demokrati

Julie Sætre

Julie Sætre

19 år gammal, og bur og studerer i Bergen. Eg er svært glad i nynorsk, samt internasjonale spørsmål som omhandlar bekjemping av fattigdom, kamp for å styrke kvinner si stilling og utdanning til alle.

FN sine medlemsland sine flagg utanfor Nasjonspalasset i Genève.
FN sine medlemsland sine flagg utanfor Nasjonspalasset i Genève.

Svar til “Anonym (16)”, “FN er et diktatur”, publisert 15. september i Aftenposten.

 

Kjære “Anonym (16)”. Som ein del av din “nøkkel til fremtiden” har eg haugevis av tillit til FN. Eg seier ikkje at eg skal bruke min “nøkkel” til å promotere den perfekte internasjonale organisasjonen av sameinte nasjonar, for det er eg einig med deg at den ikkje er prikkfri. Likevel er det nokre poeng eg gjerne vil at du skal forstå.

Erle Nyhus

Erle Nyhus

Urban hedmarking født rett før årtusenskiftet. Går IB-linja og er opptatt av likestilling, utdanningspolitikk og flyktninger. Midtøsten-entusiast.

Evan Schneider © UN PHOTO CC BY-NC-ND 2.0
Evan Schneider © UN PHOTO CC BY-NC-ND 2.0

Din tanke er fri! Retten til å ytre seg fritt er en av de viktigste rettighetene vi har. Derfor må vi ta veldig godt vare på den. Alltid vokte og verne. Det er de fleste enige om. Men det er ulike oppfatninger av hvordan vi best mulig ivaretar denne retten. Tar vi vare på ytringsfriheten ved å bruke den så mye som mulig bare fordi vi kan, eller verner vi om den ved å bruke den med varsomhet og respekt?

Hulda Holtvedt

Hulda Holtvedt

16 år og fra Oslo. Hjertesaker er klima, utdanning og sosial rettferdighet.

Er du ung, stemmeberettiget og tviler fortsatt på om du skal stemme ved valget? Her er 5 grunner til å bruke stemmeretten 14. september.

  • Politikk handler om de nære tingene. Hvor ofte skal bussen gå, og hvor mye skal den koste? Skal helsesøster være til stede på skolen? Når skal dagligvarebutikken holde åpent? Skal det være trygt å sykle til jobb? Lokalvalg er din mulighet til å påvirke dine hverdagsomgivelser.
  • Unge er kraftig underrepresentert i folkevalgte organer. Det betyr at våre interesser har større sjanse for å bli overkjørt. Da skulle det bare mangle at vi i det minste stemte, for å sikre at vi får være med å bestemme hvilke saker som skal stå på den politiske dagsordenen. I tillegg er det mulig å gi ”ekstrastemmer” til unge kandidater fra alle partier – grip sjansen og kryss flere unge inn!
  • Å la være å stemme er å godta at de partiene du liker minst, får mer makt. Én stemme til et parti du liker betyr litt mindre sjanse for flertall hos de partiene du helst ikke vil se i posisjon.
  • En forutsetning for at demokratiet skal fungere er at folket faktisk deltar. For hver velger som blir hjemme på valgdagen, blir demokratiet litt svakere. Som stemmeberettiget har du et ansvar for å ivareta det norske demokratiet og sikre at makten blir spredt til hele folket – inkludert deg.
  • Avgjørelsene som tas i dag, har noe å si for hvordan samfunnet kommer til å se ut i fremtiden. Hva slags samfunn og hva slags planet vil vi få overlevert av våre foreldre? Det kan du være med å påvirke!

Føler du likevel at valget ikke angår deg? Det angår i alle fall andre. Hvis du fortsatt tviler på om og hva du skal stemme, hvorfor ikke stemme på vegne av noen som ikke blir hørt ellers? Fremtidige generasjoner, mennesker i andre deler av verden, barn og dyr har ikke stemmerett i Norge, men blir like fullt påvirket av politiske avgjørelser. Våre handlinger her hjemme berører flere enn oss selv! Ved å bruke stemmeretten din er du med på å bestemme hva slags verden vi skal ha.

9863017573_a6561c0f8b_o

Kristian Laxå

Kristian Laxå

Engasjert Haugesundar, som ikkje er heilt A4. Likar at ting rører på seg, og elskar å ha for mykje å gjere. Hardtslåande pønk er aldri feil og er glad i Twitter og den djupe samtalen, og hatar småprat. Interessert i historie og politikk, deriblant feminisme og miljø. Elskar språk, bøker og Europa, og du finn meg som regel med ein kopp med svartkaffi og ei ordbok.

Eiffeltårnet pynta med EU-flagget. // © Waqqas Akhtar.
Eiffeltårnet pynta med EU-flagget. // © Waqqas Akhtar.

I 2013 markerte ein at det var 75 år sidan krystallnatta, i november 2014 var det 25 år sidan  Berlinmuren fall, og i år vert det markert at det er 70 år sidan den andre verdskrigen var slutt. Europa har gjennomlevd mykje fælsleg, og i dag den 9. mai feirar me Europadagen. I dag er det 65 år sidan Schuman-erklæringa. Erklæringa kor Robert Schuman presenterte visjonen om eit sameint Europa.

Mina Hennum Mohseni

På lørdag, den 15. september, er det Den internasjonale dagen for demokrati. Demokrati betyr folkestyre, og er en styreform som går ut på at nettopp folket skal bestemme hvordan landet skal styres. I et demokrati har folket en del grunnleggende rettigheter; selvfølgelig stemmerett, men også ytringsfrihet, religionsfrihet, organisasjonsfrihet, og en rekke andre rettigheter. Mange av disse rettighetene kan man finne igjen i for eksempel i FNs Verdenserklæring om menneskerettigheter.

Utviklingen av demokratiet i Norge har vært en lang prosess. I 1814 fikk Norge en grunnlov, og med denne grunnloven ble det slutt på eneveldet, og man fikk rettigheter som for eksempel stemmerett og ytringsfrihet. Men utviklingen av demokratiet i Norge stoppet ikke der – det har vært en lang prosess, og demokratiet er stadig i utvikling; vi er ikke ferdige.

Mange mennesker i dag lever ikke i demokratier; de bestemmer ikke hvordan deres eget land skal styres, og deres grunnleggende rettigheter blir brutt hver eneste dag. Eksempler på dette er de arabiske landene som har vært gjennom Den arabiske våren, eller Burma (Myanmar). Der har demokratiaktivisten Aung San Suu Kyi sittet i husarrest i mange år for sin fredelige kamp for demokrati.

 

UN Photo: Violaine Martin

 

Mens det i Norge er et problem med lav deltakelse med valg, dør det hvert år mennesker andre steder i verden i kampen for demokrati og menneskerettigheter der de bor. For mange er et system slik som vi har i Norge idealet – allikevel velger altfor mange folk her å la være å benytte seg av den muligheten de har.

Vi må ikke ta for gitt det systemet vi har brukt så lang tid på å bygge opp! Vi må bruke det og fortsette og utvikle det. Og samtidig må vi støtte alle dem som hver dag risikerer livet for de samme rettighetene og mulighetene som vi har.

På Eidsvoll, hvor grunnloven vår ble skrevet, som la mye av grunnlaget for det demokratiet vi har her i dag, arrangerer Eidsvoll1814 en Demokratifestival på Den internasjonale dagen for demokrati! Det vil være program hele dagen, med blant annet spennende foredrag og debatter.

Hvis du vil lese mer om programmet for Demokratifestivalen kan du gå inn her.