Marius Lysø

Marius Lysø

16 år og fra Rygge. Jeg drømmer om en atomvåpenfri verden med små forskjeller uten katastrofale klimaendringer.

Bærekraftig utvikling
fire muligheter

I 2006 la Nicholas Stern, tidligere leder av den økonomiske rådgivningen for den britiske regjeringa, frem en rapport som skulle sammenligne kostnadene ved klimagassutslipp med kostnadene ved å redusere utslippene. Rapporten viser at kostnadene ved ikke å iverksette tiltak mot global oppvarming vil medføre at verdensøkonomien svekkes med 5 til 20 prosent. Kostnadene ved å iverksette tiltak vil derimot utgjøre omtrent 1 prosent av verdensøkonomien og dermed være mye lavere.

Stern-rapporten viser at prisen vi må betale for å iverksette tiltak mot global oppvarming er mye lavere enn bare å tilpasse seg til de endringer som måtte komme. Likevel har verdens klimagassutslipp økt med omkring 15 prosent siden rapporten ble lagt fram. 

Mens Nicholas Stern og andre regner på om forurensningen er samfunnsøkonomisk effektiv blir jorda varmere.

 

Jordkloden er verdifull og bør helst gis tilbake i bedre tilstand enn da vi fikk den. Ifølge FNs klimapanel må de globale klimagassutslippene reduseres med 50 til 85 prosent innen 2050, og tre firedeler av verdens kjente olje-, og gassforekomster må bli liggende i bakken dersom oppvarmingen skal stoppe ved to grader. Likevel hentes det nå opp mer olje- og gass enn noensinne. Men det er da forståelig. Vi har et budsjett som må være i balanse, eller hva?

I Januar 2015 offentliggjorde Regjeringa at de ville bore etter olje langs med iskanten i Barentshavet. //Foto: UN Flickr/Mark Garten

Den norske oljeindustriens viktigste argumentasjon for å få fortsette som før, er penger. Oljenæringa sto i 2015 for 17 prosent av Norges bruttonasjonalprodukt og fremstilles dermed som Norges eneste mulighet for opprettholdelse av vår velferd. Denne holdningen, kombinert med de relativt lettjente pengene har gjort oljenæringa så dominerende at andre industrier har fått ufortjent dårlige vilkår.

Vi ser konsekvensene forbrenning av fossil energi medfører, og med dagens oljepris er det verken etisk riktig eller økonomisk fornuftig å satse på oljenæringa heller enn fremtidsrettede næringer.

 

Vi må slutte å gamble med fremtiden når vi har jorda på lån fra våre barnebarn. Siv Jensen må begynne å bry seg mindre om gårsdagens arbeidsplasser, og mer om fremtidig generasjoner.

 

Vil du bidra i diskusjonen?

OM FORFATTEREN
Marius Lysø

Marius Lysø

16 år og fra Rygge. Jeg drømmer om en atomvåpenfri verden med små forskjeller uten katastrofale klimaendringer.