Fawzi Warsame

Fawzi Warsame

Jeg er 15 år gammel og går på Bjølsen skole i Oslo. Mine hjertesaker er å øke bistanden, innføre solidariske handelsavtaler og gi fattige land mer innflytelse. Miljøpolitikken må satses mer på. Andre ting jeg interesserer meg for er sjakk, amerikansk politikk og engelsk fotball.

monia_nilsen

Den 20.november 1989 ble det gjort et historisk vedtak i FNs generalforsamling. Denne dagen ble FNs barnekonvensjon enstemmig vedtatt. I går var det nøyaktig 25 år siden dette vedtaket ble enstemmig vedtatt.

Konvensjonen har vært med å gi barn og unge retten til å kunne gå på skole, retten til best mulig helsehjelp og nok mat og drikke, retten til et navn og en nasjonalitet og retten til beskyttelse. Norge var blant de første landene som ratifiserte barnekonvensjonen og har i tillegg ratifisert flere av tilleggsprotokollene som har kommet i etterkant.

Det er svært positivt at Norge har ratifisert en så viktig konvensjon som barnekonvensjonen, men Norge har flere ganger blitt kritisert for å ha brutt konvensjonen. I 2010 kritiserte FNs komité for barns rettigheter Norge for klare brudd på barnekonvensjonen.

I rapporten står følgende: “Komiteen merker seg med bekymring at det er stor variasjon i kommunenes implementering av barns rettigheter i tjenestene, både med hensyn til omfanget av slike tjenester og innenfor hvilke rammer de ytes.”

Det rapporten sikter til er blant annet at Norge vet for lite om hvordan faget religion, livssyn og etikk faktisk læres bort på de ulike skolene og at det er for mange ungdommer som ikke gjennomfører videregående skole.

Også midlertidig opphold for asylbarn er et punkt hvor vi får refs. Barn som kommer til Norge, med eller uten omsorgspersoner, blir møtt av et system der fokuset på å få så mange som mulig ut av landet er mer synlig enn fokuset på at dette er mennesker med behov for beskyttelse. Hvorfor får ikke barna en større innflytelse når det kommer til deres egne asylsaker? Per dags dato så er det foreldrenes intervjuer og historie som avgjør barnas skjebne.

Barnekonvensjonens artikler om beskyttelse og rett til å si sin mening tilsier at barna bør få sin sak behandlet individuelt.

Barn er først og fremst barn, og må få innfridd sine rettigheter. Det er flaut at Norge daglig bryter en konvensjon vi har ratifisert. I appeller om barn og unge nevnes det alltid at de er fremtiden. Det er sant nok, men barna er også nåtiden. De lever akkurat her, akkurat nå, og de trenger å få oppfylt sine rettigheter.

Det var riktig og svært oppmuntrende at Stortinget for ikke lenge siden gjorde barns rettigheter til en del av grunnloven. Nå må man følge opp barnekonvensjonen og i tillegg respektere en grunnlov som sier at barn skal kunne si og mene hva de vil. Norske myndigheter har ansvar for at det skjer.

Karya Abbas Yousefi (5)

Til slutt vil jeg gratulere barnekonvensjonen med 25 årsdagen!

Vil du bidra i diskusjonen?


OM FORFATTEREN
Fawzi Warsame

Fawzi Warsame

Jeg er 15 år gammel og går på Bjølsen skole i Oslo. Mine hjertesaker er å øke bistanden, innføre solidariske handelsavtaler og gi fattige land mer innflytelse. Miljøpolitikken må satses mer på. Andre ting jeg interesserer meg for er sjakk, amerikansk politikk og engelsk fotball.