Sophia Adampour

Sophia Adampour

Oslojente født samme år som Google ble stiftet i en garasje. Kjærligheten til realfagene er betydelig, men minst like stor er interessen for samfunnsrelaterte spørsmål, spesielt kvinner og barns rettigheter.

Bærekraftig utvikling
Alle-SDG-fargerRGB

 

– og de er kommet for å bli inntil 2030.

FNs Tusenårsmål (Millenium Development Goals/MDG) varer ut 2015. 1.januar 2016 settes i gang FNs Bærekraftmål (Sustainable Development Goals/SDG) – en ambisiøs, men fullt oppnåelig agendaplan for å skape en bedre verden. De 193 medlemsstatene til FN er blitt enige om innholdet i disse.

Arbeidet med de nye målene startet for tre år siden, og det er i dag selve erklæringen signeres i New York. Selv om alle medlemslandene ikke har vært direkte involvert, sees denne helgen på som en milepæl for verden i det vi nå har ekspandert horisonten og blitt offensive når det kommer til «fattigdom» og «miljø». I tillegg får arbeidet honnør for å ha være gjennomgående mer transparent enn arbeidet med å formulere FNs Tusenårsmål. Bærekraftmålene er også flere, i motsetning åtte hovedmål og 21 indikatorer som MDG bestod av.

I SDG er 17 hovedmål og 169 delmål satt, og arbeidet starter nå. Her finner du listen over hva disse veiledende rådene innebærer.

I motsetning til de åtte Tusenårsmålene som var rettet mot utviklingslandene og forholdene i disse, er de 17 Bærekraftmålene ment å gjelde for alle land. De åtte konkrete målene ble fulgt med indikatorer og hos ulike geografiske regioner kunne progresjonen måles. Bærekraftmålenes delmål vil få utviklet sine indikatorer til neste år.

På mange måter kom vi langt med MDG, ved å sikre grunnskolegang, redusere fattigdom, øke tilgang til rent vann samt redusere barne- og mødredødeligheten.

For å kunne nå lenger og få en slutt på den estimerte ekstreme fattigdommen som 800 millioner (mot 1,96 milliarder i 1981) mennesker lever under daglig, må vi erkjenne at det enkeltstater gjorde for å skape rettferdige levekår for sine innbyggere, hadde en betydelig effekt på MDG. Samarbeidet mellom FN og stater vil derfor være viktig i årene som kommer fremover. Like viktig som enkeltindividenes tiltak i hverdagen for rettferdig arbeid, likestilling på jobben, helse i nærområdet og et rent klima for alle.

Vil du bidra i diskusjonen?

OM FORFATTEREN
Sophia Adampour

Sophia Adampour

Oslojente født samme år som Google ble stiftet i en garasje. Kjærligheten til realfagene er betydelig, men minst like stor er interessen for samfunnsrelaterte spørsmål, spesielt kvinner og barns rettigheter.