Leon Bafondoko

Leon Bafondoko

Samfunnsengasjert og er glad i å bruke ytringsfriheten. Mine hjertesaker innenfor internasjonal politikk er å stoppe voldtekt i krig som et krigsvåpen, kampen for barns rettigheter,kampen mot ulikhet, likestilling, og utviklingsland må få mer innflytelse i det internasjonale samfunnet.

Foto: Gage SkidmoreDemokratiet i USA har stemt fram en ny President i verdens mektigste land.

På onsdag 9.November ble det klart, verdens mektigste mann er og blir Donald Trump.

Fra januar 2017 kommer en ny president og inntar det Hvite hus.

Valget av Donald Trump som ny president i USA, er noe som vi må forholde oss til, men hvor mye makt har egentlig Donald Trump som president?

Det finnes mye frihet i det han har makt til å bestemme, men han har også begrensninger.

Militærmakt

Trump blir USAs president og er statssjef, regjeringssjef og øverstkommanderende for verdens største militære styrke.

Som President har Trump makten til å bruke USA`s atomvåpen som er bare et tastetrykk unna eller rådgivende samtale unna.

 

Foto: Natural Fire 10 - Joint Public Affairs Office

Utnevne ulike maktposisjoner

Presidenten utnevner ambassadører og dommere, men utnevnelsen må få godkjenning av senatet. Republikanerne må ha et flertall i Senatet eller samarbeide med Demokratene for å få gjennom utnevnelsene, ulike lover og statsbudsjett. Den viktigste utnevnelsen er hvem som skal bli høyesterettsdommere , fordi USAs høyesterett har mulighet til å endre grunnloven. Presidenten utnevner høyesterettsdommere, men det er Senatet som godkjenner utnevnelsen.

Benåde straffedømte

Som President har Trump makt  til å benåde straffedømte eller gi dem nedsatt straff. Presidenten kan ikke benåde folk som er dømt av delstatene, bare dem som har gjort seg skyldig i føderale forbrytelser.

Fun facts : Det er men enn 20.000 mennesker som har blitt benådet av Presidenten i løpet av de siste 100 årene.

Vedta nye lover, oppheve loven og legge ned veto

Trump kan komme med nye forslag til å endre loven. Kongressen kan stemme ned lovendringene til Presidenten. For at lovforslaget skal bli vedta i Kongressen, kreves det et flertall. Kongressmedlemmene kan endre lovforslag og legge frem lovforslag.

Presidenten kan også oppheve en lov. Ny lov og opphevelse av en lov må vedtas av Kongressen og den nye loven må signeres av Presidenten.

Presidenten kan legge ned veto mot en lov han ikke liker, men to-tredjedels flertall i Kongressens begge kamre kan sette presidentens veto til side.

Fun fact: Gjennom USAs historier har presidentene brukt veto 2572 og i 111 tilfeller har Kongressen opphevet det.

Foto:Allie_Caulfield Kongressen i USA

Utenrikspolitikk

Utenrikspolitikk er USAs forhold og interesser internasjonalt med andre land. Utenrikspolitikken til USA er det Presidenten som har makt til å bestemme, så lenge det ikke koster penger eller juridisk binder opp USA. Handelspolitikk, kutt klimapolitikk må Presidenten få ratifisert og godkjent av Kongressen.

 

Presidenten kan avsettes

Dersom Trump som president begår alvorlige lovbrudd eller bryter grunnloven, kan han avsettes av Kongressen ved riksrett, og Høyesterett kan erklære presidentordre ulovlig.

Å stille en President til riksrett skjer ved at Representantenes hus i Kongressen reiser tiltale, noe som gjøres med rent flertall, det vil si mer enn halvparten av stemmene. Deretter behandles tiltalepunktene i Senatet, hvor det kreves to tredjedels flertall for å fjerne presidenten.

Dersom en president dør, blir avsatt, eller går av før endt regjeringstid, skal visepresidenten etter grunnloven overta presidentembetet.

Foto: Gage Skidmore

Vil du bidra i diskusjonen?

OM FORFATTEREN
Leon Bafondoko

Leon Bafondoko

Samfunnsengasjert og er glad i å bruke ytringsfriheten. Mine hjertesaker innenfor internasjonal politikk er å stoppe voldtekt i krig som et krigsvåpen, kampen for barns rettigheter,kampen mot ulikhet, likestilling, og utviklingsland må få mer innflytelse i det internasjonale samfunnet.