I dag er det kvinnedagen, og derfor vil jeg sette fokus på hvordan situasjonen er for kvinner i Nicaragua.

I Nicaragua er voldtekt et stort problem, og ofte er det slektninger eller personer i maktposisjoner som står bak disse overgrepene. Voldtektene resulterer i mange tilfeller i gravididtet; altså kan jenter gå gravide med sine egne søsken! Mellom 1998 og 2008 ble det anmeldt over 14 000 voldtekter i Nicaragua, men voldtekt og incest er veldig underrapportert, så det faktiske antallet voldtekter er nok mye høyere. Undersøkelser fra 2005 – 2007 viser at 198 av 1247 jenter som var utsatt for overgrep ble gravide. 172 av disse jentene var mellom 10 og 14 år! Disse jentene er barn! Og dette er bare de tilfellene av voldtekter som er registrert, så det er sannsynligvis store mørketall.

Frem til 2006 var det mulig å ta abort hvis morens liv var i fare eller hvis hun hadde blitt voldtatt, men i 2006 ble dette forbudt. I 2008 ble det også forbudt for helsepersonell å gi jenter og kvinner med alvorlige sykdommer, for eksempel kreft, HIV/AIDS eller malaria, behandling hvis dette truer fosteret. Resultatet av dette er at barn føder barn, kanskje til og med sine egne søsken! Jentene kan få store livsvarige skader hvis de er for unge når de føder, og i verste fall kan de dø. De får ingen økonomisk støtte eller hjelp til seg selv og barnet, og hvis jentene tar abort kan både de og de som hjalp dem med å ta abort få fengselstraffer på flere år. Mange jenter slutter på skole eller jobb, eller prøver å begå selvmord.

Dette handler ikke om at jeg er for eller mot abort; det handler om at alle mennesker har rett til liv og helse, og Nicaraguas totale abortforbud krenker kvinners rett til nettopp liv og helse. Dette kan vi ikke akseptere! Incest- og voldtektsofre og kvinner hvis liv og helse er i fare på grunn av graviditeten må få lovlig abort nå, og kvinner som er alvorlig syke må få den behandlingen de trenger for å overleve! Er du enig? Gå inn på http://www.amnesty.no/ og signér aksjonen!

Vil du bidra i diskusjonen?

OM FORFATTEREN

admin

  Kommentarer (7)

 1. Rune

  ()

  Takk Mina, for et innlegg som ryster og engasjerer!

  Abortforbudet i Nicaragua er et klart brudd på kvinner og jenters rett til liv og helse. Her må stemmene til de unge kvinnene i Nicaragua bli hørt.

  Dette er også en viktig del av kvinnekampen, diskriminerende lovgivning som rammer kvinner og barn.

  Takk igjen Mina, støtter din oppfordring om å signere aksjonen!