Anita Skarpås

Nå som vi har gått inn i 2014, betyr det også at det skal komme et nytt ungdomspanel. Derfor kan vi takke alle som har lest innleggene våre og lagt igjen kommentarer!  Vi takker derfor for følge og ønsker det nye ungdomspanelet lykke til 🙂

Vi har tatt opp mange forskjellige temaer som varier fra Syria, jenters rettigheter, arbeidsledighet, miljø, u-lands gjeld og Vest-Sahara, så det har blitt mange alvorlige og kritiske innlegg. Selv om vi har en lang vei å gå enda når det kommer til utvikling, miljø og konflikter rundt om i verden, har det vært fremgang også.

Primary School Classroom, Ethiopia

Rwanda er et av landene der det har skjedd mest for likestilling de seneste ti årene. Antallet kvinner som dør i forbindelse med svangerskap og fødsel, er halvert. I 2008 ble Rwandas parlament det første i verden med et flertall av kvinner. Regjeringen har en egen likestillings- og familieminister. Kvinner har samme arverettigheter som menn og jenter går stadig oftere og lenger på skole, selv om andelen kvinner fremdeles er lav på universitetene.

Det er en nedgang i malariadødsfall i verden med 25 prosent siden 2000.

Siden 1990 har barnedødeligheten (blant barn under fem år) falt med 41 prosent. Dette betyr 14.000 færre dødsfall hver dag.

Andelen barn som går på skole i Burundi er nå 96 prosent. Det er en økning på 36 prosent siden 2005.

Praksisen med omskjæring av jenter er på retur i land som Kenya, Tanzania og Etiopia.

Zambia har nedgang i antall hivsmittede på 40 prosent i perioden 2011–2012.

Verden er blitt et fredeligere sted de siste årene. Antallet kriger og terroraksjoner synker, og stadig flere mennesker lever i land med demokrati

I 2002 hadde en av tre innbyggere i Vietnam ikke tilgang på rent vann. I 2012 var det tilgang til rent vann for alle innbyggerne i landet.

Bangladesh, et av verdens fattigste land, har oppnådd bemerkelsesverdige fremskritt på helseområdet, for eksempel er antallet kvinner som dør i barsel redusert med 75 prosent siden 1980.

Likevel sender vi en oppfordring til alle ungdom om å forsette  å engasjere seg og jobbe mot en bedre og mer rettferdig verden! 

Kilde: http://multimedia.bt.no/365godenyheter/

Vil du bidra i diskusjonen?

OM FORFATTEREN

Anita Skarpås