Oda Bjerkan

Oda Bjerkan

Snart 1/5 til 100. Takknemligheten for at jeg får uttrykke meg om det jeg vil er meget stor - og troverdige kilder har observert at jeg aller helst benytter meg av tastaturet når noe gjør meg ordentlig sur.

© Nate Beeler/The Colombus Dispatch
© Nate Beeler/The Colombus Dispatch

I løpet av de følgende linjene kommer jeg til å tråkke i en tabubelagt salat de aller færreste i det hele tatt er villige til å smake på. Jeg kommer til å stille flere spørsmål enn svar, og målet mitt er at du svarer meg på noen av de følgende spørsmålene, eller i det minste stiller de videre.

Er demokratiet alltid det beste?

”Folkestyre” svarte jeg stolt da læreren ba om en definisjon av et demokrati i begynnelsen av niende klasse på ungdomsskolen. Lite visste jeg da om betydningen av ordet, og enda mindre visste jeg om at jeg akkurat hadde oppgitt tidenes snevreste definisjon av noe veldig mye mer komplekst enn som så. Det er likevel denne jeg har valgt å forholde meg til her og nå, da den tar opp de to viktigste elementene av det jeg har tenkt å snakke med deg om.

Folket.

Hvem er det? Stemmerett er en av mange grunnleggende politiske rettigheter i et demokrati. Hvem bør ha retten til å stemme på hvem som skal styre skuta? De voksne? Hvem er i så fall voksne? Og hvorfor er voksne mer egnet enn ungdommer til å stemme? Myndige? Hvorfor det? Hva har en attenåring, som en sekstenåring ikke har? Kunnskap? Så du mener med andre ord at alle voksne har nok kunnskap til å stemme? Eller ville det kanskje ikke vært så dumt å invitere sekstenåringer med på laget likevel?

Må man ha politisk kunnskap for å fortjene stemmerett? Eller kan man snu på det å si at den politiske kunnskapen i mange tilfeller kommer med stemmeretten? Tror du det finnes sekstenåringer der ute, som ikke ser noe poeng i å engasjere seg i noe de ikke får lov til å ta del i uansett? Og hadde flere attenåringer stemt ved valget, dersom de fikk første sjanse da de var seksten? Eller er de for unge? For uvitende? For uerfarne? Hadde de ikke sett viktigheten av å delta?

Valgdeltakelse.

Desto høyere, jo bedre? Er det slik det er, og er det slik det bør være? Dersom dette er tilfellet, så har vi ikke det store å skryte av etter høstens valg hvor under 3 av 5 nordmenn benyttet seg av stemmeretten. Men det finnes da løsninger for dette? Dersom lav valgdeltakelse er så problematisk? Hvorfor ikke innføre obligatorisk deltakelse ved valg? Eller vil dette bidra til at flere uinformerte velgere trekkes mot urnene? Mennesker som ikke vet hva de stemmer på?

Vi kan tvinge folk til å stemme, men vi kan ikke tvinge de til å vite hva de stemmer på.

Hva er det viktigste? Å få flest mulige mennesker til å avgi sin stemme, eller å få færrest mulige stemmesedler med tilfeldige avkryssede partier? Hva er det beste for samfunnet? Et sterkt demokrati eller det som har blitt kalt for et epistokrati?

Styre.

Hvem skal gjøre det? Eller la meg heller spørre; hvem bør gjøre det? Platon var motstander av demokratiet, og mente de mest kompetente borgerne skulle styre staten, i motsetning til de mest populære. Du kan jo samtidig spørre deg selv; hvem ville du latt styre flyet – den mest populære eller den med mest kunnskap om navigasjon? På samme måte mente Platon vi burde tenke om staten, at den mest kompetente er bedre egnet til å styre, enn den mest populære. Et annet spørsmål å stille seg da, er hvordan denne kunnskapen eventuelt skulle blitt målt? Og hvem som skulle valgt ut de mest kompetente i samfunnet?

Tror du det har forekommet tilfeller der politikere har tatt beslutninger som har vist seg å være ukloke på lang sikt, for å redde sitt eget politiske skinn der og da? Og er en ulempe ved folkevalgte ledere, at de blir nødt til å følge folkets pipe og unngå upopulære beslutninger for å bli gjenvalgt? Er det alltid de mest populære beslutningene som er de beste? Og vet alltid folket sitt eget beste?

Er demokratiet alltid det beste? Englands tidligere statsminister Winston Churchill hadde følgende å si om saken:

Det har blitt sagt at demokratiet er den verste styreformen, bortsett fra alle andre som har blitt prøvd ut gjennom tidene. 

Faktumet er i hvert fall at den norske valgdeltakelsen på 59,9% ved årets kommunevalg er den laveste på tolv år.

Det er på tide å dra dette nesten tabubelagte temaet om hvor godt demokratiet fungerer – for diskusjoner har da aldri frarøvet oss all intelligens.

 

Vil du bidra i diskusjonen?


OM FORFATTEREN
Oda Bjerkan

Oda Bjerkan

Snart 1/5 til 100. Takknemligheten for at jeg får uttrykke meg om det jeg vil er meget stor - og troverdige kilder har observert at jeg aller helst benytter meg av tastaturet når noe gjør meg ordentlig sur.