Stella Marie Lapingcao Nielssen

Stella Marie Lapingcao Nielssen

Stella Marie (16) fra Kongsberg. Hun går på Lillestrøm videregående skole. Stella Marie er blant annet opptatt av menneskerettigheter og likestilling.

Life should be better and richer and fuller for everyone, with opportunity for each according to ability or achievement. – James Truslow Adams, 1931

«The American Dream» er et uttrykk de fleste kjenner godt til . Det er et symbol på håp for flyktninger som drømmer om en bedre fremtid, samt motivasjon for amerikanere til å streve etter et egalitært  samfunn. USA, som alle andre land, ønsker å være et sted hvor deres befolkning føler seg trygge. Dessverre ser det visst ut til at de eldre amerikanske generasjonene har et annet syn på trygghet enn de fleste.

For å være trygg i USA er man nødt til å eie et våpen. Som barn lærer vi jo å ikke sloss- at det er galt og unødvendig. Vi blir fortalt at enhver konflikt eller krangel kan bli løst med dialog. Hvorfor er amerikanerne da så desperate etter å beholde et  lovverk som gjør det lettere for befolkningen å begå voldelige handlinger mot hverandre?

F

Trenger vi våpen for å være trygge? Foto: Augustas Didžgalvi

Hittil i 2018 har det vært 12 skoleskytinger i USA, og på tross av disse har ikke deres regjering iverksatt  noen tiltak for å forbedre situasjonen- ifølge de som har overlevd disse terroraksjonene.

Den 14. februar 2018 ble 17 barn myrdet på Stoneman Douglas High School. Blant de overlevende er Emma González; en 18 år gammel elev som mistet flere av sine skolekamerater.  Men, istedenfor å la regjeringen håndtere situasjonen slik de pleier å gjøre, bruker hun stemmen sin for å stå opp mot lovverket som gjør skoleskytinger til noe dagligdags i USA. Emma González bestemte seg for å ta opp kampen for strengere lover mot pistoler, gevær, og andre våpen som muliggjør skoleskytinger.

Her taler Emma González på en "anti-gun rally". Foto: Barry Stock

Her taler Emma González på en «anti-gun rally». Foto: Barry Stock

Emma González er modig, men burde ikke være nødt til å overbevise regjeringen om å sørge  for hennes, eller hennes medelevers, trygghet.

We are children who are being expected to act like adults, while the adults are proving themselves to behave like children – Emma González, 2018

Det er på tide at de konservative amerikanerne hører på hva ungdommen har å si. Er USA virkelig ikke opptatt av å forhindre skoleskytinger?

USA burde forsøke å leve opp til deres flotte rykte, ikke gjemme seg bak det. Om de skal tale om «the American Dream» får de gjøre alt de kan for å sørge for at USA gir spillerom for lykken, tryggheten og mulighetene, de sier de tilbyr.

 

Vil du bidra i diskusjonen?

OM FORFATTEREN
Stella Marie Lapingcao Nielssen

Stella Marie Lapingcao Nielssen

Stella Marie (16) fra Kongsberg. Hun går på Lillestrøm videregående skole. Stella Marie er blant annet opptatt av menneskerettigheter og likestilling.