Eivind Sundgot Oskarson

Eivind Sundgot Oskarson

Kommunikasjonsrådgiver i FN-sambandet

Child with Smile. Foto: https://www.amenclinics.com/
Child with Smile. Foto: https://www.amenclinics.com/

Mobbing. Det er et ord som er vanskelig og stort og forklare.  Jeg kan ikke si at jeg har opplevd mobbing, for hva er mobbing? Er mobbing at alle snakker bak ryggen din med en gang du ser på dem? Er mobbing at du hver eneste dag blir kalt: stygg, dum eller rar? Hvis det er mobbing: Ja det er det noen som har opplevd. De har hatt den verste følelsen av alle – frykt. For er ikke mobbing frykten for å bli krenket enda en dag?  Og er mobbing i det hele tatt lov?

Dette innlegget er skrevet av gjesteblogger Surajja Zeynalli, som er elev ved Sommerlyst ungdomsskole i Tromsø.  

Mobbing er et problem som bekymrer både foreldre. Det er vel ikke rart når man vet at det er barn der ute som hater seg selv, og kanskje ikke får være seg selv. Og over 50.000 barn blir mobbet i barneskolen viser elevundersøkelsen 2017.

Problemet er at det ikke alltid er like lett å oppdage mobbing, for mobbing kan være et tabubelagt tema for mobbeofferet.  Mobbing er også ofte årsaken til angst, depresjon og mindre selvtillitt. Men ofte er det også at den som mobber, kanskje heller ikke har det så bra. Så det å si ifra til en voksen kan hjelpe både mobbeofferet, men også den som mobber.

Her er et eksempel fra en som har blitt mobbet: ”Jeg husker godt den dagen da jeg kjente at livshåpet mitt ble tent på nytt. Jeg gikk i femte klasse og var et stille barn. Da var jeg liten av vekst, usikker og uten venner. Jeg følte meg alene og redd. Gjennom hele skoletiden ble jeg ertet daglig, spyttet på og slått. Denne dagen kom en av guttene i klassen bort til meg om morgenen. Han fortalte at de som plaget meg, hadde bestemt seg for at de ville ta meg ekstra hardt denne dagen. Og han sa: Ikke vær redd. Jeg skal være sammen med deg hele denne dagen. Uansett hva de gjør mot deg skal jeg være hos deg. Du er ikke alene”.

I denne historien er det tydelig at gutten blir brutalt mobbet og av flere personer. Han var hjelpesløs og hadde ingen venner. Men det at en kom og sa at jeg er sammen med deg, betydde mye for han. Spørsmålet er: Hvor mye mobbing må foregå for at voksne skjønner at mobbing ødelegger et barns framtid?

Hva er mobbing? Det finnes ulike typer mobbing:

Digital mobbing: Der mobbeofferet får stygge meldinger.

Direkte mobbing: Der mobbeofferet blir slått, sparket, tatt fra eiendeler. Denne type mobbing er vanligst hos gutter.

Verbal mobbing: Der de som mobber sier stygge ord, sender stygge blikk, gjør narr av personen som blir mobbet. Denne type mobbing er vanligst hos jenter

Vi har fått en mobbelov, men jeg mener at mobbing også bryter FNs barnekonvensjon og menneskerettighetene. Barnekonvensjonen ble vedtatt i 1989 for at barn skal få sine rettigheter. Og den gjelder for alle barn under 18 år.

Foto: Roberto Volterra.

Foto: Roberto Volterra.

 I artikkel 16 står det at:

«Ingen barn skal utsettes for vilkårlig eller ulovlig innblanding i sitt privatliv, sin familie, sitt hjem eller sin korrespondanse, eller for ulovlige angrep mot sin ære eller sitt omdømme.»

Mobbing er brudd på denne artikkelen fordi mobbing er også et angrep mot menneskets ære og omdømme.  Mobbing er også et brudd på FNs menneskerettighetserklæring. I artikkel 1 står det nemlig at:

”Alle mennesker er født frie og med samme menneskeverd og menneskerettigheter. De er utstyrt med fornuft og samvittighet og bør handle mot hverandre i brorskapets ånd.”

Ofte blir en person mobbet fordi hun eller han er annerledes. Dette gjør at personen føler seg mindre verdt enn andre og i følge menneskerettighetserklæringen skal ingen føle seg mindre verdt.

Hva kan man gjøre om man oppdager mobbing eller blir mobbet selv?

Si ifra til en voksen du stoler på, få støtte av en venn.

Det er ikke ofte mobberen har det bra heller! Ved å si i fra om at du blir mobbet, kan du også hjelpe mobberen.

Vil du bidra i diskusjonen?

OM FORFATTEREN
Eivind Sundgot Oskarson

Eivind Sundgot Oskarson

Kommunikasjonsrådgiver i FN-sambandet