kvinner

Erle Nyhus

Erle Nyhus

Urban hedmarking født rett før årtusenskiftet. Går IB-linja og er opptatt av likestilling, utdanningspolitikk og flyktninger. Midtøsten-entusiast.

Hillary Clinton kunne blitt USA's første kvinnelige president.
Hillary Clinton kunne blitt USA's første kvinnelige president.

 

Kjære jenter. En dag er det vår tur. Jeg lover.

Nora Eklo

Nora Eklo

Jeg er 18 år, og går studiespesialisering på Katta i Trondheim. Der tar jeg fagene samfunnsøkonomi, rettslære og engelsk litteratur. Jeg interesserer meg for politikk og samfunn, og er glad i å skrive. Først og fremst vil jeg fokusere på miljø og menneskerettigheter, det er de to temaene jeg brenner mest for. Andre ting jeg liker er bøker, kaffe, internett og konserter.

zelda_501

Hei jenter,

Ja, det er slik at samfunnet har høye krav til hva vi skal oppnå. Vi skal oppnå gode resultater på skolen, ha et spennende og sosialt liv utenom skolen, ha en eller flere spennende hobbyer, vi skal trene, se bra ut, ha kule klær, -lista er lang. Likevel tør jeg påstå at disse kravene ikke settes av «samfunnet»som usympatisk skygge over livene våre, men av oss, jenter. Sett av fem minutter til å studere gutter. Mens jenter føler de «aldri er bra nok», er gutter stikk motsatt.

En jente som får tilbake en prøve med et godt resultat vil kanskje tenke «ok fint, nå MÅ jeg trene, hvis ikke blir jeg tykk, stygg og lat». En gutt som får tilbake en prøve med godt resultat vil kanskje tenke: «Jeg er jo bare BEST». Jeg er ikke riktig sikker på hva dette kan komme av, men jenter er ofte mye mer selvkritiske enn gutter.

Hva kan vi gjør for å forandre dette?

Charlotte Wahedi

Charlotte Wahedi

16 år fra Notodden. Jeg er født i Iran men oppvokst i Norge. Svært glad i å diskutere menneskerettigheter, og er veldig opptatt med å innføre menneskerettigheter i ALLE land, spesielt midt-østen. Ellers driver jeg med streetdance og kjører motorsykkel.

Nå er kvinnedagen rett rundt hjørnet. I mange år har kvinner kjempet for sine rettigheter, men selv så lenge etter har fortsatt ikke alle kvinner fått sine rettigheter. Det blir innført strengere og strengere regler for kvinner rundt om i verden; om hvordan de skal kle seg, hvordan de skal snakke og rett å slett hvordan de skal leve livet på.

Kvinnedagen ble etablert av FN i 1977.  Denne dagen var og er om kvinner, det skal handle om deres rettigheter og deres meninger. I flere århundre har det vært store forskjeller mellom kvinner og menn.

I fjor hadde Afghanistan en rapport økning på 28 % om vold mot kvinner. I en artikkel fra National Geographic News skriver Lynsey Addario om den nye loven i Afghanistan, som er hårreisende sjokkerende. Det loven sier i grunn er at slektninger og familie ikke kan vitne om voldtekt eller vold. Og i de fleste tilfeller er det en av de nærmeste som begår slike forbrytelser.

Lynsey Addario gjorde om lag 300 intervjuer i løpet av to år, med afghanske kvinner, og hun forteller at en høy andel av disse kvinnene, var blitt slått og misbrukt. Hun forteller videre at etter fallet av Taliban i 2000- 2001 har det vært store diskusjoner og forsøk på å få rettigheter for afghanske kvinner, men dessverre har mange av disse «forsøkene» ikke blitt gjennomført. Det er ingen steder disse kvinnene kan gå til for å oppsøke hjelp.

Afghanske kvinner har blitt, å blir ennå satt under et enormt press. De har ingen ytringsfrihet eller rettighet. Det er nesten som om de ikke blir regnet som et menneske. Frykten for å forårsake skam i familien er stor, disse kvinnene må gjøre alt de får beskjed om.

I en artikkel fra The guardian, skriver de om den unge jenta Sahar Gul, som ble brent, pisket og sultet i hjel, fordi hun ikke ville jobbe som en prostuert for menn i familien.

Foto: Wikimedia / Robert D. Ward.

Afghanistans president, Hamid Karzai. Foto: Wikimedia / Robert D. Ward.

Direktør for den afghanske kvinne og barn sentret Selay Ghaffar sier «Vi vil spørre presidenten Hamid Karzai om å ikke skrive under denne loven og vi vil legge masse press på han» Hun fortsatte denne utalen med å si at hun ønsker å oppnå den samme suksessen som de hadde i 2005, når de fikk presidenten til å «mykne» en lovfesting om  ekteskapelig voldtekt.

Afghanistan har et krisesenter «Woman for Afghan Woman», som ikke engang er godkjent i Afghanistan, og krisesenteret har fått flere trusler om at den skal bli angrepet og lagt ned.

Det store spørsmålet nå er hva blir FNs rolle i denne sammenheng? Vi kan ikke bare sitte her og se på våre medmennesker bli behandlet slik.

Kvinner er verdifulle, de er ikke eiendom eller slaver. De har like stor stemme som menn, og de er like sterke.

Kilder:   http://news.nationalgeographic.com/news/2014/02/140208-afghanistan-women-addario-law-karzai/?rptregcta=reg_free_np&rptregcampaign=20131016_rw_membership_n1p_intl_ot_w#finished

http://www.theguardian.com/world/2014/feb/04/afghanistan-law-victims-violence-women

Ellinor Strandheim

I disse dager raser debatten rundt legalisering av abort i Irland. Debatten startet etter at 31 år gamle Savita Halappanvar ble nektet abort og døde som følge av dette. Hun var opprinnelig indisk og praktiserte hinduisme.

 Likevel krevde katolisismens lover hennes og fosterets liv. Dette ledet til massive demonstrasjoner i Irland, England og India hvor mennesker krevde at Irland revurderte sine svært strenge og konservative abortlover.

UN Photo by Martine Perret

I Irland kan kvinner som provoserer abort bli dømt til livstid i fengsel og enhver som hjelper henne kan også dømmes til fengsel i inntil 5 år. Dette for å bevare fosterets rett til liv helt fra unnfangelsesøyeblikket. FNs menneskerettserklæring sier at alle mennesker er født frie og like og dette tolker jeg som at retten til liv ikke inntrer før man faktisk er født og da vil det å ikke prioritere å redde mors liv være å krenke menneskerettighetene.

Om mors liv er i fare kan en abort faktisk bli godkjent, men på grunn av manglende kunnskap rundt loven blir dette sjeldent praktisert. Leger har sverget på å redde liv og likevel står de og ser på at både kvinne og foster dør av frykt for å settes i fengsel. Dette gagner ingen.
For å sette dette på spissen: hvis man skal settes i fengsel for å ta abort kunne man jo blitt siktet for uaktsomt drap ved spontanabort også, men dette er jo ikke en fornuftig tankegang. Abort er ikke et godt alternativ. Selv om fosteret ikke egentlig kan regnes som et fullverdig liv enda så ønsker man jo at så mange som mulig skal få møte dagens lys, likevel så har det seg slik at abort noen ganger er det eneste alternativet for kvinnen og det er jo hennes kropp, da burde det vel også være hennes valg.

Irland er et land det er naturlig for Norge å sammenligne seg med, men religion er en mye viktigere del av Irlands kultur og samfunn da rundt 90 prosent av Irlands befolkning er katolske og landet har en kristendemokratisk regjering. Derfor forstår jeg at Irland ikke vedtar en liberal abortlov, men ved fare for mors liv og helse er det faktisk helt nødvendig.

I år feirer vi at norske kvinner fikk stemmerett for 100 år siden, i Irland fikk kvinner samme mulighet bare 9 år senere, likevel ser vi dette grove eksempelet på kvinneundertrykking den dag i dag.

Noen vil kanskje synes det er greit at en haug med gamle menn i Vatikanstaten kan sitte å bestemme over kroppen til verdens 500 millioner katolske kvinner fordi de til en viss grad har valgt dette livet, men hva med de som bare tilfeldigvis bor i et land med strenge katolske lover?

Så klart skal man tilpasse seg kulturen til det landet man innvandrer til, men er det derfor greit at gamle menn i Vatikanstaten plutselig får bestemme over din kropp og ditt liv? Er det egentlig greit at gamle menn i Vatikanstaten får bestemme over noen sin kropp bortsett fra sin egen?
Kilder:
http://globalis.no/Land/Irland
http://www.irishtimes.com/newspaper/breaking/2013/0109/breaking5.html

 

Mina Hennum Mohseni

For en tid tilbake var jeg på utstillingen I Afghanistan på Nobels Fredssenter. Det er en utstilling med bilder fra afghanske kvinners hverdag, livet til amerikanske soldater i Afghanistan, og videosnutter om tre jenter i Kabul som jobber med å endre det afghanske samfunnet.

Dette er en helt utrolig flott utstilling, som jeg kommer til å gå og se igjen! Mitt inntrykk av Afghanistan har, i likhet med veldig mange andre nordmenns, i stor grad vært formet av det bildet mediene gir oss; krig, fattigdom, nød, utrygghet, kaos, kvinnediskriminering, osv.

Men denne utstillingen har gitt meg et helt nytt bilde av Afghanistan og afghaneres, særlig unge kvinners hverdag.

Jeg anbefaler virkelig alle som har muligheten til det å gå og se denne utstillingen, for den kan gi deg et nytt bilde av Afghanistan. Den vil vise deg helt andre sider av Afghanistan enn du får servert av mediene, og jeg er veldig sikker på at de aller fleste vil lære noe av denne utstillingen. Det er masse flott bilder, videoer og historier. Løp og se!

Foto: UN Women

In most part of the world women are highly empowered, even in Africa there has been a great empowerment of women in various sectors.

Nowadays they have obtained high positions in the government sectors, even allowed to participate in making decisions concerning various matters in the societies.

But that isn’t enough, in several areas of my country, Tanzania, there is only a few percentage of women that have been empowered, most of them in our societies especially those who don’t understand their rights are been humiliated, oppressed and discriminated. Misknowledge of their rights has caused them great effect in their lives.

In some societies like the Maasai, Chagga and Sukuma women aren’t allowed to make any sort of decisions regarding their life or society. Also in other areas like in Maasai region, Mara region women are been circumcised; this is a great humiliation and inhumanity action performed to women and it has contributed to the death of so many women in the society.

Also women aren’t allowed to be educated and if they are educated they only obtain primary education or domestic education. Women in the society aren’t allowed to inherit any sort of property that is of their right to possess. Women also aren’t allowed to employ themselves in any activity so as to sustain their life; women are only regarded as the cares of babies and performers of home chores.

Women are been inherited as some wife again after the death of their husband and in most of our societies women especially young girls are been forced into marriage to a person they don’t know and of greater age than them.

The cause of this humiliation, oppressions and discrimination to women is due to negative ideology found in most of the men in our societies. They think that women are inferior and can not perform anything that will benefit the society.

We ought to remember that a woman is the source of development in a society. And empowering a woman is empowering the whole society and nation at large. Educations should be provided to women so that they can understand their rights and importance in the society. Also men should abolish their ideology towards women and instead empower them in various activities.