Ellinor Strandheim

Utdanning er ikke et privilegium, men en menneskerett. Verdenserklæringen om menneskerettigheter sier klart og tydelig at alle har rett til utdanning og at grunnutdanning skal være både obligatorisk og gratis. Likevel kan den norske regjeringen opplyse om at 67 millioner barn i verden ikke har tilgang på grunnutdanning. Man antar også at 1 av 5 voksne i verden er analfabeter fordi de aldri har fått den utdanningen de har krav på. Når skal verdenssamfunnet forstå at utdanning er veien å gå for å redusere verdens fattigdom og utjevne sosiale forskjeller i samfunnet?

I Norge vokser man opp i visshet om at så lenge man jobber hardt nok kan man bli akkurat det man vil når man blir stor,. Når man har levd lenge nok i denne vissheten er det vanskelig å begripe hvor fantastisk den er, men noen ganger har vi godt av å bli minnet på det. Da vi var små oppdaget mange av oss hvor spennende det kan være å få oppleve noe helt eventyrlig gjennom litteraturens verden og vi lærte oss å drømme stort. Da drømte vi kanskje om å bli astronaut og å få reise til Mars, eller å bli en brannmann, som redder dagen. Med disse leseferdighetene tok vi fatt på grunnskoleutdanningen vår og opp gjennom årene endret kanskje drømmeyrket seg, men man levde fremdeles i visshet om at man kunne bli akkurat det man ønsket å bli. Slik er det som kjent ikke for alle.

UN photo/Milton Grant

Når man ser på verden i dag vil man se en skjevfordeling av mat, rent vann og andre ressurser, men man vil også se en tydelig skjevfordeling av kunnskap. Kunnskap er ufattelig viktig for å komme seg ut av fattigdom, da man bl.a. må vite sine rettigheter for å kunne kjempe for de, men hvordan skal man kunne vite om sine egne rettigheter når man ikke en gang har grunnleggende lese- og skriveferdigheter?  Et av FNs 8 tusenårsmål er å sikre grunnutdanning for alle. En stund kunne man se fremgang i statistikkene, men den har sakket ned og det er fremdeles 97 jenter per hundre gutter i grunnskolen.

Det er færre jenter enn gutter i grunnskolen og det viser seg at jo høyere nivå utdanningen har, desto færre kvinner er det. Dette påvirker det enkelte samfunn ved at kvinnene vil få mange barn i forsøk på å trygge seg selv økonomisk, og deres mangel på utdanning vil gå i arv til barna deres. Det skapes en ond sirkel, som egentlig er veldig lett å bryte. Det at kvinner får tilgang på utdanning er viktig, og selv om de fremdeles ikke vil få de samme mulighetene og lønningene som menn, så vil det være viktig også i et samfunn med mer «tradisjonelle» kjønnsroller.

Det at det går færre jenter enn gutter på skolen på verdensbasis er ikke bare urettferdig, det er også negativt for hele verdenssamfunnet. Verdensøkonomien vil tjene stort på å satse like mye på kvinners utdanning som på menns. Det kreves en investering, men på sikt vil denne investeringen lønne seg, da utdanning vil bidra til at et land utvikler seg. Satsing på kvinner gir utvikling!

UN photo/Milton Grant

Vi er på rett vei, og fordi flere fullfører grunnskolen trenger vi også større tilgang på høyere utdanning. Det at høyere utdanning kun er et tilbud til øvre middelklasse og opp er ikke bare et fenomen i land sør for Sahara. Bare se tilbake på de store studentopptøyene som tok sted i Storbritannia, etter at regjeringen foreslo å øke skoleavgiftene.

Det er urettferdig at naboen aldri tar trappevasken og det er urettferdig at andre mennesker vinner i lotto, men noe av det mest urettferdige her i verden er at vi ikke har lik tilgang på utdanning. Så selv om ikke alle liker å lese, eller liker å gå på skolen, så skal man være utrolig takknemlig for at man har fått muligheten til å bli akkurat det man har lyst til å bli. Jeg vil gjerne avslutte med å ønske alle som har en skoleplass til høsten, uavhengig av om du er en ivrig 6-åring, eller en litt skolelei VG2-elev, lykke til med et nytt skoleår!

Vil du bidra i diskusjonen?


OM FORFATTEREN

Ellinor Strandheim

  Kommentarer (2)

 1. Arman

  ()

  jeg er enig, alle burde ha utdanning. jentene må få de
  samme rettighetene som gutter samme hvor i verden de lever. alle
  skal bli behandlet likt samma hva slags kjønn, religion, eller tro
  du har, det er en rettighet og burde verdsettes. vi må støtte
  landene som ikke har rå til skoler økonomisk. kunskap er makt og
  denne makten er den fremste og viktigste, det burde være like mange
  jenter som gutter på skolen. gjennom årene har damer blitt
  undertrykt i forhold til menn. men det har også vært mange
  kvinnelige vitenskapere som har gjort store oppdagninger som har
  vært veldig viktig for hvordan vi lever i dag. jeg er sikker på at
  mellom alle de jentene som ikke får skolegang er det flere som en
  dag kan bli noe stort hvis de bare får lik skolegang som guttene.
  det er helt sikkert mange av jentene som er bedre enn guttene i
  spesielle fag men får ikke viste bare fordi de er jenter. alle barn
  har rett på skole og burde få det.