Aids

Mina Hennum Mohseni

34 millioner mennesker over hele verden er smittet med hiv, og mellom 1981 og 2009 har viruset tatt livet av nesten 30 millioner mennesker. Dette gjør hiv til en av de mest ødeleggende pandemiene gjennom historien. Antall nye hiv-smittede er på vei ned, men i noen land øker fremdeles smitten. Per i dag er det sørlige Afrika hardest rammet; i enkelte land er så mange som hver fjerde innbygger mellom 15 og 50 år hivpositive.

Med moderne behandling kan virusmengden i blodet reduseres så kraftig at smittefaren reduseres med mer enn nitti prosent! Ifølge UNAIDS får halvparten av de som trenger behandling i fattige land den behandlingen de behøver. Men det er fremdeles mange som ikke får behandling.

India står bak 92 % av kopimedisinene som brukes for å behandle hiv/aids i utviklingsland i dag. Kopimedisinene er billigere enn de medisinene som store, multinasjonale selskaper produserer, og uten disse billige medisinene ville det ikke vært mulig å gi behandling til alle dem som får det . På grunn av kopimedisinene har den årlige kostnaden for behandling av hiv gått ned fra ca 58 000 kr for ti år siden, til ca 860 kr i dag! Indias produksjon av kopimedisiner har ført til konflikter med flere store legemiddelselskaper.

Bilde: UNAIDS

Disse selskapene bruker ressurser på forskning og utvikling av medisiner, og ønsker derfor å beskytte produktene sine gjennom patenter. At de har patent på medisinene vil si at de har enerett på å anvende og utnytte medisinene kommersielt, nettopp for å unngå at andre produserer tilsvarende medisiner som blir solgt mye billigere, slik som India gjør. Den jobben selskapene gjør er veldig viktig, men det er ikke riktig at mange av dem som trenger medisinene ikke har råd til dem på grunn av patentene. Det bør være mulig å komme frem til en ordning som sikrer fattige mennesker de medisinene de trenger, samtidig som selskapene kan fortsette med forskning og utvikling av medisiner.

I dag, 1. desember, er det Verdens aidsdag. Siden 1988 har Verdens aidsdag blitt arrangert for å skape bevissthet rundt hiv og aids. Mange hivpositive opplever å bli stigmatisert og diskriminert, og det er fremdeles mange mennesker som ikke får den behandlingen de trenger. Det er fortsatt et stort behov for å skaffe midler til bekjempelse av hiv/aids, øke bevisstheten til folk, motarbeide fordommer og øke kunnskapsnivået.

Verdens aidsdag er en verdensomspennende solidaritetsdag, og det er UNAIDS, FNs organ til bekjempelse av hiv/aids, som står bak denne dagen. Verdens aidsdag markeres på forskjellige måte rundt i verden. I Oslo vil blant annet ca 30 organisasjoner ha stand og aktiviteter mellom kl 10 og kl 16 på Oslo S. Den røde sløyfen er et symbol for Verdens aidsdag og på solidaritet med mennesker som lever med hiv og aids.

Habon Beegsi

I Norge kan du i 2011 bli sett på som kriminell ved å ha Hiv-viruset i kroppen. Er dette riktig?

«Den som med skjellig grunn til å tro at han er smitteførende med en allmennfarlig smittsom sykdom, forsettlig eller uaksomt overfører smitte eller utsetter en annen for fare for å bli smittet straffes med fengsel inntil seks år ved forsettlig overtredelse og med fengsel inntil tre år ved uaktsom overtredelse». I straffeloven § 155 omfatter denne paragrafen all allmennfarlig sykdom. Den er også kjent som «Hiv-paragrafen», fordi den kun har blitt brukt hittil i saker som bare omhandler Hiv. Det finnes også lover som hindrer en i å reise, studere eller jobbe i et annet land om man er Hiv-positiv. Som Hiv-positiv smitter du ikke andre om du reiser, omgås klassekamerater eller kolleger.

Jeg mener at det er utrolig viktig å ha et lovverk som ikke setter andre mennesker i fare, men som samtidig ikke diskriminerer eller kriminaliserer en person, på bakgrunn av hun eller hans HIV-status. Å smitte medmennesker bevisst med Hiv er en forbrytelse, men ikke det å være Hiv-positiv i seg selv.

Som medlem i FN’s spesialorganisasjon (UNAIDS) er Norge et land som jobber bevisst for å forebygge og redusere stigmatisering av HIV-positive internasjonalt. På en annen side er det også viktig å ikke glemme rettighetene til de som er Hiv-positive her hjemme.

Kilder:
«Hiv er ingen forbrytelse» er kampanjen til (LNU) Landsrådet for Norges barne – og ungdomsorganisasjon og det er viktig at vi ikke glemmer dette!