8mars

Hans Christian Knudsen

Hans Christian Knudsen

Hans Christian (18) bosatt i Balestrand i Sogn og Fjordane. Han går på Sygna videregående skole og er aktiv i ungdomspolitikken. Hans Christian er blant annet opptatt av likestilling, global urett, kampen mot rasisme og internasjonal solidaritet.

8.mars 2014 var det sterkt fokus på selvbestemt abort.
By GAD (Own work) [CC BY-SA 3.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0)], via Wikimedia Commons
8.mars 2014 var det sterkt fokus på selvbestemt abort. By GAD (Own work) [CC BY-SA 3.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0)], via Wikimedia Commons

Gratulerer med dagen alle verdens kvinner! 8. mars er Den internasjonale kvinnedagen. En dag for å markere og hylle alle som kjemper for kvinners rettigheter. For likhet og rettferdighet.

Dessverre er det i dag ikke slik at alle kvinner står likestilt med menn. Selv Norge er ikke helt likestilt. Det finnes fortsatt steder i verden hvor kvinner anses som et «objekt». Et leketøy eller dyr som skal oppfostre barna og være hjemme på kjøkkenet. Vold i hjemmet. Sexslaver. Mange land har fortsatt strenge abortlover som gjør at kvinner ikke kan styre over sin egen kropp.

Charlotte Wahedi

Charlotte Wahedi

16 år fra Notodden. Jeg er født i Iran men oppvokst i Norge. Svært glad i å diskutere menneskerettigheter, og er veldig opptatt med å innføre menneskerettigheter i ALLE land, spesielt midt-østen. Ellers driver jeg med streetdance og kjører motorsykkel.

Nå er kvinnedagen rett rundt hjørnet. I mange år har kvinner kjempet for sine rettigheter, men selv så lenge etter har fortsatt ikke alle kvinner fått sine rettigheter. Det blir innført strengere og strengere regler for kvinner rundt om i verden; om hvordan de skal kle seg, hvordan de skal snakke og rett å slett hvordan de skal leve livet på.

Kvinnedagen ble etablert av FN i 1977.  Denne dagen var og er om kvinner, det skal handle om deres rettigheter og deres meninger. I flere århundre har det vært store forskjeller mellom kvinner og menn.

I fjor hadde Afghanistan en rapport økning på 28 % om vold mot kvinner. I en artikkel fra National Geographic News skriver Lynsey Addario om den nye loven i Afghanistan, som er hårreisende sjokkerende. Det loven sier i grunn er at slektninger og familie ikke kan vitne om voldtekt eller vold. Og i de fleste tilfeller er det en av de nærmeste som begår slike forbrytelser.

Lynsey Addario gjorde om lag 300 intervjuer i løpet av to år, med afghanske kvinner, og hun forteller at en høy andel av disse kvinnene, var blitt slått og misbrukt. Hun forteller videre at etter fallet av Taliban i 2000- 2001 har det vært store diskusjoner og forsøk på å få rettigheter for afghanske kvinner, men dessverre har mange av disse «forsøkene» ikke blitt gjennomført. Det er ingen steder disse kvinnene kan gå til for å oppsøke hjelp.

Afghanske kvinner har blitt, å blir ennå satt under et enormt press. De har ingen ytringsfrihet eller rettighet. Det er nesten som om de ikke blir regnet som et menneske. Frykten for å forårsake skam i familien er stor, disse kvinnene må gjøre alt de får beskjed om.

I en artikkel fra The guardian, skriver de om den unge jenta Sahar Gul, som ble brent, pisket og sultet i hjel, fordi hun ikke ville jobbe som en prostuert for menn i familien.

Foto: Wikimedia / Robert D. Ward.

Afghanistans president, Hamid Karzai. Foto: Wikimedia / Robert D. Ward.

Direktør for den afghanske kvinne og barn sentret Selay Ghaffar sier «Vi vil spørre presidenten Hamid Karzai om å ikke skrive under denne loven og vi vil legge masse press på han» Hun fortsatte denne utalen med å si at hun ønsker å oppnå den samme suksessen som de hadde i 2005, når de fikk presidenten til å «mykne» en lovfesting om  ekteskapelig voldtekt.

Afghanistan har et krisesenter «Woman for Afghan Woman», som ikke engang er godkjent i Afghanistan, og krisesenteret har fått flere trusler om at den skal bli angrepet og lagt ned.

Det store spørsmålet nå er hva blir FNs rolle i denne sammenheng? Vi kan ikke bare sitte her og se på våre medmennesker bli behandlet slik.

Kvinner er verdifulle, de er ikke eiendom eller slaver. De har like stor stemme som menn, og de er like sterke.

Kilder:   http://news.nationalgeographic.com/news/2014/02/140208-afghanistan-women-addario-law-karzai/?rptregcta=reg_free_np&rptregcampaign=20131016_rw_membership_n1p_intl_ot_w#finished

http://www.theguardian.com/world/2014/feb/04/afghanistan-law-victims-violence-women