Mariat Pashaeva

Mariat Pashaeva

Mariat (16) fra Lyngdal i Vest-Agder. Hun går på Eilert Sundt videregående skole. Mariat er blant annet opptatt av rettighetene til kvinner og barn, og brenner for å få slutt på urettferdigheten i verden.

Foto: UN Photo/Devra Berkowitz
Foto: UN Photo/Devra Berkowitz

Norsk lov og deres ytringsfrihet gjelder for alle i Norge, og hva du og jeg velger å tro på og hvilken religion vi ønsker å være en tilhenger av burde være vår egen privatsak, likevel dukker det stadig opp muslimske kvinner som lager store overskrifter i avisene; nettopp på grunn av deres tro.

Selv om det finnes mange av oss integrerte muslimer, er det dere som velger å legge fokuset på han som roper «Allahu Akbar» høyest før han slipper fra seg det som setter sine dype spor og en uopphørlig smerte hos mennesker. Resultatet av dette blir selvsagt at andre velger å legge skylden på oss, han gir seg jo tross alt ut for å være en del av vår religion. Men hvordan er det mulig? Hvordan kan jeg; ei jente på 17 år som har bodd i Norge hele livet mitt ha noe som helst å gjøre med et bombeangrep i et land, langt unna? Løsningen på deres egen redsel blir feil om dere skyver den over på meg. Tro meg, jeg er jo like redd som dere. Dessverre, er det den vokale minoriteten som får mest oppmerksomhet.

Jeg bærer verken en nordmanns skam eller en afghansk mann ansvar på mine skuldre. Jeg skal ikke bli stilt til ansvar for noe en annen person i et annet land gjør i min religions navn, det er hans ansvar, ikke mitt. Jeg blir sliten av å måtte forklare at jeg ikke er som dem og at de ikke tilhører min religion.

Det er ikke han som representerer islam og min tro. Det er tross alt bare media som mener at han som tar livet av flere er avgjørende for hva min tro innebærer og ikke meg i Norge som roper ut om han ikke er muslim og en tilhenger av Islam, er det ikke?

Selv i 2018 setter et hodeplagg sitt preg hos mennesker som fører til store diskusjoner, og fortsatt den dag i dag blir de nektet arbeidsplass. Vi lever i en tid hvor arbeidsplasser burde bli gitt til de som egner seg best til jobben og til de som virkelig kan bidra til et bedre miljø med gode egenskaper, og ikke til dem som velger å ikke bære et plagg på hodet.

Vi får med oss mye gjennom en tv-skjerm og alt media velger å sette fokus på er nesten utenkelig. Noe som virkelig er utenkelig er at enkelte snakker om dette i hjemmet som gjør at små barn vokser opp med fordommer til enkelte religioner. For vi er alle klar over at dette lærer de ikke gjennom nyheter men av foreldre og andre som står dem nær. Det er tross alt svært lite et barn på 5 eller 6 år forstår av å se på en nyhet en onsdags kveld. Det er nærmest tragisk at et lite barn kan skille mellom svart og hvit, deg og meg eller muslim og kristen, så tidlig i livet.

Kjære deg, som mener at jeg være syk som velger å følge islam. Du som mener at troen min er påtvunget.

Kjære deg, som mener at du kan komme med forbudsforslag for å få muslimer til å integrere seg i det norske samfunnet. Du som mener at mine grunnleggende verdier må vekk.

Kjære deg, som mener at jeg, i Norge som omgås med venner i fritiden og deltar i organisasjoner, og han i Syria, som planlegger nytt bombeforsøk for å ta livet av flest, er tilhenger av samme religion.

Vet du, du tar faktisk feil.

Vil du bidra i diskusjonen?

OM FORFATTEREN
Mariat Pashaeva

Mariat Pashaeva

Mariat (16) fra Lyngdal i Vest-Agder. Hun går på Eilert Sundt videregående skole. Mariat er blant annet opptatt av rettighetene til kvinner og barn, og brenner for å få slutt på urettferdigheten i verden.