Fredrik Methi

Fredrik Methi

18 år fra Haugesund. For tiden går jeg tredje året ved Skeisvang Videregående Skole. På fritiden driver jeg med fotball og musikk, samt sitter i elevrådsstyret på skolen. Politisk uavhengig, men engasjerer meg stadig vekk i forskjellige saker. Over middels interessert i historie, geografi og sport.

Mandag 28. april ble Norge for andre gang eksaminert under den såkalte Universal Periodic Review i FNs menneskerettighetsråd. Hele 91 land kom med spørsmål og anbefalinger, og Børge Brende måtte svare på noe uventet kritikk.

Universal Periodic Review (UPR) i FNs menneskerettighetsråd gir alle medlemsstater anledning til å komme med spørsmål og anbefalinger om hvordan Norge kan bedre situasjonen for menneskerettighetene i landet.

Det var spesielt tre spørsmål som var tilbakevendende under dagens høring. Kommer Norge til å ratifisere tilleggsprotokollen til Barnekonvensjonen? Kommer Norge til å endre sin praksis når det gjelder varetektsfengsling? Og blir minoriteter og migranter behandlet bra nok?

Norges utenriksminister Børge Brende sammen med FNs generalsektretær Ban Ki-moon. Foto: UN Photo/Mark Garten

Norges utenriksminister Børge Brende sammen med FNs generalsekretær Ban Ki-moon. Foto: UN Photo/Mark Garten

Den nye tilleggsprotokollen til FNs barnekonvensjon skal sikre barn en individuell klagerett ved brudd på Barnekonvensjonen. Til tross for et enstemmig Storting, har regjeringen fortsatt ikke ratifisert tilleggsprotokollen. Kritikken kom fra land som Tyskland, Albania og Portugal.

Kritikken mot bruk av isolasjon under varetektsfengsling og for lange opphold i politiarresten, kom fra Italia og Nederland. Den samme kritikken kom også forrige gang Norge ble hørt i menneskerettighetsspørsmål i FN, for fire år siden.

Når det gjelder behandlingen av minoriteter og migranter, pekte blant annet Venezuela og Hviterussland på den nåværende situasjonen til romfolket i landet vårt.

Det meste av kritikken og anbefalingene var relativt forventet, men blant annet Iran og Saudi-Arabia kom med noe uventede anbefalinger til vår utenriksminister. Iran ba Norge gjøre mer for å hindre diskriminering av religiøse minoriteter, spesielt muslimer. Mens Saudi-Arabia gikk enda lenger og ba Norge kriminalisere kritikk av religioner og profeter.

Ba Norge kriminalisere kritikk av religioner og profeter.

I etterkant av høringen signerte Børge Brende en avtale som forplikter Norge til å bidra med 250 millioner kroner til FNs menneskerettighetsarbeid de tre neste årene.

Kilder:

http://www.aftenposten.no/nyheter/uriks/Ber-Norge-sette-fart-i-arbeidet-med-uavhengig-menneskerettssenter-7548998.html#.U144Nvl_sto

http://www.aftenposten.no/nyheter/iriks/politikk/Direkte-Borge-Brende-blir-grillet-om-menneskerettigheter-i-Norge-7546809.html#.U145mfl_sto

http://www.fn.no/Aktuelt/Nyheter/Norge-under-lupen-i-Menneskerettighetsraadet

http://www.dn.no/nyheter/politikkSamfunn/2014/04/28/norge-ker-bidraget-til-menneskerettsarbeid

Vil du bidra i diskusjonen?


OM FORFATTEREN
Fredrik Methi

Fredrik Methi

18 år fra Haugesund. For tiden går jeg tredje året ved Skeisvang Videregående Skole. På fritiden driver jeg med fotball og musikk, samt sitter i elevrådsstyret på skolen. Politisk uavhengig, men engasjerer meg stadig vekk i forskjellige saker. Over middels interessert i historie, geografi og sport.

    Kommentar (1)