Marius Hansen

Marius Hansen

Det er jeg som er nordlendingen i denne utgaven av FN-sambandets ungdomspanel. Jeg er 18 år. Engasjementet mitt bæres på muligheten til å utgjøre en forskjell til det bedre i samfunnet. Klima og miljø står sterkt i fokus, men engasjerer meg også for menneskerettigheter og velferd.

verdensdagen3 barn og angst

FNs barnekonvensjon har som mål å sørge for en trygg og god oppvekst for verdens barn etter at den ble vedtatt i 1990. Den har klare mål når det gjelder fysiske rettigheter som alle barn har, men psykisk er det store hull. Problemet ligger i at det ikke finnes en fellesbetegnelse på hva som må til for å sikre barnets psykiske helse.

For å kunne følge barnekonvensjonens artikler, må hvert enkelt land som har ratifisert konvensjonen se i sitt eget samfunn hva de største problemene er. Stadig flere barn lever med psykiske vansker.

Disse problemene kan utvikle seg senere i livet. Det må i langt større grad prioriteres midler som gir et godt og synlig tilbud for de som sliter. Hva da med barn som ikke oppsøker den hjelpen som er tilgjengelig? Dette kan løses med flere fagutdannede som er synlige der barna oppholder seg, som for eksempel skoler, idrettslag eller andre aktiviteter barn deltar på. Målet er at disse personene skal kunne se barn som kanskje sliter, og ta kontakt med dem. Midlene som brukes på arbeid som dette vil gi enkeltpersonens og samfunnet gevinst. Det er en enorm kostnad for samfunnet med voksne som har vokst opp med store psykiske vansker i barndommen.

«It is easier to build strong children than to repair broken men.»-Frederick Douglass

 

-Barn er samfunnets viktigste ressurs

For å kunne sikre en fullstendig god oppvekst for så mange barn som mulig, må det i større grad samarbeides internasjonalt. Det finnes ikke, og vil aldri finnes en måte å definere hvordan man skal hjelpe alle barn. Derfor burde fagpersoner som har med barnepsykiatri i større grad dele sine erfaringer internasjonalt. I likhet med alt i verden vil problemene endre seg. Det vil være en andre psykiske vansker blant barn om 10 år enn i dag, på samme måte som det var andre vansker for 10 år siden. Utvekslingen av erfaringer følger i dag ikke tempoet til utviklingen av problemene.

Snart fyller barnekonvensjonen 25 år, og det kan umulig være en bedre måte å feire den på enn å forbedre den. Land som har ratifisert konvensjonen burde fremover få konkrete mål tilpasset økonomien og velferden i landet. Et passende mål for Norge vil være å forbedre det psykiatriske tilbudet for barn og unge.

http://barneombudet.no/dine-rettigheter/barnekonvensjonen/

http://www.brainyquote.com/quotes/quotes/f/frederickd201574.html

http://www.r-bup.no/CMS/cmspublish.nsf/doc/0825CAB873DE13A2C1257647002F1BC7

Vil du bidra i diskusjonen?

OM FORFATTEREN
Marius Hansen

Marius Hansen

Det er jeg som er nordlendingen i denne utgaven av FN-sambandets ungdomspanel. Jeg er 18 år. Engasjementet mitt bæres på muligheten til å utgjøre en forskjell til det bedre i samfunnet. Klima og miljø står sterkt i fokus, men engasjerer meg også for menneskerettigheter og velferd.