Ellinor Strandheim

I 2012 ble det i følge SSB anmeldt nesten 1120 voldtekter i Norge, men det er store mørketall og man antar at det blir begått mellom 8000 og 16 000 voldtekter hvert år. De siste årene har mediefokuset rundt voldtekt av kvinner økt, og sakte, men sikkert har temaet blitt mindre tabu, men tabuet rundt voldtekt av menn står fremdeles sterkt.

I følge norsk lov må overgriperen bruke tvang eller vold for at det skal kunne regnes som voldtekt, men jeg tror mange er enige i at samleie gjennomført uten samtykke er voldtekt. I følge media er det menn som begår voldtekt mot kvinner. Menn er altså overgripere, mens kvinner er voldtektsofre. I de aller fleste tilfellene vil dette være sant, men ikke i alle. Menn blir også voldtatt.

Hvorfor har vi så vanskelig for å forstå at menn også kan utsettes for voldtekt? Noen temaer er så fæle at vi velger å ikke snakke om de, blant disse temaene finner vi bl.a. overgrep mot barn og voldtekt av menn. Det skapes en slags ubevisst, organisert taushet rundt disse temaene, som opprettholdes av store sammfunnsaktører som media, domstolene og politikere.

Tilgjengelig under: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.0/deed.en

Det frister så klart å legge skylden på media som har makten til å rette fokuset mot temaet, men det handler nok mer om samfunnet vårt. Selv om Norge er et svært likestilt land har vi ganske tydelige kjønnsroller og forventninger. Menn er generelt fysisk større enn kvinner og det forventes at de skal være tøffe og i stand til å beskytte seg selv og sine. Man forventer at de skal være i stand til å forsvare seg, men om man har drukket, blitt dopet ned eller er i en skummel situasjon så vil forsvarsevnen være begrenset.

En mann kan oppnå en ufrivillig ereksjon under en voldtekt da det ikke krever at han er opphisset, og han vil også kunne ejakulere under en voldtekt. Det betyr ikke at han liker det, eller at han er med på det på noen måte. Det er bare kroppen som forråder han, men det vil kunne gjøre vedkommende enda mer usikker på å anmelde forholdet.

Det er altså mange sosiale forskjeller mellom menn og kvinner i tillegg til de biologiske, men de reagerer generelt veldig likt på en voldtekt. Det er noe av det absolutt verste et menneske kan gjøre mot et annet. Systematisk voldtekt brukes som et våpen i krig! Sier ikke det litt om akkurat hvor alvorlig det er? Når et menneske blir myrdet sitter familie og venner igjen med konsekvensene, men offeret er fritatt mer smerte. Et voldtektsoffer må leve med konsekvensene av voldtekten for resten av sitt liv. De sliter bl.a. med post-traumatisk stressyndrom, angst, frykt og lav selvverd. Noe av det jeg synes er verst er at voldtektsofre føler skyld og skam etter en voldtekt. En voldtekt er aldri offerets skyld.

Det er et kjent utsagn at «menn alltid er med på sex», men det er altså en myte. Voldtekt er voldtekt, uavhengig av hvilket kjønn du er. Menn voldtas av både menn og kvinner. Menn som blir voldtatt føler seg ofte mindre maskulin, uavhengig av om de ble voldtatt av en mann eller en kvinne, men de som blir voldtatt av menn er ofte også redde for å stemples som homofil.

Kjønnsrollene i samfunnet vårt bidrar til å skape mer skyldfølelse og skam hos menn som blir voldtatt og leder til at de forsøker å tie det i hjel. Færre menn enn kvinner anmelder voldtekt. Dette har så klart sammenheng med at flere kvinner enn menn voldtas, men  undersøkelser tyder på at menn i større grad kvier seg for å anmelde voldtekt, da også fordi de sliter med å identifisere seg selv som et voldtektsoffer fordi begrepet i dag er et «kvinnebegrep».

Media sier lite om voldtekt av menn. Mennesker sier lite om voldtekt av menn. Det betyr ikke at det ikke skjer. Det jeg ønsker meg er en mer inkluderende og nyansert voldtektsdebatt!

Vil du bidra i diskusjonen?


OM FORFATTEREN

Ellinor Strandheim

  Kommentarer (11)

 1. Zanthius

  ()

  Leste artikkelen i aftenposten, og ble overrasket over at en 16 åring kan skrive så bra. Synes du skriver bedre enn de fleste journalistene i aftenposten og dagbladet.

 2. Highlander

  ()

  Også er det denne norske bloggen:

  http://voldtattmann.org/

  Den også en del linker til forskning og andre relevante norske nettsider i tilllegg til fine bloggposter relatert til voldtekt generelt og voldtekt av menn spesielt.

 3. Martine

  ()

  Tusen takk for en velskrevet og viktig artikkel. Vi har mye å jobbe med både her hjemme og ute i verden. Første steg er å snakke om det og stoppe tabuet rundt voldtekt av både kvinner og menn. Stå på!

 4. Tamen

  ()

  En undersøkelse blant ungdommer i Norge fant at 1/3 av de som opplevde uønsket vaginalt samleie var gutter, 3/7 av de som opplevde uønsket oralsex var gutter og 3/8 av de som opplevde uønsket analsex var gutter.

  Gutter rapporterte en kvinnelige overgriper i 50-60% (for hhv. første og siste opplevelse) av tilfellene.

  Tallene er langt fra reflektert i hvordan voldtekt og seksualle overgrep diskuteres og forebygges i dag. Denne artikkelen er et god start for å endre det slik at også denne type overgrep blir problematisert og forebygget. Jeg ønsker å si tusen takk for denne artikkelen.

  Mossige S, Huang L. The prevalence of sexual offences and abuse within a Norwegian youth population Nor J Epidemiol 2010; 20(1):53-62

 5. kyrre fjeldvik

  ()

  Et viktig innlegg! Og enda verre: Det største tabuet er gutter som voldtas av mor. I en skole med fem hundre gutter blant elevene, vil man statistisk sett ha 15 gutter som misbrukes seksuelt av kvinner. De fleste av disse av sin egen mor. Etter de nye definisjonene i Straffeloven dreier det seg om regulære voldtekter, og ofte bruker overgriperen grov vold.
  Temaet er like fortiet i dag som da jeg skrev dette blogginnlegget i 2009. Man blir ikke gravid av sin mor…
  http://mannskampen.blogspot.no/2009/09/mamma-gjr-deg-ikke-gravid.html

 6. Nuvel

  ()

  I Aftenpostens oppgis forfatter å være «Ellinor Bogen», snakker vi om samme forfatter eller hva skjer?

 7. Ellinor Strandheim

  ()

  Hei! Mitt fulle navn er altså Ellinor Bogen Strandheim, så det er snakk om samme person 🙂

 8. Anonym

  ()

  Det er helt klart at menn også opplever voldtekt. Jeg er mann selv som har opplevd dette. Jeg er en av de heldige som heldigvis har greid og bearbeide den vanskelige situasjonen, min overgriper var enn annen mann, men jeg har kjennskap til menn som har opplevd voldtekt av kvinner også. Jeg synes dette var en bra artikkel, og det er viktig at dette tema blir snakket om. I samfunnet så synes jeg ofte at menn blir fremstilt som dyr og kvinner som ofre, men jeg mener det må fokuserest på at sexpress også kan komme fra kvinner. Jeg har selv kamerater som sier til meg at de føler seg presset til sex av sine kjærester. Selv er jeg noe som heter asexuell, noe som betyr at jeg ikke har sexually følelser i det hele tatt, dette skyldes mest sannsynlig det jeg har opplevd vil jeg tro. Tror det er viktig og fokusere like mye på menn som kvinner i debatten om voldtekt.