppfordres til å finne ut av religion og livssyn selv.

Det er ikke skolens oppgave å forkynne et budskap til elevene, skolens oppgave er å lære alle elever om religioner, forskjellige livssyn og etikk. På den måten får vi som elever kunnskap i alle religioner, som er svært nyttig senere i livet.

Ærlig talt syntes jeg at religion og stat burde være adskilt, for meg har disse to ingenting til felles. På den måten hadde vi sluppet saker som denne der staten tar på seg oppgaven med å gi en religion, i dette tilfellet kristendommen, fortrinn over andre religioner.

For meg er religion en veldig personlig sak, derfor burde ikke staten ha noen innflytelse i religion eller omvendt. Det er sant at Norge har historisk hatt innflytelse fra Kristendommen, likevel betyr ikke dette at det skal diktere framtiden.

For meg er dette på samme måte som å ha et fag kalt politikk men med et krav om 55 prosent sosialisme? Høres ikke veldig objektivt ut i mine ører.

Etter min mening bør en statlig institusjon være religionsnøytral, hva mener du?

Vil du bidra i diskusjonen?


OM FORFATTEREN

Anita Skarpås

  Kommentarer (4)

 1. Martijn

  ()

  Flott skrevet og helt enig med innholdet. Hvis foreldrene mener Kristendommen er religionen for sin familie, da snakker de forhåpentligvis om det hjemme. Ikke nødvendig med så mye mer av det på skolen, heller det motsatte. Gi grundig og nøytral informasjon om alle store og kjente religioner og tankestrømmer, og ikke favoriser den ene over den andre. Lær barna å finne sin vei i «religionenes verden», og støtt dem uansett hvilken vei de går.

 2. Katharina

  ()

  Dette er eg heilt einig i! Det er berre heilt vanvittig at dei igjen MÅ ha så og så mykje kristendom. Barn i dag må lære meir om dei forskjellige kulturar, og då er det ikkje nødvendig å innføre så mykje kristendom med tanke på at dette er den religionen dei fleste av Noreg si befolking lærer om heime. Barna må få meir kunnskap om dei forskjellige religionane og kulturane som dei fører med seg slik at dei kan få ei betre forståing, som eg igjen trur vil føre til mindre rasisme og fordommar.

  Til dømes muslimar blir sett på som «galne» fordi nokon få ekstremistar har gjort grusomme ting ute i verda, og også at dei har lov til å føre hellig krig. Eg var heldig, og min religionslærar (då på vgs, ikkje grunnskule) spesifiserte at dette galdt berre ett veldig lite fåtall av religionen, og at dei aller, aller fleste ikkje var så ekstreme, sjølv om religionen blir praktisert meir «strengt» med tanke på at dei må be fem gongar for dag osv. i forskjell til kristendommen der dei ikkje har nokon spesielle ting ein må gjere med unntak av å tru. Det er slike ting barna må lære. Dei må få ei enda betre forståing enn tidlegare generasjonar.

 3. Karolina

  ()

  Jeg er helt enig. Det er like viktig å lære om alle religioner som det er å lære om hver og enkelt. Ja kristendom er religionen her i Norge men vi må kunne litt om alt. For vis vi ikke skjønner og kjenner til de forskjellige religionene så skjønner vi ikke heller hva folk gjør. La oss ta for eksempel Polen det de på skolen bare lærer Katolsk kristendom av en prest, de barna der kan ikke noe om en annen religion og det ender med at de dømmer for det de ikke skjønner. De følger en religion de kanskje ikke vill følge , men siden dem kan mest om det og er preget av andre. Kristendom er ikke mer viktigere en alle andre religionene.
  Jeg vill ikke tilbake til KRL og ikke vill jeg ha KRLE . Jeg vill ha RLE. Der jeg blir objektiv for alle religionene.