Mina Hennum Mohseni

Tilgang til sanitære forhold er en grunnleggende menneskerettighet, og hver dag opplever mer enn 2,6 milliarder mennesker at denne rettigheten blir brutt. Mange av disse menneskene bor i slumområder.

Dårlige sanitære forhold skaper enorme problemer over hele verden; forurensning, store sosiale problemer og høy økning i epidemier. Uten toaletter står enkeltmennesker og omgivelsene i fare for forurensning av vannet fordi avføring inneholder smittsomme og ofte dødelige virus, bakterier og parasitter. Som nevnt over, fører dette til alvorlige epidemier – smitten skjer gjennom forurenset vann, hender og mat, også lenge etter at man har vært i kontakt med smittekilden. Der det er dårlige sanitære forhold er infeksjoner som tyfus og kolera vanlige, og mange barn dør også av diaré som følge av virus i vannet. ”Flying toilets” er vanlige i slummer; det vil si at man gjør fra seg i en plastikkpose, som så kastes i grøfter, i veikanten eller bare så langt unna som mulig. Posene kan åpne seg, og dersom det skjer i nærheten av et vannrør eller en vannkilde, kan dette altså få alvorlige konsekvenser for veldig mange mennesker i det akutelle området.

Kvinner, unge jenter og barn er den gruppen som lider mest under mangelen på grunnleggende sanitære forhold; ett barn dør hvert 15. sekund på grunn av forurenset vann fra menneskelig avføring, og når kvinner ikke har noen mulighet til å gjøre fra seg uforstyrret, som på et toalett, og derfor må gjøre det ute, eller at de må gå langt for å komme til nærmeste offentlige toalett, blir de ofte utsatt for seksuell trakassering og voldtekt. De er særlig utsatt for dette om natten.

Men, nå har en svenske, Anders Wilhelmson, funnet på noe smart, kalt Peepoos! Konseptet Peepoo ble startet av Wilhelmson i 2005, og dette er et personlig engangstoalett som er helt nedbrytbart, og dette forhindrer avføring fra å forurense vann og annet. Peepoo er en tynn pose som er lett å oppbevare og bruke. De er laget av bioplastikk – det betyr at de brytes ned til karbondioksid, vann og biomasse. Peepoos kan brukes hver dag, uansett når og hvor det måtte være nødvendig. De kan kanskje være særlig nyttige i enkelte situasjoner, som om natten, dersom det er langt å gå til nærmeste toalett, eller på skolen, dersom det ikke er tilgang til toaletter der. Dette er særlig viktig for kvinner og jenter! Peepoos koster lite, og de forurenser ikke når toppen har blitt knyttet sammen. Inne i posen blir bakterier, virus og parasitter inaktivert i løpet av to til fire uker, og selve Peepoo-posen blir ikke brutt ned før innholdet har blitt helt desinfisert. Det er ikke nødvendig med vann, annet enn når brukeren skal vaske seg på hendene etter å ha vært på do. Når Peepoos er brutt ned, blir de til gjødsel som igjen kan være med på å øke matsikkerheten.

 

Bilde: http://www.peepoople.com/peepoo/start-thinking-peepoo/

 

Peepoos brukes i dag særlig i urbane slumområder og i flyktningleirer. Det er lokale Peepoo-NGOer eller lokale partner-NGOer som har ansvaret for å distribuere Peepoo i slumområder. Salget skjer gjennom ulike lokale kanaler, hvor kvinnelige mikroentreprenører er viktigst. Kvinner er de som får flest fordeler ved bruk av Peepoo, og de egner seg derfor også godt til å selge og spre Peepoo – kvinner selger til kvinner, og i de fleste tilfeller er det kvinner som har ansvar for familie, barn og helse. En stor andel kvinner jobber også med ”urban farming”, altså jordbruk i byen. Kvinnene som skal selge Peepoo får god opplæring i helse og hygiene, forretningsdrift og hvordan brukte Peepoos kan brukes på jorda.

I mange slumområder er det slik at landeiere eier husene, og de som bor i slummen betaler leie for å bo der. Landeierne er ansvarlige for de sanitære forholdene, og ofte bygges det offentlige toaletter som mange må dele. Det hender at så mange som 300 må dele ett toalett! Disse toalettene kan være langt unna, noe som altså gjør det vanskelig om natten. Derfor er det nå en del landeiere som deler ut Peepoos.

Brukte Peepoos samles inn av et Peepoo innsamlingssystem. Det er mer enn 20 000 Peepoo-brukere og drop-points finnes rundt omkring i lokalsamfunnene. På disse drop-pointene får brukerne tilbakebetalt en sum tilsvarende 1/3 av prisen for en Peepoo – litt som pant. På drop-pointene får også alle tilbud om enkelt utstyr for å vaske hendene – helt gratis. De brukte Peepooene blir altså samlet inn, og etter at de er brutt ned blir de blandet med sand og leire, og denne gjødslede jorden blir solgt.

Peepoo brukes i dag i land i blant annet Asia og Afrika, og jeg håper at Peepoos sprer seg til enda flere mennesker, for dette er et kjempetiltak både med tanke på trygghet, og ikke minst også spredning av sykdommer!

Vil du lese mer om Peepoo kan du gå inn her: www.peepoople.com

Vil du bidra i diskusjonen?


OM FORFATTEREN

Mina Hennum Mohseni