Anita Skarpås

Hva skal til for at verden og Ola Nordmann begynner å ta klimatrusselen på alvor? Både FN og mange andre internasjonale organisasjoner, aktivister og forskere har lenge jobbet for at klimaforandringene skal bli prioritert av regjering og mennesker i verden. Likevel møter jeg stadig en holdning der folk rister på hodet og sier at det finnes viktigere utfordringer i verden og i Norge. Dette har ofte ledet meg til spørsmålet, når skal vi begynne å ta klimatrusselen på alvor? Skal vi begynne med det når tusenvis av arter er dødd ut, når Nederland er dekket av vann eller når millioner flykter og dør på grunn av ekstremt vær?

En bærekraftig utvikling er til og med inkludert i FNs tusenårsmål. Der det er fokus på å tilfredsstille behovene til menneskene i dag og i generasjonene som kommer. Toppmøter blir holdt, partier både i Norge og andre land har klima som kampsak, men likevel ser ikke klimatrusselen ut til å bli tatt på alvor. Noe som jeg sikkert ikke er alene om å syntes er utrolig synd.

Det er ofte også en pågående debatt om hvordan man kan være mest mulig miljøvennlig, skal man bruke pisk eller gulerot for å oppnå de målene FN og blant annet den norske regjeringen vil se. Da tenker jeg at den viktigste måten å få klimatrusselen til å bli tatt på alvor på er at mennesker som du og jeg viser at vi syntes det er en viktig sak. Spesielt syntes jeg at ungdom burde ha dette i tankene, det er tross alt vi og de neste generasjonene som kommer til å se mest av hva klimaendringene kommer til å føre med seg.

Dette bildet er tatt på Svalbard, der en forsker har funnet ut at denne isbjørnen døde på grunn av klimaendringene og fordi det var for lite is til at isbjørnen kunne jakte på sel, derfor sultet den til døde. (http://www.theguardian.com/environment/picture/2013/aug/06/polar-bear-climate-change-sea-ice#

 

Jeg tror det er på tide at alle skjønner at vi burde handle og gjøre noe med denne forferdelig utviklingen hvis vi vil beholde det biologiske mangfoldet på jordkloden.  Jeg minner også om hva som stod i Juni utgaven av «Bistandsaktuelt», Klimakrisen truer alt som er oppnådd. Økonomisk vekst og politisk handlingslammelse gjør at verden kan mislykkes i å begrense den globale oppvarmingen. FN advarer om at «klimaendringer, forørkning og forutrensing av vannkilder kan sette en stopper for alt som er oppnådd i verdens fattigste land» 

Status: Tusenårsmål 7

(UN Photo/Eric Kanalstein)

Mange tror at om vi kjemper for klimaet så betyr det at man nedprioriterer andre viktige saker, men jeg mener dette er feil. Den ene saken behøver ikke nødvendig å utelukke den andre. Som det også stod i «Bistandsaktuelt» ville alt som er oppnådd gå til spille hvis klimakrisen ikke blir tatt på alvor. Derfor tror jeg at dette er noe som er viktig at blir prioritert,  spesielt for de mest sårbare her i verden, nemlig de fattige.  (http://www.bistandsaktuelt.no/nyheter-og-reportasjer/arkiv-nyheter-og-reportasjer/x-grader-pluss, Les hele artikkelen her)

De fleste har sikkert hørt om det internasjonale målet om å begrense oppvarmingen til to grader, i dag er verden 0,8 grader varmere enn i før-industriell tid. Sporet vi befinner oss i nå vil mer trolig føre til en temperaturøkning på mellom 3,6 og 5,3 grader, sier IEAs direktør Maria van der Hoeven i artikkelen til Bistandsaktuelt.

Det vises også til en sterk sammenheng mellom klimaendringer og ekstremnedbør, og det er også kommet en sterkere kobling mellom global oppvarming og tørke. Igjen vises det til taperne når en sånn temperaturøkning vil slå til, for det er som sagt tidligere de fattige.

 I 2050 vil anslagsvis 150-200 millioner mennesker være klimaflyktninger som følge av stigende havnivå, tørke og ekstremvær.

Dette er en kjempe utfordring som det MÅ gjøres noe med, statusen for tusenårsmålet som dreier seg om bærekraftig utvikling sier at det har vært en midlertidig nedgang i Co2 utslipp på grunn av finanskrisen, men alt tyder på at dette er kortsiktig og at utslippene sannsynligvis vil øke når økonomien forbedres.

Det har blitt flere naturreservater, men uheldigvis er det fortsatt mange utdøende arter. Drikkevannsmålet er nådd på grunn av stor framgang i India og Kina.  Likevel er det fortsatt 783 millioner mennesker som mangler tilgang til drikkevann.  Det er langt igjen for sanitære forhold, men andelen av mennesker som bor i slum har sunket.

(http://www.fn.no/Tema/FNs-tusenaarsmaal/Sikre-miljoemessig-baerekraftig-utvikling/Status-Tusenaarsmaal-7, lese mer om statusen til tusenårsmålet «Sikre miljøessig og bærekraftig utvkling»)

Til tross for at klimaendringene har gjort det vanskeligere, har Tusenårsmål 7 som omfatter ulike sider av miljøutfordringene, allerede oppfylt noen av målene. Likevel må vi huske at hvis vi ikke handler nå, da har vi kun oss selv å takke for konsekvensene det vil bringe med.

Sikre miljømessig bærekraftig utvikling

Syntes du klimakrisen er viktig? 

Vil du bidra i diskusjonen?

OM FORFATTEREN

Anita Skarpås

  Kommentarer (3)

 1. Ida Johanna Aaraas

  ()

  WOW! Fantastisk at dere/ du tar tak i disse problemstillingene! Jeg er også enormt opptatt av Klima og at det er et tema som må tas mer på alvor. Helt klart. Skikkelig bra skrevet, du fletter inn alt som må tas hensyn til og de katastrofale følgene. Supert! dagens debatt handler ikke noe serlig om klimaflykninger, hva vi skal gjøre med de, hvordan Norge blir påvirket eller hvordan vi skal hjelpe de fattigste ulandene som kommer til å få den største støyten av det vi i de rike land har gjort. Vi diskuterer olje og penger. Vi tenker så alt for lite på konsekvensene av det vi gjør. Jeg blir så trist og provosert når folk mener at det finnes viktigere ting å tenke på. What?! Hallo dette er et enormt tema som skulle vært diskutert hver dag, på skolen, i hjemmet, i mediene og på jobb. Alle burde vært superengasjert i dette temaet. Dette går ikke bare ut over «De fattige barna i Afrika». Dette går ut over oss alle sammen. Men uansett så har du skrevet superbra, helt rått. Fortsett sånn! Jeg digger FNs Ungdomspanel, hadde egt lyst til å søke. Hahah dere gjør i hvertfall en skikkelig bra jobb. STÅ PÅ 🙂

 2. Anita

  ()

  Takk for kommentarer! Høres hvertfall ut som om du er engasjert Ida, og da syntes jeg du absolutt burde søke! 🙂 Panelet trenger ildsjeler som ønsker å engasjere andre ved å skrive innlegg på bloggen.