Anita Skarpås

Det er anslått at utviklingsland betaler utviklede land ni ganger mer i gjeld en det de mottar i bistand. Afrika alene bruker fire ganger mer på å betale tilbake gjeld en det de bruker på helse.  

Hvorfor har dette skjedd undrer du deg kanskje nå. Det som skjedde var at etter den andre verdenskrigen ble det en kamp om innflytelse i utviklingsland og vesten tilbød derfor billige lån til mange land. Uheldigvis ble det en oljekrise og renten ble skutt i været, noe som gjorde at utviklingsland fikk problemer med å betjene gjelden sin. Råvarene ble verdt mindre og oljen kostet mer, noe som skapte mange utfordringer for land som nå hadde mange høye lån som måtte betjenes.

Denne gjelda finnes fortsatt i noen land i dag, selv om et initiativ fra Verdensbanken og Det internasjonale pengefondet (IMF) kalt Heavily Indebted Poor Countries som er et gjeldsslettende initiativ hadde som mål å gjøre det lettere for mange U-land.

Da IMF og Verdensbanken åpnet for dette stilte de strenge krav for landene der gjelden ble slettet, noe som førte til kutt i offentlige utgifter og privatisering.

Vi kan ta Zambia som et eksempel, de hadde masse gjeld og på grunn av at folk protesterte ble gjelden slettet. Det gjorde at myndighetene kunne tilby gratis helsetjenester til de som bodde på landsbygda og det ble ansatt 4.500 nye lærere. Økonomien vokste som resultat av gjeldsslettingen og økt pris for kobber seks prosent i året.

Uheldigvis har Zambia måtte tatt opp et nytt lån av Storbritannia for å kunne tilpasse seg til klimaendringene, siden de er sårbare i Zambia. Det regnes med at lånet på 60 millioner dollar i 2010 kommer til å koste 180 millioner dollar i 2015.

Her kan man selv spørre seg spørsmålet hvor etisk riktig det er av Storbritannia å gi et lån man vet et land som Zambia ikke kan betjene som derfor vil lede til en dårligere utvikling i landet. Jeg syntes ikke det er greit!

Selvfølgelig kan vi ikke bare slette all gjeld som alle land har til hverandre, men jeg tror virkelig dette er et spørsmål som burde bli diskutert, nettopp fordi bistand betyr lite hvis landet må betale så ufattelig mye i renter til land som også historisk sett har utnyttet disse landene.

Vi kan også se urettferdigheten i at Zambia må ta opp et lån for å kunne tilpasse seg til klimaendringen fra Storbritannia der den industrielle revolusjonen startet. Illegitim gjeld burde derfor slettes.

Hva mener du om utviklingslands gjeld til vesten?

Kilder:

http://web.archive.org/web/20041013223801/http://www.debtchannel.org/guide/front.shtml

http://slettgjelda.no/

http://jubileedebt.org.uk/countries/zambia

Vil du bidra i diskusjonen?


OM FORFATTEREN

Anita Skarpås