Atomvåpen er ikke ukjent i dagens verdenssamfunn, og flere land sitter på store mengder av det. Hvert femte år samles de store atomvåpenmaktene(Storbritannia, USA, Kina, Frankrike og Russland) til tilsynskonferanser om Ikkespredningsavtalen(NPT). I 2005 ble konferansen totalt mislykket uten et eneste vedtak om nedrustning. Jeg håper at på konferansen som holdes i mai 2010 kan være et skritt mot en atomvåpenfri verden.

Det finnes i dag 23 000 atomvåpen i verden. Disse tilhører for det meste atomvåpenmaktene, men det fins også et titalls stater som har potensial til å utvikle atomvåpen. Jeg tenker i den sammenheng mest på Iran som har et skjult atomprogram. Allikevel er det ikke dette som er det mest negative slik jeg ser det. India, Pakistan, Israel og Nord-Korea, som alle har atomvåpen, er ikke en del av NPT. Dette betyr at man ikke vil ha alle land med atomvåpen til stede på tilsynskonferansen. Jeg ser dette som hovedproblemet til nedrustningen i verden i dag.

USA og Russland vedtok nylig en avtale om kraftig nedrustning av sine atomvåpen. Barack Obama uttalte også at han ønsker en verden uten atomvåpen. En atomvåpenfri verden vil gjøre verden til et tryggere sted for alle mennesker på jorda. Dette forutsetter at stormaktene samarbeider, og blir enige om en avtale om fullstendig nedrustning. Med tanke på nasjonenes interesser er dette lite realistisk, men jeg mener det er det som skal til for å sikre fred og sikkerhet i verden.

Vil du bidra i diskusjonen?

OM FORFATTEREN

admin