etikk

Fawzi Warsame

Fawzi Warsame

Jeg er 15 år gammel og går på Bjølsen skole i Oslo. Mine hjertesaker er å øke bistanden, innføre solidariske handelsavtaler og gi fattige land mer innflytelse. Miljøpolitikken må satses mer på. Andre ting jeg interesserer meg for er sjakk, amerikansk politikk og engelsk fotball.

Etter lange uavhengighetsforhandlinger med Storbritannia ble Myanmar selvstendige i 1958. Det startet etterhvert en væpnet konflikt mellom hæren og andre opprørsgrupper i landet. Per dags dato er landet i en demokratisk retning med frie valg og en rekke demokratisk reformer. Men i skyggen av alt dette foregår det en intern heksejakt mot en muslimsk minoritet uten rettigheter.

SISTE BILDE..

Tabellen til venstre viser de mest utbredte religionene i Myanmar i prosent.  Buddhistene utgjør hele 80 % av befolkningen. Mens Mythical creatures in Burmese folklore (folk) er den nest største religionen i landet. Etter Mythical creatures in Burmese folklore (folk) følger protestantene og muslimene som begge utgjør mellom 4 % og 5 % i landet. Muslimene i landet har opplevd undertrykkelse i en lengre periode, men situasjonen har forverret seg kraftig ettersom at flere radikale buddhister forfølger den muslimske minoriteten.

Det har lenge vært uro mellom Rakhine-buddhistene og Rohingya-muslimene i landet som har kostet flere tusen menneskeliv. Konflikteten ble blusset opp igjen i juni 2012 hvor ekstreme buddhister tok livet av 10 muslimer. De mente at muslimene var i modus til å skape opprør og at dette måtte stoppes. Etter dette har en stor del av de ekstreme fløyene Rakhine buddhismen jaktet på muslimer.

Det blir organisert store opptøyer og flere butikker, hoteller og andre næringsvirksomheter blir forsøkt brent ned. Det foregår endeløse voldtekter, fengslinger uten rettsak, tvangsarbeid og tvangsflytting av muslimene i landet. I tillegg til dette har den muslimske minoriteten i en lengre periode blitt fratatt grunnleggende rettigheter. Ifølge FN er de en av verdens mest forfulgte folkegrupper. Undertrykkelsen av muslimene har hatt en liten mediedekning og er ukjent for de fleste rundt om i verden.

Siden juni 2012 har konsekvensene har vært:

  • 16 000 hjem har blitt ruinert.
  • Over 70 000 har blitt hjemløse.
  • Over 80 000 Rohingya-muslimer er drevet på flukt
  • 45 moskeer har blitt ødelagt.

Fremtiden ser ikke særlig lys ut for Rohingya-muslimene. Når en god del av verden har rettet oppmerksomheten bort fra det som skjer i Myammar er det ikke sikkert at Rohingya-folkets rop om hjelp vil kunne nå ut til mange.

Konfliktene mellom de etniske og religiøse grupperinger i Myammar er en gigantisk ripe i lakken for den demokratiske utviklingen i landet. Det gir den militære regjeringen et dårlig rykte blant det internasjonale samfunnet. Omverden har vent seg til forestillingen om at buddhister i Myammar er fredelige og ikke-voldelige. Men i det siste året så virker som at den voksende bevegelsen med det som omtales som radikale og ekstreme buddhister ikke har blitt lagt merke til. Dette er fordi saken har fått lite mediedekning i vesten og fordi man ikke føler seg berørt av det som skjer i Myammar.

Det må skapes oppmerksomhet rundt det som skjer i Myanmar og alle kan være med ved å bruke sosiale medier til å spre all informasjon som de selv mottar. De som har andre nettverk bør spre informasjon gjennom sine nettverk. Om man har kanaler hvor man kan sende økonomisk støtte til de rammede. Rohingya-muslimene opplever grufulle og brutale hendelser, mens staten begrenser deres rettigheter ytterligere for hver dag som går.

De 800.000 Rohingya-muslimene som bor i Myammar fortjener bedre. Den antimuslimske bevegelsen må stoppes og vi har et ansvar for å bidra til dette.

Mina Hennum Mohseni

India produserer store mengder kopimedisiner, og blir derfor kalt “ de fattiges apotek”. De står for eksempel bak 92 % av kopimedisinene som brukes for å behandle hiv og aids i utviklingsland i dag. Disse kopimedisenene er mye billigere enn medisinene som multinasjonale selskaper produserer, og dette gjør at mange som ellers ikke ville hatt tilgang til medisiner, får de medisinene de trenger. Legemiddelfirmaet Novartis jobber for å forby disse billige kopimedisinene, og hvis de vinner frem, vil dette ha alvorlige konsekvenser for tilgangen på medisiner for fattige mennesker. Gjennom Oljefondet investerer Norge ca 20 milliarder kroner i Novartis, og vi eier dermed 2 prosent av firmaet. Oljefondet er altså med på å legge ned verdens største apotek.

Oljefondet investerer i ca 8000 selskaper over hele verden, og disse investeringene skal sikre fremtidige generasjoner i Norge. Problemet er at disse investeringene går på helsa løs i utviklingsland.

Et annet eksempel er Indonesia. Der er mange avhengige av skogen for mat, vann og medisiner. Norge er kjent for å satse på bevaring av skog for å få ned de store klimagassutslippene på grunn av ødeleggelse av regnskogen; hvert år bruker vi tre milliarder kroner på bevaring av regnskogen. Samtidig investerer Oljefondet i hvertfall 30 selskaper som driver palmeoljeplantasjer, og dette er hovedårsaken til ødelegging av regnskog i Indonesia. Et slikt selskap er Wilmar, som har blitt kåret til verdens verste selskap, på grunn av blant annet forurensning og miljømessig fotavtrykk. Det er dobbeltmoralsk at Norge bruker milliarder på å bevare skog samtidig som vi investerer i ødelegging av skog som skader menneskers helse og livsgrunnlag!

Dette er bare to selskaper som Oljefondet investerer i, og som går på helsa løs i utviklingsland, men det er mange fler. Det er ikke riktig at Norge investerer i menneskerettighetsbrudd i andre land! Vi har et etikkråd som skal passe på at selskapene Oljefondet investerer i skal følge etiske retningslinjer som skal sikre at pensjonspengene til fremtidige generasjoner i Norge ikke bryter menneskerettighetene. Men etikkrådet er bare åtte, og det er ca 8000 selskaper, og da blir det vanskelig for etikkrådet å gjøre jobben sin godt nok. Det vil ta ca 60 år før etikkrådet har rukket å gjennomføre begynnende undersøkelser av alle selskapene!
Changemaker vil ikke at profitt og politikk skal være viktigere enn etikk, og krever derfor

  1. at etikkrådet får myndighet til å vedta uttrekk fra selskaper som bryter menneskerettigheter
  2. økte ressurser til etisk arbeid i Oljefondet

Vil du støtte Changemakers kampanje? Gå inn på etiskoljefond.no og skriv under der og lik Etisk Oljefond på facebook!
Vil du lese mer? Gå inn på changemaker.no.