Tror du på Fred?

AV 21. september 2010 Konflikt og fred

Tror du på verdensfred? At det er mulig at mellom de ca 204 landene i verden skulle det ikke eksistere én eneste voldelig konflikt? Men fred er vel mer enn det også. Verdensfred vil også innebære at ingen skal måtte frykte for sin sikkerhet og at alle land skal respektere de grunnleggende menneskerettighetene. I dag er den internasjonale fredsdagen, men er verdensfred i virkeligheten kun et utopi – jeg spør igjen; tror du på fred?

På skolen som små lærer vi mye fint, vi lærer blant annet at det aldri er greit å bruke vold for å oppnå noe, at når noen dør er det trist og at å drepe noen aldri er riktig. I voksenverden derimot gjelder litt andre regler. Da lærer vi plutselig at det kan være nødvendig med tap av liv. Det er bare det at vi stiller så altfor få spørsmål. Vi kjøper så lett det samfunnet sier oss og godtar både krigen i Irak, Afghanistan og at når vi selv kommer inn i militæret er det naturlig å skyte på en blink formet som et menneske. Er det bare meg som synes dette er helt galt?

Det er Taliban USA kjemper mot sies det, og de kjemper for sivilbefolkningen, men blir det etisk riktig av den grunn? Landet blir fortsatt ødelagt, sivile dør fremdeles, og når gikk vi i Norge egentlig inn for dødsstraff? For hva annet er egentlig en krig. Norge har soldater i Afghanistan og støtter USA som bomber spesielt rettet mot Taliban, disse menneskene som dør blir dømt til døden, bare

uten lov og dom.

I Afghanistan sier USA og NATO at de kjemper for folkets frihet, men får folket frihet med tjue tusen sivile dødsfall? Jeg forstår ikke hvordan å bombe et land sønder og sammen vil gjøre det mer demokratisk. Hva så om man hadde forsøkt å bygge opp istedenfor å bombe ned? Det finnes ikke én oppskrift på hvordan et land skal bygges opp, men det finnes alternative metoder til krig.

Verdensfred kan ikke være umulig. Det er kanskje en utopi, men ikke umulig. Jeg får ofte høre at jeg er idealist, men er det ikke nettopp det dette handler om? Vi vil forandre verden, ja – men ikke fordi vi tror på fantasier og drømmer. Nei, fordi vi vet at vi må endre noe. Det dør mennesker i krig, hjem ødelegges og utslettes for godt, fattigdom og nød oppstår, i dag vil 18 000 barn dø av sult. Dette går ikke, det er tid for endring. Jeg vil ikke kalle det ”å tro” engang, bare å se realiteten i øynene. Mennesker lider og systemet fungere ikke, hvorfor i all verden skal det da ikke være mulig å endre det?

Vil du bidra i diskusjonen?

OM FORFATTEREN

admin

  Kommentarer (18)

 1. Anne

  ()

  Hei

  Jeg har faktisk stilt meg dette spørsmålet flere ganger, men jeg kommer ikke fram til noe svar. Bare mange tanker som surrer, både positive og negative.
  Jeg blir også sittende å tenke at det er vankselig at jeg skal gjøre noe med alle siuasjonene. Jeg kan hjelpe litt, i hvertfall i noen hendelser, men bare jeg som et menneske strekker ikke til alle situasjoner. Men disse tankene strekker heller ikke til, så hvordan skal det være mulig å gjøre noe?

 2. Anonymous

  ()

  æ trur på fred kiiiiis ! gidde faan mæ ikke å hør om derre afghanistan aka talibanland lenger på tv'en ass ! faaan mæ drap neddi der vært andre sek !

 3. Buggiknight

  ()

  Fred… Tvile egentlig på at det e mulig. Det mænneskelige sinnet e sjukt, mer te nånn enn andre. Det vil alltid vær en eller annja konflikt i værdn; et slagsmål på en pub i Stavanger, et drap i indre Russland, ulovlig jakt i Australia, krig i Spania, det vil alltid vær et eller annja shitopplægg. Kanskje funka bedre med strænger straffa? Kanskje ikke? Sørg for å pass på dæ sjøl, og det e mulig at det gjør en forskjæll. Men global fred i all forma? Glæm det……

 4. Anonymous

  ()

  Veit ikke helt om jeg tror på verdensfred. Det er enkelte som alltid vil finne på en unnskylding for å holde på med krig. Det folk ikke forstår er at det går ikke an å beskjempe krig med krig. Noen har nødt til å ta et tak for å få slutt på all krigen. Men det er ingen som tørr å ta tak, så det er bare tull når USA sier at de kjemper for fred. Jeg er også enig i at verdensfred ikke bare er slutt på krig, men at alle skal føle seg trygge å ha trygge omgivelser å leve i. Igjen skal behøve å frykte for sitt eget liv. Men jeg er sikker på at vi skal kunne klare å gjør store forandringer i verden hvis alle sammen hjelper til og tar et tak!

 5. Anonymous

  ()

  Tviler sterkt på at det noen ganger kommer til å ble "fred" i verden. Religion, rasisme og "maktsyke" er noe av det som gjør det umulig å skape fred over hele verden. Det vil alltid være noen i verdens som skal ha mere og som ikke bryr seg om "verdensfreden", og som heller ikke tar hensyn til andre, men kun tenker på seg selv og sine nermeste. Egoisme.

 6. Ane M sandvig

  ()

  Det vil alltid finnes folk som er uenige – det kan vi enes om, men betyr det at det også må finnes krig? Om alle vi (sivile, folket, kall oss hva du vil) nekter å bli med på det, gjør motstand i stedenfor å verve oss inn i millitæret – er det ikke fred da? For i bunn og grunn hvem er det som deltager i krigen? Obama kjemper jo ikke selv – det er det the universal solider som gjør….

 7. Faraydoon azizi

  ()

  Jeg vil tro at det kommer til å bli fred, men så lenge det er penger i verden er det krig, så lenge det er makt i verden er det krig. Fred i verden er bare en drøm. Men det kan skje vis menneskene bryr seg om hverandre stede for penger og makt.