Sidra Yousaf

Sidra Yousaf

18 år gammel oslojente, med et stort engasjementet og interesse for menneskerettighetene, rettferdighet og likestilling. Ellers går meste av fritiden ut på venner og prokrastinering av skolearbeid.

Hvorfor skal samarbeid og uenigheter mellom ulike land føre til at så mange barn blir hjemløse? Kilde:
Hvorfor skal samarbeid og uenigheter mellom ulike land føre til at så mange barn blir hjemløse? Kilde:

 USA har en sentral plass i verdenspolitikken, blant annet som ett av fem land i FNs sikkerhetsråd. President Barack Obama er en av verdens mektigste menn. Før Obama satt en annen fyr som den mektigste mannen i USA, og hans navn var George W Bush. I 2001 erklærte Bush The war on terror, som en respons på 9/11 angrepet fra Al-Qaida. Tall viser at det er blitt sendt over 600 droner til land som Pakistan, Yemen, Somalia og Afghanistan. I disse angrepene er det blitt drept cirka 1200 registrerte sivile personer. Navnet på krigen i seg selv er War on terror, men lite viste folk på den tiden at det skulle bli The war on civilians. 

11. september 2001 styrtet to fly inn i World Trade Center og angrepet førte til at over 2000 sivile ble drept. Bak angrepet stod Al-Qaida og deres daværende leder, Osama Bin Laden. Noen av Al-Qaidas menn hadde klart å kapre to fly, og senere styrtet disse inn i noen av verdens mest kjente skyskrapere. Den dagen fikk amerikanerne føle på kroppen hvordan det er å bli utsatt for uventet terrorangrep. Mange uskyldige mistet livet. Daværende president George W. Bush erklærte krig mot terror, – verden over.

Styremaktene i USA skjønte etterhvert at man trengte en ny type krigføring, som gjorde at man slapp å ofre amerikanske soldater i denne krigen. Det er her droneangrep blir en sentral del av krigføringsmetodene til USA. Droner er fjernstyrte bombefartøy. Disse blir styrt av personer som sitter bak en skjerm og sender bomben dit det er mistanke om terrorisme. Problemet med droneangrep er at personene som sitter bak maskinene ikke kan se helt klart på skjermen sin om målet er en terrorist eller ikke. Terrorister oppholder seg også i et dagligliv hvor de deltar i det sivile liv. Dette fører til antakelser og til at flere tusen uskyldige personer kan miste livet. Det kunne like gjerne vært en gruppe på tur som blir bombet, fordi de ser ut som noe en drone-styrer i USA kan anta som en terrorgruppe. Tall fra The Bureau Of Investifative Journalism viser at det er sendt omtrent 414 droner til Pakistan fra 2004-2015. Totalt antall drepte er omtrent 2500-4000 personer. Av disse er cirka 500 – 1000 personer sivile, og dette er kun de som er blitt registrert. Målet er å bombe grupper som Taliban og Al-Qaida, men i de fleste tilfeller ender det med at flere sivile liv går tapt.

Artikkel 3 i FNs verdenserklæring om menneskerettighetene sier:

Enhver har rett til liv, frihet og personlig sikkerhet

Dette er et viktig vedtak alle FN-land er påbudt å følge. Bør ikke land som sitter i sikkerhetsrådet, det høyeste organet i FN klare å følge dette vedtaket?

Krigen mot terror har kostet mange sivile liv. Foto: Flickr.com/Fergdc82

Krigen mot terror har kostet mange sivile liv. Foto: Flickr.com/Fergdc82

I dronerapporten «Will I be next» av Amnesty møter vi Mamana Bibi. Hun var en alminnelig kvinne i Pakistan, med 4 barn og en ektemann. Hun blir et uskyldig offer for droneangrepene til USA. USA har en liste med folk som de prøver å angripe gjennom droneangrepene. Er denne vanlige kvinnen like farlig som det Hakimulla Mehsud og Bin Laden var i sin tid? Hvilke straffbare handlinger har Mamana Bibi eller familien hennes gjort, som gjør at de måtte gjennom dette? Er det deres feil at de er pakistanere, eller at de lever i et land hvor terrorister herjer? Ser man nøyere på saken kan dette defineres som diskriminering. Hvorfor? Fordi en håndfull gruppe med mennesker blir markert som fienden. Bare fordi lederen av Al-Shabab er somalier blir alle somaliere stemplet som terrorister og dermed mulige ofre for droner. Bare fordi Hakimulla Mehsud er pakistaner blir alle pakistanere stemplet som fienden. Bare fordi folk som Osama Bin Laden og Ayman al-Zawahiri kommer fra Midtøsten, blir alle i dette området sett på som farlige og radikale folk.

Artikkel 7 i FN’s verdenserklæring om menneskerettigheter slår fast:

Alle er like for loven og har uten diskriminering rett til samme beskyttelse av loven. Alle har krav på samme beskyttelse mot diskriminering i strid med denne erklæring og mot enhver oppfordring til slik diskriminering

Når land bryter disse rettighetene blir de satt søkelys på og anklaget for brudd på menneskerettighetene. Men skal verdenssamfunnet ignorere og la være å holde et land ansvarlig for brudd på disse reglene, fordi landet har mye makt? Det bør jo være enda strammere rammer for å bryte disse rettighetene når man har en så viktig stilling. Bør ikke USA, (og for så vidt andre land i Sikkerhetsrådet) som har brutt menneskerettighetene, holdes ansvarlig for sine handlinger? Hvem er det som må lide for at vi ignorerer det faktum at et land de fleste av oss ser opp til, gjør noe kriminelt? Er det du? Er det jeg? Nei. Vi vil leve livet akkurat som før. De ekte ofrene er de sivile som får livene sine snudd på hodet på grunn av en drone som dreper halve, eller kanskje til og med hele familien deres. Det er de man bør tenke på, for det er de som er mest sårbare når slike handlinger finner sted.

Meningen med denne artikkelen er ikke å støtte ekstremister eller terrorister. Meningen er ikke å beskylde alle amerikanere for droneangrepene. Meningen er å få de amerikanske myndighetene og president Barack Obama til å stå til ansvar for sine handlinger. Meningen er å opplyse om hva som skjer bak sceneteppet. Meningen er å være stemmen for de sivile, som hver eneste dag lever i frykt for å bli bombet. Meningen er å være stemmene til alle de sivile som har mistet sine liv i denne krigen, som egentlig ikke har noe med denne krigen å gjøre. Meningen er at det er alltid det som skjer bak sceneteppet, som bringer frem det som skjer på selve scenen. Det trengs en fredeligere løsning. Fredeligere løsninger og tanker vil kun komme hvis menneskerettighetene blir prioritert høyest av alle verdens lovverk. De skal ikke bare sikre en sikker fremtid for alle amerikanere, meg og deg. De skal sikre en fremtid for alle folk rundt om i hele verden. Fredeligere løsning trengs raskt, før disse droneangrepene slår hardt tilbake på begge parter, fra den ekte fienden, – terroristene.

 

 

Vil du bidra i diskusjonen?

OM FORFATTEREN
Sidra Yousaf

Sidra Yousaf

18 år gammel oslojente, med et stort engasjementet og interesse for menneskerettighetene, rettferdighet og likestilling. Ellers går meste av fritiden ut på venner og prokrastinering av skolearbeid.