Bilde: http://www.miller-mccune.com

Menneskerettigheter er rettigheter som alle individer er født med, uavhengig av kjønn, religion eller rase. Rettighetene er basert på naturrett – universelle rettsprinsipper som er nødvendige for å regulere forholdet mellom individet og staten. Stikkord som ytringsfrihet, stemmerett, religionsfrihet og rettsikkerhet er noen få av mange universelle rettigheter som definerer menneskerettigheter.

For akkurat 62 år siden, 10. desember 1948 vedtok FN Verdenserklæringen om Menneskerettighetene med tanke på de grusomme menneskehetsforbrytelsene som ble begått under den andre verdenskrig.

Etter vedtakelsen ble menneskerettighetserklæringene lest og forklart for hele verden. FN håpet at alle individer og nasjoner hele tiden ville ha erklæringen i tankene. Dette for å gi grunnlag for å fremme respekt, både gjennom utdanning og oppdragelse. Siden 1950 har Menneskerettighetsdagen blitt feiret hvert eneste år. Dagen er en tankevekker for å verdsette rettighetene og frihetene som vi alle er født med.

I år fokuserer menneskerettighetsdagen på menneskerettsforkjempere og dissidenter om sin kamp for å få slutt på diskriminering. Hver dag kjemper de for menneskerettighetene og utsetter seg selv og sine nærmeste for fare.

Våre moderne helter forteller om sine møter med diskriminering, vold, krenkelser og undertrykkelse, daglige brudd på menneskerettighetene. De kjemper for å fremme rettferdighet og vil beskytte de svakeste i et samfunn som oftest blir utsatt for grove menneskerettighetsbrudd. I land hvor det er mangel på et ordentlig rettssystem, ønsker de at staten skal ta ansvar for å straffe gjerningsmenn som bryter menneskerettighetene. Menneskerettsforkjempere finner du i alle verdenshjørner og sammen har de ett felles mål: Å få slutt på diskriminering.

I dag blir våre moderne helter hyllet og anerkjent verden rundt. Uten dem hadde menneskerettighetene, våre rettigheter, vært svekket. Dagen i dag fokuserer på hva de har oppnådd og hva de vil oppnå fremover i tid. Det viktigste er at staten må ta ansvar for å fortsette å opprettholde menneskerettighetene, spesielt i nasjoner som virkelig trenger det. Denne dagen er også en fantastisk mulighet for å inspirere fremtidige generasjoner til å fortsette kampen mot diskriminering!

Respekten for menneskerettighetene og mennesket er grunnlaget for rettferdighet, frihet og fred som vi ikke kan leve uten. Menneskerettighetserklæringen er ikke bare et dokument. Den er en del av oss og tilhører oss alle. Kampen mot diskriminering er lang, men dette er begynnelsen:

Alle mennesker er født frie og med samme menneskeverd og menneskerettigheter. De er utstyrt med fornuft og samvittighet og bør handle mot hverandre i brorskapets ånd. Artikkel 1 av mennenskerettighetserklæringen.

Vil du bidra i diskusjonen?

OM FORFATTEREN

admin

  Kommentar (1)

 1. Anonymous

  ()

  Skulle gjerne lest mer om utfordringene som menneskerettighetsforkjemperne møter her på bloggen..Bl.a konflikten og kritikken av at disse rettighetene bygger på "vestlige ideer, livssyn og tanker". I islam har man blant annet ikke begrepet "samvittighet", som her poengteres i artikkel 1, som en menneskelig egenskap og som et verktøy til å komme fram til en "felles fornuft og moral".
  Hva skjer når "religionsfrihet" og en fundamentalistisk tolkning av en religion, kolliderer med en annen menneskerett? Hvem bestemmer hvilken rettighet som veier mest og hvilken norm som skal gjelde?

  "Menneskerettighetserklæringen er ikke bare et dokument. Den er en del av oss og tilhører oss alle." Desverre er det ikke slik, men jeg skulle ønske at det var praktisk mulig.
  Bra blogg:) Hilsen Camilla