Nora Eklo

Nora Eklo

Jeg er 18 år, og går studiespesialisering på Katta i Trondheim. Der tar jeg fagene samfunnsøkonomi, rettslære og engelsk litteratur. Jeg interesserer meg for politikk og samfunn, og er glad i å skrive. Først og fremst vil jeg fokusere på miljø og menneskerettigheter, det er de to temaene jeg brenner mest for. Andre ting jeg liker er bøker, kaffe, internett og konserter.

Hovedpunktene i FNs nye rapport konstanterer at Nord-Korea har begått grusomme menneskerettighetsbrudd. De har begått forbrytelser mot menneskeheten som kan måle seg med grusommhetende nazistene begikk, sier Michael Kirby, leder for FN-kommisjonen som nylig la fram en rapport om menneskerettighetsbrudd i Nord-Korea.

Kommisjonen ble i 2013 opprettet for å avklare Nord-Koreas brudd på menneskerettighetene, og sist mandag ble utredningen presentert i Genève. Det ble i rapporten konkludert med at norkoreanske styresmakter har begått alvorlige overgrep mot landets innbyggere. Videre mener kommisjonen at Kim Jong-un, som er landets leder og sjef for de militære styrkene, kan stilles ansvarlig for forbrytelsene.

Kirby sammenligner forbrytelsene gjort av nordkoreansk ledelse med nazistenes gjerninger under andre verdenskrig. Han sier «Det er en enstemming konklusjon om at det har blitt begått forferdelige forbrytelser mot mennesker på en organisert måte. Disse bruddenes alvor, omfang og karakter avslører en stat som ikke har noen parallell i vår samtid».

Kommisjonens rapport er basert på nordkoreanske flyktninger sine historier, og den grusomme situasjonen i straffeleirene kommer fram. Vitner forteller om tortur, henrettelser, seksuelle overgrep, innskrenkninger på matrasjoner og ekstrem politisk undertrykking.

Kvinner blir voldtatt av leirledelsen, og deretter drept for å fjerne alle bevis. Nylig fortalte den nordkoreanske avhopperen Jee Heon-a under en FN-høring at en mor ble tvunget til å drukne sin egen baby i en bolle med vann.

En ny Amnesty-rapport om Nord-Korea hevder landets innbyggere lever som i en skrekkfilm. Landets største fangeleir holder minst 100 000 mennesker, på et område som er større enn Oslo i utstrekning. Mange vet ikke engang hvorfor de sitter der, men trolig blir hele familier sendt til fangeleirer dersom ett familiemedlem er en potensiel trussel mot regimet.

De fleste som sitter i fangeleire er politiske fanger, kristne og andre religiøse, de som har prøvd å rømme, samt nordkoreanere som har hatt kontakt med utenomverdenen.

Nord-Koreas myndigheter har uttalt at de avviser kommisjonens rapport, og mener alle påstander om at de har begått menneskerettighetsbrudd er forfalsket og oppdiktet. Kirby mener landet burde slippe inn FN-observatører for å motbevise kommisjonens påstandet, men Nord-Korea ønsker ikke å sammarbeide med kommisjonen.

Nordkoreansk sikkerhetsvakt speider etter uro

Foto: wikipedia/U.S. Army, Installation Management Command, Korea Region, Public Affairs Office. Nordkoreansk sikkerhetsvakt speider etter uro

Kina har vetorett i FNs sikkerhetsråd, og er lite trolig villig til å følge opp rapporten ytteligere. Lenge har Kina vært en nær alliert med Nord-Korea, og de frykter sansynligvis at sanksjoner mot Nord-Korea vil føre til konflikter med nabolandet. Dermed kan det være urealistisk å få stille Nord-Koreas ledere ansvarlig i Den internasjonale straffedomstolen. Likevel kan ulike tiltak utføres fra verdenssamfunnets side for å sanksjonere landets ledere mest mulig, men samtidig skåne innbyggerne.

Det er for sent å gripe inn i nazityskland anno 1940 i dag. Det er ikke for sent å gripe inn i Nord-Koreas totalitære regime, det er ikke for sent å redde befolkningen der fra styresmaktenes systematiske forbrytelser.

http://www.nrk.no/verden/nord-korea-raser-mot-fn-rapport-1.11549568
http://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/HRCouncil/CoIDPRK/Report/coi-dprk-q-and-a.pdf
http://www.theguardian.com/world/2014/feb/17/torture-executions-rapes-north-korea-human-rights

Vil du bidra i diskusjonen?


OM FORFATTEREN
Nora Eklo

Nora Eklo

Jeg er 18 år, og går studiespesialisering på Katta i Trondheim. Der tar jeg fagene samfunnsøkonomi, rettslære og engelsk litteratur. Jeg interesserer meg for politikk og samfunn, og er glad i å skrive. Først og fremst vil jeg fokusere på miljø og menneskerettigheter, det er de to temaene jeg brenner mest for. Andre ting jeg liker er bøker, kaffe, internett og konserter.