Leon Bafondoko

Leon Bafondoko

Samfunnsengasjert og er glad i å bruke ytringsfriheten. Mine hjertesaker innenfor internasjonal politikk er å stoppe voldtekt i krig som et krigsvåpen, kampen for barns rettigheter,kampen mot ulikhet, likestilling, og utviklingsland må få mer innflytelse i det internasjonale samfunnet.

Bærekraftig utvikling
Foto: Julien Harneis
(CC BY-SA 2.0)
Foto: Julien Harneis (CC BY-SA 2.0)

Den dødeligste konflikten siden andre verdenskrig pågår i et vakuum av korrupsjon, og jeg tror korrupsjonsavsløringene fra «Paradise Papers» kan bidra til å stoppe krigsforbrytere.

Den demokratiske republikken Kongo er et av landene som UD fraråder å reise til. Det er over 618 000 mennesker som er på flukt og 1,5 millioner mennesker er internt fordrevne i Kongo. Situasjonen i landet er ustabil, med en rekke grupper som kriger mot hverandre øst i landet samt massiv motstand mot president Kabila som motsetter seg nyvalg etter 16 år i presidentstolen. Borgerkrigen i Kongo har drept over 5 millioner mennesker siden da jeg ble født i landet, i 1998. Konflikten i Kongo er den dødeligste konflikten siden andre verdenskrig. Et av verdens fattigste land eier rundt 80% av verdens mineraler, som diamant, kobber, kobolt, gull, coltan, sink, tinn, wolfram og uran.

Vi kjøper produkter fra gruvene i Kongo

Mineralene fra Kongo ender til slutt opp i mange av våre personlige elektroniske enheter som mobiltelefoner, bærbare datamaskiner og digitale kameraer. Verdens forbruk av elektroniske enheter er fortsatt en av de viktigste faktorene for en pågående krig i Kongo. Aldri før har nordmenn kjøpt så mye elektronikk. I fjor økte den totale omsetningen i elektronikkbransjen til 33,2 milliarder kroner, det er ny omsetningsrekord for bransjen. I 2016 kjøpte nordmenn to millioner mobiltelefoner, vi kjøper produkter fra en brutal gruvedrift. Coltan gjør at din mobil er ladbar, wolfram gir deg vibreringsfunksjon og ringelyd, og de mikro-elektriske komponentene og ledningene i telefonen er hovedsakelig laget av kobber. Slik har du klart å kjøpe et sluttprodukt fra et land der over 45 tusen dør hver måned av tortur, tvangsarbeid, voldtekt, væpnede angrep, mangle på medisin og sult.

Foto: Julien Harneis (CC BY-SA 2.0)

Foto: Julien Harneis
(CC BY-SA 2.0)

Lønnsom investering

Det norske oljefondet har tjent store penger gjennom et selskap som kobles til korrupsjon i Kongo. Fondet eier rundt 3 prosent av Glencore som er verdens største råvareselskap. Oljefondets investering i selskapet er verdt 13 milliarder kroner I Ifølge dokumentlekkasje, kalt «Paradise Papers» har Glencore 107 selskaper i skatteparadiser. Milliardæren Dan Gertlers engasjement i gruveavtaler i Kongo har tappet landet for milliarder i potensielle skatteinntekter. Korrupsjon samarbeidet mellom råvareselskapet Glencore og forretningsmannen Gertler burde Oljefondet reagert på. Det norske oljefondet er et av verdens største fond. Fondet har investerer store penger i verdens mest korrupte land. Årsrapporten fra Oljefondet viser Glencore var fondets nest mest lønnsomme investering etter Shell i fjor.

Korrupsjon i verdens mest korrupte land

Finansminister Siv Jensen har blitt bedt av stortinget om å redegjøre for hvordan norske oljepenger ble involvert i grov korrupsjon i verdens mest korrupte land. Det gjenstår å se om regjeringen ønsker å trekke Oljefondet ut av et korrupt selskap. Det burde ikke komme som en overraskelse på finansministeren at norske pensjonspenger kan knyttes til skatteparadiser og korrupsjon i et av verdens største paradis for naturressurser. Verdens mest korrupsjonsutsatte industri foregår i Kongo, norske pensjonspenger kan ikke bidra til å støtte opp under en slik industri. Etikkrådet i Oljefondet bør konkludere med at Norge ikke bør eie aksjer i selskaper som bidrar til organisert korrupsjon. De som taper mest på korrupsjonen er ikke nordmenns pensjonspenger, det er folket i Kongo. Oljefondet kan ikke bidra til å finansiere korrupsjon og lure et fattig land for milliarder av skatteinntekter.

Organisert korrupsjon kjennetegnes av nære vennskap, mangel på et velfungerende demokrati, rettssystem, regjering, selskaper med ulike navn og kompliserte eierforhold.

I en alder av 19 år trenger jeg ikke å være politietterforsker i Økokrim for å forstå at Kongo scorer høyt på alle indikatorer for korrupsjon. Det er derfor et paradoks at verdens rikeste land på mineraler ikke har et velfungerende statssystem og regjering.

Når en president lar sitt eget land inngå en kontrakt med en forretningsmann og et selskap om kjøp og drift av gruveselskap. Deretter mottar han bestikkelser for det, og det viser seg at de som egentlig leverer og drifter gruvene gjør det langt billigere enn det landet betaler. Det er slik korrupsjon blir en bremsekloss for landets utvikling. Befolkningen i Kongo lider fordi landets ressurser kun kommer en liten elite til gode.

En langvarig humanitær tragedie

Omfattende korrupsjon i Kongo har skjedd før, og det vil skje igjen om ikke noen avslører det. Mange land i verden brukes som privat lommebok for autoritære ledere og for å utvikle økonomien til oss i vesten. Den korrupte økonomiske konjunkturen i et land som Kongo bidrar til å tømme landet for naturressurser, og opprettholder en langvarig humanitær tragedie. Fremtidige kontrakter i Kongo og lisenser til å utvinne naturressurser er noe Oljefondet bør være varsomme på. Det er for å unngå en vinn-vinn situasjon for mektige mennesker i sentrale posisjoner på toppen, og tap-tap situasjon for de som er på bunnen av samfunnet. Råvareselskapet Glencore burde være i strid med de etiske retningslinjene til Oljefondet, også selv om Oljefondet har tjent 13 milliarder kroner i form av aksjer i Glencore. Gruvemarkedet har så mye verdier at en fredelig endring i Kongo kan være en stor utfordring. Kongos fattige vil være best tjent med internasjonale forbrukere som stiller krav til gruveselskapene i form av sporing av mineralene, og internasjonale politiske ledere som legger press for å avdekke og stoppe korrupsjonen i landet.

Korrupsjon tapper verdens fattige for penger og fremtid

Korrupsjonspenger som tilhører svindlere og snyltere vil alltid eksistere. Derfor trenger verden et sterkt media som jobber for å avsløre korrupsjon, samt mer internasjonalt samarbeid mellom korrupsjonsjegere. Aftenpostens avsløringer og offentlig oppmerksomhet kan hjelpe mot korrupsjon fordi flere blir oppmerksomme på uretten som blir begått.

Å avdekke grov korrupsjon kan bidra til å fremme utvikling, demokrati, åpenhet samt færre konflikter og fred i et land. De økonomiske godene kommer befolkningen til gode i form av at pengene kan bli brukt til noe bedre. Skattepengene kan bli brukt til å utvikle velferden i landet ved å bygge flere barnehager, skoler, sykehus, sykehjem og bedre infrastruktur i et land.

Den dødeligste konflikten siden andre verdenskrig pågår i Kongo, og jeg tror korrupsjonsavsløringer fra «Paradise Papers» kan bidra til å stoppe en humanitær tragedie.

 

Vil du bidra i diskusjonen?

OM FORFATTEREN
Leon Bafondoko

Leon Bafondoko

Samfunnsengasjert og er glad i å bruke ytringsfriheten. Mine hjertesaker innenfor internasjonal politikk er å stoppe voldtekt i krig som et krigsvåpen, kampen for barns rettigheter,kampen mot ulikhet, likestilling, og utviklingsland må få mer innflytelse i det internasjonale samfunnet.