Zahura Mohamud

Zahura Mohamud

Samfunnsengasjert østkantjente, selv om jeg er ganske glad i vitenskap. Flyktningkrisen og Syriakonflikten er saker jeg brenner aller mest for.

Muslimske kvinner som feirer Eid i Somalia. (Kilde: UN Photo/Tobin Jones)

Muslimske kvinner som feirer Eid i Somalia. Kilde: Flickr/ CC BY-NC-ND 2.0

Jeg er heldig. Jeg er heldig som får bo i et land som Norge. Jeg er heldig som får si det jeg vil, når jeg vil. Jeg er heldig som får gå med det jeg ønsker, til en viss grad. Jeg er heldig som bor i et land der friheten er stor. Eller, det er hvert fall det jeg har blitt oppdratt til å tro. Jeg tar vel ikke helt feil når jeg påstår at Norge er et fritt land, ikke sant?

De siste årene har det vært flere debatter om islam, spesielt når det kommer til måten kvinner ønsker å dekke seg til. Religiøse plagg innenfor min religion blir dessverre sett på som kvinneundertrykkende av mange. Spør hvilken som helst norsk, muslimsk kvinne om grunnen til at hun velger å dekke seg til, og hun vil fortelle deg at hun har lyst. Så enkelt er det. Det har blitt en del av hennes identitet og hennes eget forhold til Gud. Må man gå med religiøst dekkende plagg? Nei. Du kan hvis du ønsker, og det er det mange kanskje ikke vet. Det er lett å anta at alle blir tvunget til å dekke seg til, men dette er helt feil. Er det forbudt å tvinge kvinner til å gjøre noe de ikke vil i min religion? Absolutt.

En muslimsk jente som står foran An-Nur moskeen i Singapore. (Kilde: UN Photo/Martine Perret)

En muslimsk jente som står foran An-Nur moskeen i Singapore.
(Kilde: UN Photo/Martine Perret)

Nylig ble det fremmet et niqab-forbud av Arbeiderpartiet. Når et såpass stort parti velger å fiendtliggjøre et religiøst plagg, hva skal hindre andre i gjøre det samme? Hvordan skal man unngå fremmedfrykt eller islamofobi, når det ene plagget som skal bli forbudt er knyttet til islam? Kan noe fortelle meg hvordan dette forbudet skal være bra for samfunnet, for jeg klarer ikke å komme på en eneste god grunn. Det som virkelig er kvinneundertrykkende er å nekte muslimske kvinner å gå med det de ønsker, hvert fall i et fritt land som Norge. Hva skjedde med den norske friheten? Jeg trodde denne friheten gjaldt for alle, men nei, der tok jeg grundig feil

Altså, før i tida måtte kvinner dekke seg til på en viss måte, og nå må vi kle oss av igjen. Jeg skjønner ikke i det hele tatt, er dette forbudet greit fordi det kun kommer til å ramme muslimske kvinner? Klarer ikke folk å innse hvor dobbeltmoralsk det er?

La oss dekke oss til akkurat slik som vi selv ønsker i fred, takk.

Vil du bidra i diskusjonen?

OM FORFATTEREN
Zahura Mohamud

Zahura Mohamud

Samfunnsengasjert østkantjente, selv om jeg er ganske glad i vitenskap. Flyktningkrisen og Syriakonflikten er saker jeg brenner aller mest for.