Marius Hansen

Marius Hansen

Det er jeg som er nordlendingen i denne utgaven av FN-sambandets ungdomspanel. Jeg er 18 år. Engasjementet mitt bæres på muligheten til å utgjøre en forskjell til det bedre i samfunnet. Klima og miljø står sterkt i fokus, men engasjerer meg også for menneskerettigheter og velferd.

Vi har mange globale utfordringer i dagens verdenssamfunn i henhold til menneskers levestandard og velvære. Blant annet lever en enorm andel av verdens befolkning under ekstrem fattigdom. Fattigdom har lenge vært et problem, men med en global befolkningsvekst blir dette problemet bare større jo lengre det ligger urørt. Det viser seg at fattige deler av verden også sliter med andre problemer som ikke nødvendigvis er knyttet direkte til fattigdom, som for eksempel brudd på menneskerettigheter.

Utdanning spiller en avgjørende rolle for enkeltpersoners fremtidige økonomi, men også for gjellende staters økonomi. Utfordringen er hvordan man skal distribuere en god utdanning til så mange mennesker, og om det er mulig å gi alle en god utdanning. 

Fattige barn står ovenfor valget mellom et liv på gata eller barnearbeid. Foto: Wikipedia / Tanvirul Islam.

Vi ser som regel at de fleste menneskerettighetsbrudd forekommer i stater hvor en stor andel av befolkningen er fattig, eller hvor staten selv er fattig. Mangel på penger i en stat gjør det vanskelig å tilby sikkerhetstjenester som for eksempel politi, og dermed enda vanskeligere å tilby utdanning til hele befolkningen. Når sikkerheten i et samfunn er svekket, er det lettere å slippe unna med menneskerettighetsbrudd.

Uutdannede mennesker tvinges til å ta jobber som ofte er risikofylte med minimal lønn, bare for å brødfø seg selv og familien. Dette gjelder også for barn. Barnearbeid er vanlig mange steder for å hjelpe familiens økonomi. I stedet for å gå på skole må flere millioner barn presse seg til det ytterste hver dag for at familien skal overleve.

Utdanning er ikke bare viktig for å skaffe kompetanse til et yrke, men også for å vite sine rettigheter.

I Norge lærer vi tidlig hvilke rettigheter vi har og hvilke krav vi kan stille. Disse rettighetene bygger videre opp vår utdanning. Uten de mest primære rettighetene og en simpel form for utdanning, vil det være vanskelig å gi en god kompetanse.

Det er viktig å legge til rette for et godt læringsmiljø for å gi en god utdanning. Foto: Wikimedia / Ikiwaner.

En av tankene om hvordan man kan føre utviklingen i hensyn til utdanning i riktig retning er å rette ekstra fokus mot et spesifikt område. På denne måten er det ment at de menneskene som utdannes der skal kunne bidra videre med å skape en positiv utvikling andre steder i nærheten.

Før denne prosessen kan starte må folk fra den velstående delen av verden sende personer med ekspertise og kompetanse for å opprette et tilfredsstillende læringsmiljø. Derfor krever det at også vi i Norge legger til rette for å utdanne mennesker som kan starte denne prosessen.

Det finnes ingen simple løsninger på kompliserte og omfattende problemer. Et problem i verden fører nærmest bestandig til et annet. Kun å tilby utdanning vil ikke være nok, men det er en start på et omfattende opprydningsarbeid. Utdanning er i tillegg den faktoren som spiller størst rolle for enkeltindividets fremtid.

Det vil alltid være behov for utdanning ettersom verden og utfordringene vi står ovenfor vil endre seg med tiden.

Vil du bidra i diskusjonen?


OM FORFATTEREN
Marius Hansen

Marius Hansen

Det er jeg som er nordlendingen i denne utgaven av FN-sambandets ungdomspanel. Jeg er 18 år. Engasjementet mitt bæres på muligheten til å utgjøre en forskjell til det bedre i samfunnet. Klima og miljø står sterkt i fokus, men engasjerer meg også for menneskerettigheter og velferd.