Mina Hennum Mohseni

Vi er helt avhengige av vann for å overleve; uten vann ville det ikke ha eksistert liv på jorda. Men mangel på tilgang til rent vann er et enormt problem. Ca 1,2 milliarder mennesker har ikke tilgang til rent drikkevann i dag, og kamp om vannressurser spiller en vesentlig rolle i mange konflikter, som konflikten mellom Israel og Palestina.

Vannressursene i verden er skjevt fordelt fra naturens side, men mye skyldes også oss mennesker, som forurensning av vann, overforbruk og menneskeskapte klimaendringer.

Utslipp fra industri og landbruk er et stort problem, og vårt eget Oljefond investerer i flere selskaper som står bak miljøforurensning. Forurenset vann er hovedårsak til spredning av sykdommer; hver dag dør 5000 barn som følge av vannrelaterte sykdommer! Både mengden vann og kvaliteten på vannet er også i stor grad påvirket av tørke, flom og ekstremvær, som har sammenheng med klimaendringer.

Privatisering av vannressurser påvirker også folks tilgang til vann; de private selskapene ønsker å tjene mest mulig penger, og resultatet er at prisen på vann blir så høy at de fattigste ikke har råd til å betale. Filippinene, Bolivia og Tanzania er eksempler på land hvor man har opplevd økte priser etter privatisering av vannressursene, og flere steder har kvaliteten og tilgangen til vann blitt dårligere etter at private selskaper har tatt over ansvaret for vannforsyningen.

I 2010 anerkjente FNs generalforsamling at tilgang til rent vann og ordentlige sanitære forhold er en menneskerett, og senere samme år bekreftet FNs menneskerettighetsråd det samme. Dette er så viktig for å sikre mennesker over hele verden rent vann! Men det løser selvfølgelig ikke alle utfordringene som er knyttet til vannsituasjonen. Det finnes nok vann til alle, men vannet må fordeles bedre. Befolkningen på jorda vil øke, og dermed også behovet for vann, men det vil ikke bli noe mer ferskvann. Vann er et fellesgode, det er ingen som eier vannet. Vi må ta vare på denne livsviktige ressursen. Profitt og enkle løsninger må ikke gå foran liv!

Det er laget flere filmer om vannsituasjonen i verden:

En veldig god og tankevekkende film er Flow:

En annen film om vann er Last Call at the Oasis:

 

Vil du bidra i diskusjonen?


OM FORFATTEREN

Mina Hennum Mohseni

    Kommentar (1)