Oda Bjerkan

Oda Bjerkan

Snart 1/5 til 100. Takknemligheten for at jeg får uttrykke meg om det jeg vil er meget stor - og troverdige kilder har observert at jeg aller helst benytter meg av tastaturet når noe gjør meg ordentlig sur.

Igår, den 20. Mars ble den internasjonale dagen for lykke markert. Foto: UN Photo CC BY-NC-ND 2.0
Igår, den 20. Mars ble den internasjonale dagen for lykke markert. Foto: UN Photo CC BY-NC-ND 2.0

Lykke har alltid vært et enkelt svar på et mer problematisk spørsmål. Hva skal du bli når du blir stor? “Jo, jeg skal bli lykkelig” har jeg alltid svart, med et formål om å unngå forpliktelser hos forventningsfulle fremtidspensjonister. Men hva vet vi egentlig om lykke, og hvor problematisk er begrepets subjektivitet? Er en tykkere lommebok det mest grunnleggende for økt lykkefølelse hos den enkelte? 

La oss gjøre det enkelt. De fleste valg jeg har tatt, for øyeblikket tar, og i et fremtidig perspektiv kommer til å ta – tar jeg på bakgrunn av mine betraktninger om hva som gjør meg lykkelig. Jeg har valgt utdannelse, bosted, mennesker jeg omgås, ferier, matretter og klesplagg i butikken basert på min oppfattelse av hva som vil øke min glede i hverdagen.

Og jeg tror du gjør akkurat det samme.

Hva er lykke, og hvor bor de lykkeligste menneskene på jorda? Foto: UN Photo CC BY-NC-ND 2.0

Hva er lykke, og hvor bor de lykkeligste menneskene på jorda? Foto: UN Photo CC BY-NC-ND 2.0

Med en felles oppfatning av begrepet som et synonym på tilfredshet, velvære og trivsel, vil premisset for videre utveksling av interessante spørsmål ligge klart. De første spørsmålene jeg ønsker å stille deg lyder som følger: I hvilken grad samsvarer din oppfatning av egen lykke med de faktiske forholdene? Og hvor relevant er dette? Er lykke utenkelig uten rikdom?

Lykke måles nærmest utelukkende subjektivt. ”Verdens lykkeligste land” er landet der den største andelen av innbyggerne selv oppgir å være de lykkeligste. Enkelte vil hevde dette er lykkeforskningens store svakhet. Selv vil jeg derimot anse subjektiviteten som et nyttig element. For hvilken rolle spiller et objektivt syn på min tilfredshet, dersom den ikke samsvarer med min opplevelse av den?

Er lykke utenkelig uten rikdom og velstand? Foto: UN Photo CC BY-NC-ND 2.

Er lykke utenkelig uten rikdom og velstand? Foto: UN Photo CC BY-NC-ND 2.

Planene fra barndommen kan sies å ha gått som planlagt. Selv vil jeg beskrive min tilværelse som ganske lykkelig. Men hva skyldes dette? Er det takket være de små tingene jeg handler fordi jeg tror det gjør susen, eller er jeg egentlig på bærtur som lykkejeger?

Forskningen viser, ikke overraskende, at det er bedre å være rik og frisk, enn syk og fattig. Det trenger likevel ikke å være noen fastlåst sammenheng mellom våre lommebøker og vår helse. Psykisk sykdom bekreftes i ”Wold Happiness Report” som lykkens største fiende, og psykisk sykdom er ikke bare et økende problem i svakere stilte samfunn. Undersøkelser utført av Helsedirektoratet viser at 1 av 3 norske ungdommer sliter eller har slitt med psykiske plager.

Å være deprimert i et av verdens lykkeligste land er minst like vanskelig som å være fattig i verdens rikeste land.

"Den som er lykkelig er sjeldent ensom", sa Ranveig Sørensen. Har hun rett? Foto: UN Photo CC BY-NC-ND 2.0

«Den som er lykkelig er sjeldent ensom», sa Ranveig Sørensen. Har hun rett? Foto: UN Photo CC BY-NC-ND 2.0

I et studie utført av Gallup and Healthways Global, ble mer enn 133 000 mennesker fra 135 ulike land intervjuet angående deres tilfredshet med livet. Etter å ha tronet på lykketoppen i flere år, ble Danmark hamret ned til en tredjeplass av to overraskende, mellom-amerikanske land: Panama og Costa Rica. Hva forteller dette oss? Til en viss grad bekrefter dette teorien om at hver krone som brukes over medianinntekten i et land, tvert imot fører til en økt følelse av lykke. Et lykkelig menneske lider ingen nød, men i materiell overflod har heller ikke lykken lang levetid.

Den internasjonale dagen for lykke er, som rapporten ”World Happiness Report” en konsekvens av at FN i 2011 plasserte lykke på dagsorden. Dette ble gjort på en konferanse hvor et forslag understreket at verdens framgang ikke lenger bare skulle måles i BNP per capita, men at også menneskenes generelle tilfredshetsnivå skulle tillegges vekt i arbeidet med å styre verden.

Verdens ledere har bestemt at verdens framgang ikke lenger bare skulle måles i BNP per capita, men at også menneskenes generelle tilfredshetsnivå skal tillegges vekt i arbeidet med å styre verden. Foto: UN Photo CC BY-NC-ND 2.0

Verdens ledere har bestemt at verdens framgang ikke lenger bare skal måles i BNP per capita, men at også menneskenes generelle tilfredshetsnivå skal tillegges vekt i arbeidet med å styre verden. Foto: UN Photo CC BY-NC-ND 2.0

Jeg mener lykke bør være et sentralt tema i både politikk, økonomi og rundt middagsbordet, da lykke kan sies å være målet med alle handlinger vi foretar oss. Dessuten har et større fokus på lykke vist seg å være lønnsomt. Lykkelige mennesker er mer produktive, tjener mer, lever lenger og fungerer bedre som brikker i et større fellesskap. Vi ønsker alle å knekke koden for å leve et godt liv.

At lykke er vanskelig å måle bør ikke være barrikaden som stanser oss, og det bør heller ikke tanken vi har om at lykke kun er en klisjé. Du vil ikke ha jobben fordi den er godt betalt – du tror at en godt betalt jobb vil gjøre deg mer tilfreds med livet. Du vil heller ikke ha akkurat den bilen, kun fordi den ser bra ut. Du tror at følelsen av å eie bilen vil gi deg en tilfredsstillende følelse.

Hvorfor forteller vi oss selv at lykke kan kjøpes, når alt av studier siden Aristoteles sin tid viser oss det motsatte?

 

Vil du bidra i diskusjonen?

OM FORFATTEREN
Oda Bjerkan

Oda Bjerkan

Snart 1/5 til 100. Takknemligheten for at jeg får uttrykke meg om det jeg vil er meget stor - og troverdige kilder har observert at jeg aller helst benytter meg av tastaturet når noe gjør meg ordentlig sur.