Leon Bafondoko

Leon Bafondoko

Samfunnsengasjert og er glad i å bruke ytringsfriheten. Mine hjertesaker innenfor internasjonal politikk er å stoppe voldtekt i krig som et krigsvåpen, kampen for barns rettigheter,kampen mot ulikhet, likestilling, og utviklingsland må få mer innflytelse i det internasjonale samfunnet.

Foto: Flicker,  Ira Gelb NOT for sale: human trafficking

Foto: Flickr, Ira Gelb
NOT for sale: human trafficking

 

8.mars er FN`s internasjonale kvinnedag. Dagen feires hvert år av feminister av begge kjønn for å markere kvinners kampsaker og rettigheter.

«alle mennesker er født frie og like i verdighet og rettigheter»- FNs verdenserklæring om menneskerettigheter.

Menneskerettighetene har ikke blitt til en realitet for alle mennesker og vi har enda en lang vei å gå før kvinner får lik verdighet og rettigheter som menn.

I dagens internasjonale samfunn er det mange land der kvinner ikke får selvstendighet og frihet til å bestemme over egen kropp. Det er kvinneundertrykkende at noen skal kunne kjøpe andres kropp.

Den norske sexkjøpsloven er tuftet på verdier som at salg av kropp er og bør være ulovlig. Det er mange land som ikke har kommet like langt som Norge på verdisynet i en sexkjøpslov, der vi har et forbud mot kjøp av seksuelle tjenester i Norge og i utlandet. sexkjøpsloven er et verdi- og moralspørsmål der vi sier nei til salg av kvinnekroppen og nei til hallikvirksomhet.

I dag er det mange kvinner som selger sex ufrivillig og det er menneskehandlere som tvinger kvinner fra fattige land ut i et prostitusjonshelvete, der de mister friheten over sin egen kropp. Det er bakmenn som tvinger fattige og ofte unge jenter til å selge kroppene sine mot sin vilje.

Sexkjøpsloven har blitt evaluert på oppdrag fra regjeringen Solberg. Sexkjøpsloven fra 2009 har bidratt med å forebygge og redusere menneskehandel, den har fått ned antall prostituerte og den har påvirket holdninger.

Jeg mener at en internasjonal Sexkjøpslov er en likestillingskamp, fordi vi ikke ønsker et samfunn der det er greit å kjøpe andres kropp. Det er på tide med en mer likestilt verden som er tydelig på at det å selge sin egen kropp er en forbrytelse mot ens eget menneskeverd, det er under en persons verdighet.

Det er grunnleggende umoralsk og feil å kjøpe en annen persons kropp. Detter er fordi den som kjøper sex krenker verdigheten til den som selger sex, og et forbud mot kjøp av sex skal bidra til å styrke kvinnesynet og menneskeverdet.

I denne uka er det møte i FN. Den 59. sesjonen for kommisjonen for kvinners rettigheter, på møtet skal representanter fra alle verdens land være tilstede. Nå er det på tide at flere land går i Norges fotspor og innfører en Sexkjøpslov og FN må aktivt bidra i kampen for å styrke kvinnesynet og menneskeverdet internasjonalt.

Det er ikke alle som deler samme verdisyn som meg, og det finnes krefter i samfunnet som kjemper for å åpne opp for å gjøre kjøp og salg av kvinnekroppen lovlig. vi har en lang vei å gå for å oppnå full likestilling, men full likestilling oppnår vi aldri så lenge det internasjonale samfunnet ikke har et felles grunnleggende moralsk syn på kjøp av kvinnekroppen.

Mitt verdisyn og mitt menneskesyn er entydig: Det er grunnleggende feil å kjøpe et annet menneskes kropp. Det strider mot alt jeg står for.

 

Vil du bidra i diskusjonen?

OM FORFATTEREN
Leon Bafondoko

Leon Bafondoko

Samfunnsengasjert og er glad i å bruke ytringsfriheten. Mine hjertesaker innenfor internasjonal politikk er å stoppe voldtekt i krig som et krigsvåpen, kampen for barns rettigheter,kampen mot ulikhet, likestilling, og utviklingsland må få mer innflytelse i det internasjonale samfunnet.