Changemaker

Mina Hennum Mohseni

India produserer store mengder kopimedisiner, og blir derfor kalt “ de fattiges apotek”. De står for eksempel bak 92 % av kopimedisinene som brukes for å behandle hiv og aids i utviklingsland i dag. Disse kopimedisenene er mye billigere enn medisinene som multinasjonale selskaper produserer, og dette gjør at mange som ellers ikke ville hatt tilgang til medisiner, får de medisinene de trenger. Legemiddelfirmaet Novartis jobber for å forby disse billige kopimedisinene, og hvis de vinner frem, vil dette ha alvorlige konsekvenser for tilgangen på medisiner for fattige mennesker. Gjennom Oljefondet investerer Norge ca 20 milliarder kroner i Novartis, og vi eier dermed 2 prosent av firmaet. Oljefondet er altså med på å legge ned verdens største apotek.

Oljefondet investerer i ca 8000 selskaper over hele verden, og disse investeringene skal sikre fremtidige generasjoner i Norge. Problemet er at disse investeringene går på helsa løs i utviklingsland.

Et annet eksempel er Indonesia. Der er mange avhengige av skogen for mat, vann og medisiner. Norge er kjent for å satse på bevaring av skog for å få ned de store klimagassutslippene på grunn av ødeleggelse av regnskogen; hvert år bruker vi tre milliarder kroner på bevaring av regnskogen. Samtidig investerer Oljefondet i hvertfall 30 selskaper som driver palmeoljeplantasjer, og dette er hovedårsaken til ødelegging av regnskog i Indonesia. Et slikt selskap er Wilmar, som har blitt kåret til verdens verste selskap, på grunn av blant annet forurensning og miljømessig fotavtrykk. Det er dobbeltmoralsk at Norge bruker milliarder på å bevare skog samtidig som vi investerer i ødelegging av skog som skader menneskers helse og livsgrunnlag!

Dette er bare to selskaper som Oljefondet investerer i, og som går på helsa løs i utviklingsland, men det er mange fler. Det er ikke riktig at Norge investerer i menneskerettighetsbrudd i andre land! Vi har et etikkråd som skal passe på at selskapene Oljefondet investerer i skal følge etiske retningslinjer som skal sikre at pensjonspengene til fremtidige generasjoner i Norge ikke bryter menneskerettighetene. Men etikkrådet er bare åtte, og det er ca 8000 selskaper, og da blir det vanskelig for etikkrådet å gjøre jobben sin godt nok. Det vil ta ca 60 år før etikkrådet har rukket å gjennomføre begynnende undersøkelser av alle selskapene!
Changemaker vil ikke at profitt og politikk skal være viktigere enn etikk, og krever derfor

  1. at etikkrådet får myndighet til å vedta uttrekk fra selskaper som bryter menneskerettigheter
  2. økte ressurser til etisk arbeid i Oljefondet

Vil du støtte Changemakers kampanje? Gå inn på etiskoljefond.no og skriv under der og lik Etisk Oljefond på facebook!
Vil du lese mer? Gå inn på changemaker.no.

 

Mina Hennum Mohseni

Mange av de fattige landene i verden er egentlig veldig rike på ressurser. Allikevel regnes de for å være fattige, fordi pengene forsvinner og ikke kommer lokalbefolkningen til gode. Så hvor blir pengene av? Sannsynligvis forsvinner de ut i skatteparadiser.

Et skatteparadis er et land eller et område hvor utlendinger betaler veldig lite skatt, eller ikke skatt i det hele tatt, for eksempel Sveits, Cayman Islands, Luxembourg, Hongkong, USA og City of London. Et kjennetegn ved skatteparadisene er hemmelighold, slik at det blir lett for internasjonale selskaper å gjemme bort penger og dermed unngå å betale skatt.

Internasjonale selskaper får komme inn i fattige land og tjene penger på landets ressurser, men gir ofte minimalt tilbake. Mange av selskapene betaler veldig lite skatt, og gjemmer heller pengene unna i skatteparadiser. De ressursene de har tjent penger på tilhører lokalbefolkningen, så da skulle det bare mangle at folket får sin del av inntektene fra disse ressursene også. Isteden blir de rike enda rikere på bekostning av andre mennesker. Resultatet er dårlige offentlige tilbud og goder, som skoler, helsetjenester, infrastruktur og så videre. Dette fratar mennesker deres grunnleggende rettigheter, og jeg vil kalle dette ran! Det er helt meningsløst at land som er så rike på ressurser ikke skal ha råd til å dekke de grunnleggende rettighetene til befolkningen sin.

For å ta et eksempel: Tanzania er Afrikas tredje største produsent av gull, allikevel er det et fattig land. Noen av gruveselskapene som opererer i Tanzania betaler ikke skatt i det hele tatt, mens andre betaler veldig lite, ca 3% av overskuddet. Til sammenlikning får Norge 78% av overskuddet fra oljeindustrien. Hvert år blir fattige land plyndret for 160 milliarder dollar – penger de skulle fått inn som skatt fordi internasjonale selskaper tjener penger på deres ressurser. Til sammenlikning får de 120 milliarder dollar i bistand.

Dette er så urettferdig som det kan bli. Men det er mulig å gjøre noe med det! Til nå har det ikke vært noe regelverk som forbyr dette i Norge, men denne våren skal det avgjøres om det skal innføres nye regler, og i den forbindelse har Kirkens Nødhjelp og deres ungdomsorganisasjon Changemaker hatt en underskriftskampanje. Organisasjonene Attac og Tax Justice Network jobber også mot skatteparadiser. Årets deltakere på utvekslingsprogrammet Communication for Change gjennom Kirkens Nødhjelp og KFUK-KFUM, som jeg deltar på, hadde en kampanje som handlet om skatteparadiser forrige uke.

Det var en lokal kampanje som handlet om å gjøre Ulstein kommune, hvor vi holder til for tiden, skatteparadisfri. Det betyr at vi vil at Ulstein kommune ikke skal handle med selskaper som snyter på skatten ved å gjemme unna penger i skatteparadiser. Vi brukte én uke på å utarbeide og gjennomføre kampanjen. I løpet av denne uken var vi representert på kommunestyremøtet og vi hadde også en aksjonsdag i sentrum hvor ordføreren var tilstede.

Vi klarte å skape oppmerksomhet rundt aksjonen både blant politikere og i media, og ordføreren var veldig positiv til å få dette gjennom i kommunestyret. Flere svenske kommuner har allerede gjort vedtak mot skatteparadiser.

Det er altså heldigvis faktisk mulig å gjøre noe med dette, og det er mange som er engasjerte. Hvis du vil vite mer om skatteparadiser og om hvordan du kan være med på å gjøre verden litt mer rettferdig, kan du sjekke ut disse sidene: