Fawzi Warsame

Fawzi Warsame

Jeg er 15 år gammel og går på Bjølsen skole i Oslo. Mine hjertesaker er å øke bistanden, innføre solidariske handelsavtaler og gi fattige land mer innflytelse. Miljøpolitikken må satses mer på. Andre ting jeg interesserer meg for er sjakk, amerikansk politikk og engelsk fotball.

Gjennom flere år så har FNs klimapanel (IPCC) publisert en rekke rapporter. I løpet av året som går kommer den femte hovedrapporten  fra IPCC som er delt i tre. Først kom en omfattende analyse av klimasituasjonen før og nå. Natt til mandag i forrige uke så ble delrapport 2 fra FNs klimapanel (IPCC) lagt fram i Yokohama i Japan. Hele 309 forfattere har vært med å skrive delrapporten som er basert på over 12 000 vitenskapelige arbeider.

Hva står i rapporten?

Delrapporten som kom forige mandag tar utgangspunkt i virkningene av alle klimaendringene, tilpasning og sårbarhet. Rapporten stadfester at mennesker, samfunn og økosystemer over hele verden er rammet av klimaendringene. I tillegg så sier rapporten at mange i fremtiden vil bli berørt eller hardt rammet av klimaendringene. Dette er noen av de viktigste funnene i delrapporten:

  • Endringer i nedbørsmønstrene vil trolig øke risikoen for flom og tørke og ha store konsekvenser for landbruket.
  • Endringer i nedbørsmønstrene vil trolig øke risikoen for flom og tørke og ha store konsekvenser for landbruket.
  • Sårbare dyre- og plantearter kan bli utryddet. Økosystemer knyttet til korallrev og arktisk dyre- og planteliv anses som spesielt sårbart.
  • Havet vil bli surere etter hvert som stadig større mengder CO2 blander seg i vannet. Konsekvensene vil ramme økosystemene i havet både i tropiske og arktiske strøk.

General Assembly Holds Informal Debate on "Rio+20 and beyond"

Andre ting som er nevnt

En annen ting som trekkes fram i rapporten er trusselen mot matvaresikkerhet.  Rapporten konkluderer nemlig med at verdens fattige vil rammes stadig hardere av matmangel som følge av klimaendringene. I mange tørre områder vil tilgangen på ferskvann sannsynligvis bli enda dårligere. Dette er svært bekymringsfullt og urettferdig at man får lyst til å gråte.

Water is Vital for Life

Hva skjer i tiden fremover?

Lars Haltbrekken som er leder i Naturvernforbundet sa etter utgivelsen av rapporten er skremmende lesning. Haltbrekken har helt rett med sitt utsagn.  Nå som rapporten nok en gang slår fast at klimaendringene er menneskeskapte så er tiden for å handle kommet. Det vi må gjøre er å sette i gang og bruke teknologien vi har til å kutte utslippene nå.

Om kort tid kommer en den siste delrapporten som tar for seg forslag til tiltak for å begrense utslipp av klimagasser. 

Vil du bidra i diskusjonen?

OM FORFATTEREN
Fawzi Warsame

Fawzi Warsame

Jeg er 15 år gammel og går på Bjølsen skole i Oslo. Mine hjertesaker er å øke bistanden, innføre solidariske handelsavtaler og gi fattige land mer innflytelse. Miljøpolitikken må satses mer på. Andre ting jeg interesserer meg for er sjakk, amerikansk politikk og engelsk fotball.

    Kommentar (1)