Leon Bafondoko

Leon Bafondoko

Samfunnsengasjert og er glad i å bruke ytringsfriheten. Mine hjertesaker innenfor internasjonal politikk er å stoppe voldtekt i krig som et krigsvåpen, kampen for barns rettigheter,kampen mot ulikhet, likestilling, og utviklingsland må få mer innflytelse i det internasjonale samfunnet.

De overlevende som hadde overlevd et helvete, mot alle odds, var bare levende skjeletter som fremdeles kjempet for å berge livet. Foto: Wikipedia / Miller.
De overlevende som hadde overlevd et helvete, mot alle odds, var bare levende skjeletter som fremdeles kjempet for å berge livet. Foto: Wikipedia / Miller.

På FN’s internasjonale minnedag for Holocaust har vi markert at det har gått 70 år siden fangene i konsentrasjonsleirene Auschwitz og Birkenau ble befridd fra nazistenes ondskap. Verden fikk åpnet øynene den 27.januar 1945, da sovjetiske styrker marsjerte seg inn i Auschwitz.

Sakte, men sikkert skulle resten av Europa få vite hva som egentlig hadde skjedd i konsentrasjonsleirene. De sovjetiske styrkene marsjerte inn til et sted der ondskap var blitt satt i system. Et system spesialdesignet for å drepe 1,1 millioner uskyldige mennesker.

De overlevende som hadde overlevd et helvete, mot alle odds, var bare levende skjeletter som fremdeles kjempet for å berge livet. Det ble befridd 7650 overlevende fra Auschwitz som senere måtte overleve den lange dødsmarsjen før helvetet var over den 8. mai 1945.

Utmagrede fanger.

Utmagrede fanger. Foto: Wikipedia / Miller.

Nazistene brukte ekstreme metoder for å drepe 25 millioner sivile, i organiserte massedrap. Gasskamrene og krematoriene var et system til å drepe flest mulig mennesker. Den nådeløse legen Josef Mengele utførte de smertefulle medisinske eksperimentene på fangene. Mengele eksperimenterte for å testet om det var mulig å fjerne smerte med mere smerte.

Årets minnemarkering var den siste store markeringen hvor det fremdeles var en stor gruppe overlevende tilstede. Det ble deportert 772 norske jøder med hjelp av det nazifiserte norske statspolitiet, og bare 34 kom tilbake. Fange nummer 79231 er den siste nålevende nordmann som overlevde Auschwitz.

Samuel Steinmann har brukt mye av sin tid til å vitne om ondskapen. Nå er det ikke mange tidsvitner igjen, og om få år vil de siste være borte. Viktigheten av tidsvitnenes fortellinger er å gi verden en vaksine mot nazisme og fremmedfrykt. Tidsvitnene har snakket om det de opplevde i konsentrasjonsleirene, samtidig som de har vektlagt å minne verden om at vi ikke må glemme hvordan mennesker nesten klarte å utrydde en hel folkegruppe.

Historien om folkemordet i Europa kan vi ikke forandre, men fremtiden kan vi alltid påvirke.

Jeg er en av de 100.000 norske ungdommene som har reist på en historisk dokumentasjonsreise med Aktive Fredsreiser. Det var en mai dag i fjor hvor jeg nettopp hadde kommet hjem fra en sterk klassetur. Klasseturen som førte meg tilbake til andre verdenskrig i 1939 til 1945 forandret meg og ble en veiskille som forsterket mitt syn på menneskeverd, nestekjærlighet og menneskerettighetene. Besøket i konsentrasjonsleirene Auschwitz kom plutselig så veldig nært.

10155649_622810844461333_3604870571552547609_n

Minnene er mange og sterke etter et besøk i Auschwitz. Foto: privat

Turen ga elevene kunnskap langt ut over det som kan formidles i et klasserom på fire vegger. Turens viktigste verdi er at jeg kom hjem med kunnskap om hvor viktig det er å bekjempe nynazisme og fremmedfrykt.

Det var da den 16 år gamle Leon forstod at mennesket er i stand til å utrydde hverandre. For meg betydde det at kampen mot ekstremisme, nynazisme og fremmedfrykt er en evig kamp, som vi må ta. Vi må ta den for å skape et evig vern om menneskeverdet og menneskerettighetene. Jeg er enig med fange nummer 79231 Samuel Steinmann om at ungdommene lærer for lite om ondskapen som ble satt i system til å drepe.

Utgangsporten til Auschwitz I, med propagandateksten «Arbeit macht frei» eller » Arbeid gir frihet». Foto Privat.

Dagens ungdomsgenerasjon trenger å se og lære om hvordan troen på menneskeverd og toleranse ble destruert gjennom hatet og fremmedfrykten nazistene dyrket frem.

De menneskene som mener at Holocaust aldri fant sted og at det er på tide å glemme Auschwitz. Det er de som trenger en vaksine mot nazisme, rasisme og fremmedfrykt. Den vaksinen skal de få ved at vi protesterer, og aldri glemmer virkeligheten i leirene.

Turen ga meg forståelse for det ukjente, og evne til å vise større toleranse og respekt for det som er annerledes. Det er et faktum at ekstremisme, fremmedfrykt og antisemittisme er på fremmarsj i dagens urolige Europa.

Der tog skinnene stoppet var siste stoppet for mange.

Der tog skinnene stoppet var siste stoppet for mange. Foto: Privat.

Terrorangrepet i Frankrike hadde både Charlie Hebdo og den jødiske befolkning som mål. Jødene føler seg truet, og flere velger å flytte tilbake til Israel. Samfunnet har et ansvar for at 70 år etter Auschwitz, får vi ikke glemme folkemordet. En ny bølge av antisemittisme må ikke få utvikle seg. Fangene som satt i konsentrasjonsleirene under 2.verdenskrig mistet våre felles verdier som menneskerettigheter, demokrati, religionsfrihet, ytringsfrihet og deres personlige identitet som et unikt enkelt menneske.

Mitt skrekkscenario er at generasjonen som kommer etter oss ikke føler at de har noen forbindelse med Holocaust, og at det er på tide å glemme.

Hvordan skal vi bevare historien om Holocaust for ettertiden, også etter at tidsvitnene har gått ut av tiden?

Vil du bidra i diskusjonen?


OM FORFATTEREN
Leon Bafondoko

Leon Bafondoko

Samfunnsengasjert og er glad i å bruke ytringsfriheten. Mine hjertesaker innenfor internasjonal politikk er å stoppe voldtekt i krig som et krigsvåpen, kampen for barns rettigheter,kampen mot ulikhet, likestilling, og utviklingsland må få mer innflytelse i det internasjonale samfunnet.