Bærekraftig utvikling
Erling og Inga med FNs generalsekretær, Ban Ki-moon. Foto: LNU.
Erling og Inga med FNs generalsekretær, Ban Ki-moon. Foto: LNU.

GJESTEBLOGG: I begynnelsen av oktober satte vi kursen mot New York for å delta som Norges ungdomsdelegater til FNs generalforsamling. Vi hadde da jobbet helt siden januar med å forberede oss på oppgavene som ventet oss “over there”.

Norge har hvert år ungdomsdelegater innen ulike tema, som deltar på ulike internasjonale møter på FN-nivå. I år er det delegater til FNs generalforsamlingen, og også ungdomsdelegater innen klima, utdanning og urbanisering.

Ungdomsdelegatordningen er et samarbeid mellom LNU og de ulike departementene. Inga Marie Nymo Riseth, politisk nestleder i SAIH, og Erling Laugsand, leder i Senterungdommen, er Norges ungdomsdelegater til FNs generalforsamling for 2015. Her skriver de om sin opplevelse som ungdomsdelegater og sitt opphold i FNs hovedkvarter i New York.

I FN er det et eget språk som rår, med alle mulige forkortelser og henvisninger til ulike FN-organer og konvensjoner. Selv med alle forberedelsene vi hadde gjort, var det mye nytt å sette seg inn i.

Det føles på mange måter som om FN er et eget univers, og som besøkende tar det sin tid å bli lokalkjent.

Vi bruker i hovedsak tiden her borte til å følge 3. komité, komiteen for sosiale, humanitære og kulturelle forhold – også kjent som menneskerettighetskomiteen. Allerede 2 dager etter at vi kom frem til New York skulle vi holde tale på vegne av Norge i 3. komité. I samarbeid med representanter fra andre ungdomsorganisasjoner hadde vi skrevet en tale om temaer som opptar og angår oss. Vi talte blant annet om behovet for beskyttelse av utdanning i konflikt og studentaktivister som kjemper for menneskerettigheter og demokrati og om behovet for menneskerettighetsovervåkning i Vest-Sahara.

IMG_0203

Inga og Erling foran selveste FN-bygget, i New York. Foto: LNU.

Hovedbudskapet vårt var at ungdom er utsatt for menneskerettighetsbrudd verden over, og at dersom ungdom ikke inkluderes i beslutningsprosesser vil vi ikke klare å sette en stopper for disse overgrepene. Ungdom er avgjørende for at verden skal klare å oppfylle de nye bærekraftsmålene som ble vedtatt i FN i slutten av oktober, og vi snakket om viktigheten av at ungdom blir inkludert i arbeidet med bærekraftsmålene. Talen vår fikk applaus, noe som ikke er vanlig i FN – så det var veldig stas!

Den norske FN-delegasjonen har inkludert oss godt i deres arbeid, og vi har fått være med på mye forskjellig. Vi har fulgt plenumsdiskusjonen i 3. komite på ulike tema, blant annet kvinners rettigheter, barns rettigheter og urfolks rettigheter. I tillegg har vi vært med på resjolusjonsforhandlinger om bl.a. tortur og om demokratiske valg. Det er mange forskjellige temamøter hver dag, såkalte side-events, både på morgenen, i lunsjpausen og på kveldstid, noe som har gitt oss faglig påfyll innen ulike tema.

Annet hvert år er det en resolusjon om ungdom, og i år fikk vi forhandle på vegne av Norge. Vi sendte inn våre endringsforslag til Utenriksdepartementet for godkjenning, og etter klarsignal fra dem kunne vi fremme forslag om referanser til blant annet seksuell orientering og kjønnsidentitet, seksuell og reproduktiv helse og rettigheter, og bedre mekanismer for ungdomsmedvirkning i FN.

Vi snakket om viktigheten av at ungdom blir inkludert i arbeidet med bærekraftsmålene.

Vi var de eneste ungdomsdelegatene til stede som hadde mandat til å snakke på vegne av landet vårt, så vi følte et stort ansvar for å representere ungdom i forhandlingene. Dermed har vi vært med på å fremme norsk politikk og norske synspunkter i FN!

Når vi nå vender nesa hjem igjen, har vi med oss masse innsikt i bagasjen. FN kan kritiseres for mye, og på noen områder har organisasjonen store forbedringspotensialer. Men FN fører også mye godt med seg – det er en arena hvor stater med ulike synspunkter på så mangt kan møtes for å snakke om vanskelige spørsmål.

For å sitere tidligere Generalsekretær Dag Hammarskjöld: “the United Nations was not created to bring us to heaven, but in order to save us from hell”. FN er langt i fra perfekt, men verden er nok et bedre sted enn det den hadde vært uten FN.

Med vennlig hilsen, Inga og Erling.

Erling Emil Laugsand (til høyre) og Inga Marie Nymo Riseth (ved mikrofonen) talte til FNs generalforsamling på vegne av norske barne- og ungdomsorganisasjoner, oktober 2015. Talen tok opp temaer som utdanning, menneskerettigheter, Vest-Sahara og viktigheten av å inkludere ungdom i jobben med å nå bærekraftsmålene. Foto: LNU.

Erling Emil Laugsand (til høyre) og Inga Marie Nymo Riseth (ved mikrofonen) talte til FNs generalforsamling på vegne av norske barne- og ungdomsorganisasjoner, oktober 2015. Talen tok opp temaer som utdanning, menneskerettigheter, Vest-Sahara og viktigheten av å inkludere ungdom i jobben med å nå bærekraftsmålene. Foto: LNU.

Vil du bidra i diskusjonen?

OM FORFATTEREN

Terje Karlsen

Webred FN-sambandet.